Terénní krizová služba


  • Tel.: 777 167 004
  • krize470/470dchp.charita.cz
 

Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Terénní krizové služba poskytuje terénní krizovou pomoc lidem v obtížné životní
situaci, kterou vnímají jako neodkladnou a naléhavou a v danou chvíli ji nemohou zvládnout
vlastními silami a psychosociální pomoc osobám zasaženým individuálním nebo hromadným
neštěstím.
Nabízí uživateli okamžité a bezplatné poradenství a podporu při řešení jejich situace. Uživatelé
služby jsou vedeni k tomu, aby byli sami schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené
prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci ) a síť komunálních institucí.
Pracovníci TKS přistupují ke všem zájemcům o službu diskrétně a s respektem k lidské
individualitě.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Babincová - psycholog Lada Vajnerová, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Lada Vlčková, DiS. - vedoucí služby Mgr. Kateřina Pechoušková - sociální pracovnice Martin Hlava - pracovník sociálních služeb