Středisko sociální rehabilitace Plzeň


  • Tel.: 377 320 621, 731 433 018
  • veronika.lukesova423/423dchp.charita.cz
 
Vedoucí služby: Bc. Veronika Lukešová - vedoucí SSR

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Provozní doba
pondělí: 7:15 - 14:45
úterý:     7:15 - 17:45
středa:   7:15 - 14:45
čtvrtek:  7:15 - 17:45
pátek:    7:15 - 13:45
 

Od 12:00 do 13:00 polední přestávka

Služba je registrována podle § 70 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. jako sociální rehabilitace.

Od 1.7.2016 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016–2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevné_PNG      logoMPSV-m     plzeňský kraj průhledné

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Plzeň.

logo_Plzen_pomahajici        Dlouhé logo - nový web 24-05-10

Hlavním cílem projektu je Podpora vybraných druhů sociálních služeb v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018               

Další stránky:

Dům sv. Vincence
Historie Střediska sociální rehabilitace Plzeň
 

Dokumenty ke stažení:

Smlouva o poskytnutí sociální služby ZDE.
Dotazník uchazeče o sociální služby ZDE.
Doporučenka do humanitárního skladu ZDE.

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Veronika Lukešová - vedoucí SSR Bc. Michaela Semeráková, DiS. - sociální pracovnice Jana Hulcová - pracovní terapeutka Miroslav Adamovský - pracovní terapeut