Sociální rehabilitace Plzeň


  • Tel.: 377 320 621, 731 433 018
 
Vedoucí služby: Bc. Veronika Lukešová - vedoucí SSR

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

 


Organizace:


Seznam lidí:

Jana Hulcová - pracovní terapeutka Bc. Michaela Semeráková, DiS. - sociální pracovnice Bc. Veronika Lukešová - vedoucí SSR Miroslav Adamovský - pracovní terapeut