SOS Domažlice


  • Tel.: 731 433 020
  • ivana.frohlichova390/390dchp.charita.cz
 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci Fakultativní služby: NE

Poskytování základního a částečně odborného nízko-prahového sociálního poradenství a konkrétní pomoc v přirozeném prostředí klientů. Cílem je pozitivně ovlivnit uvažování a jednání člověka nacházejícího se v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou se mu nepodařilo vyřešit ani vlastními silami, ani s pomocí rodiny.

Od 1. 6. 2019 je rozšířeno místo poskytování služby v objektu Komunitní centrum Horšovský Týn, na adrese Boženy Němcové 35 v Horšovském Týně každou druhou a třetí středu v měsíci od 9:00 do 12:00 hodin.

 


Organizace:


Seznam lidí:

PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí služby Lenka Eisenhamerová - sociální pracovnice