Středisko sociální rehabilitace Cheb


  • Tel.: 731 433 021
  • pavel.bartak826/826dchp.charita.cz
 
Vedoucí služby: Pavel Barták - vedoucí služby

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
sociální rehabilitace

Organizace:


Seznam lidí:

Pavel Barták - vedoucí služby Pavel Pišoja - technický/provozní pracovník Martin Vlk - pracovník sociálních služeb Bc. Daniela Keprdová, DiS. - sociální pracovnice Jan Šťastný - ostatní obslužný personál