Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň


  • Tel.: 377 441 736, 731 433 096
 
Vedoucí služby: Mgr. Klára Zachová - vedoucí

Cílové skupiny: imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně právní poradenství, informační servis, tlumočnické a překladatelské služby, individuální podpora při vyhledávání pracovního místa na otevřeném trhu práce Fakultativní služby:

materiální pomoc v odůvodněných případech,  PC studovna s bezplatným přístupem na internet, nízkoprahové kurzy češtiny pro začátečníky a pokročilé, vzdělávací a multikulturní akce, besedy na školách

Poslání služeb

Posláním poradny je poskytování sociálního a právního poradenství na území Plzeňské diecéze cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Posláním poradny je také utváření a rozvoj vztahů mezi cizinci a většinovou společností a zvyšování jejich informovanosti.

 Cíle služeb

  • umožnit cizincům nalézat řešení složité osobní situace, posílit samostatné schopnosti, informovanost
    a orientaci cizinců v českém sociálním a institucionálním prostředí
  • pomáhat cizincům se sociálně začlenit do většinové společnosti, využívat dostupné zdroje, sítě a služby
    a žít běžným životem
  • přispět ke zvýšení informovanosti většinové společnosti, napomáhat k rovnému přístupu při řešení otázek života cizinců v ČR a upozorňovat na nedostatky legislativních norem pro cizince

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Klára Zachová - vedoucí Ing. Tatiana Mandíková - sociální pracovnice Bc. Petra Chalupská - sociální pracovnice Bc. Hana Kozlová - sociální pracovnice Denisa Viktorová, DiS. - sociální pracovnice