Adresář

Charitní ošetřovatelská služba

Tel.: 377 462 148, 377 459 158
Polední 11, Plzeň, 312 00
Vedoucí služby: Mgr. Květa Vydrová - vedoucí
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

chosPosláním ošetřovatelské služby je umožnit klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní či sociální hendikep. 
Služba je poskytována pro Plzeň a její blízké okolí, dále pro oblast Stříbro, Tachov a Bor u Tachova.

Cílovou skupinou jsou nemocní jakéhokoliv věku se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni v domácím prostředí.

Domácí hospicová péče nabízí kromě zdravotní péče lidskou podporu a pomoc při řešení potíží těžce nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného v domácím prostředí. Klade důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného, na nenahraditelnost rodiny a nejbližších přátelských vztahů člověka.

Cílem ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a tato péče je hrazená ze zdravotního pojištění. Tým zdravotních sester nejčastěji provádí tyto výkony:

  • Aplikace injekcí a inzulínu
  • Odběry krve a biologického materiálu
  • Monitorování EKG, krevního tlaku, glykémie
  • Aplikace infúzí a enterální výživy
  • Převazy a speciální výkony
  • Ošetřovatelská rehabilitace
  • Domácí hospicová péče

Služba je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Závisí na zdravotním stavu nemocného, maximum je 1 hodina 3x denně. Zvýšený rozsah péče musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Kvalita péče je doplněna zapůjčováním pomůcek (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zvedák, chodítka, invalidní vozík atd.). Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci s pečovatelskou službou, osobní asistencí a sociální pracovnicí.  

Seznam lidí

Bc. Martina Mundilová - staniční sestra CHOS pro Stříbro, Tachov, Bor
Bc. Jitka Hajšmanová - staniční sestra CHOS
Marie Váňová - dokumentační pracovnice