Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň


  • Tel.: 377 441 736, 731 433 096
  • poradna425/425dchp.charita.cz
 
Vedoucí služby: Mgr. Klára Zachová - vedoucí

Cílové skupiny: imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně právní poradenství, informační servis, tlumočnické a překladatelské služby, individuální podpora při vyhledávání pracovního místa na otevřeném trhu práce Fakultativní služby:
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň  
Telefon: 377 441 736, 731 433 096
 
Otvírací hodiny:                    
Pondělí:   8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00  
Úterý:       8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00                                                                                                                
Středa:     8:00 - 12:00, 13:00 - 19:00 (v době od 15:00 do 19:00 po předchozí domluvě)
Čtvrtek:    8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Pátek:       8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
 
Adresa: Slovanská alej 2046/26 (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)
Telefon: 731 433 139
 
Otvírací hodiny:    
Pondělí:  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00                                                                                                      
Středa:    9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 

materiální pomoc v odůvodněných případech,  PC studovna s bezplatným přístupem na internet, nízkoprahové kurzy češtiny pro začátečníky a pokročilé, vzdělávací a multikulturní akce, besedy na školách

Poslání služeb

Posláním poradny je poskytování sociálního a právního poradenství na území Plzeňské diecéze cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Posláním poradny je také utváření a rozvoj vztahů mezi cizinci a většinovou společností a zvyšování jejich informovanosti.

 Cíle služeb

  • umožnit cizincům nalézat řešení složité osobní situace, posílit samostatné schopnosti, informovanost
    a orientaci cizinců v českém sociálním a institucionálním prostředí
  • pomáhat cizincům se sociálně začlenit do většinové společnosti, využívat dostupné zdroje, sítě a služby
    a žít běžným životem
  • přispět ke zvýšení informovanosti většinové společnosti, napomáhat k rovnému přístupu při řešení otázek života cizinců v ČR a upozorňovat na nedostatky legislativních norem pro cizince

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Klára Zachová - vedoucí Ing. Tatiana Mandíková - sociální pracovnice Bc. Petra Chalupská - sociální pracovnice Bc. Hana Kozlová - sociální pracovnice Denisa Viktorová, DiS. - sociální pracovnice