Komunitní centrum Horšovský Týn se otevírá veřejnosti

Komunitní centrum Horšovský Týn se otevírá veřejnosti

V sobotu 1. června se uskuteční slavnostní otevření Komunitního centra Horšovský Týn, které bude poskytovat prostor a zázemí pro široké spektrum kulturních a společenských aktivit, sociální práce a komunitního setkávání. Využíváno bude pro besedy, výstavy, přednášky, volnočasové a dobrovolnické aktivity, doučování dětí, setkávání místních maminek a pro další služby dětem, rodinám a lidem v obtížné životní situaci.

Sbírka potravin pomůže potřebným přímo v příslušném regionu

Sbírka potravin pomůže potřebným přímo v příslušném regionu

Zakoupením trvanlivých potravin anebo drogistického zboží je možné přispět lidem a rodinám v nouzi. Ceslostátní akce Sbírka postravin se koná ve vybraných prodejnách obchodních řetězců v sobotu 18. května. Pomoci je možné také jako dobrovolník anebo z pohodlí svého domova. Partnerem sbírky je Charita Česká republika.

Zúčastníme se Sbírky potravin

Zúčastníme se Sbírky potravin

Zaměstnanci Diecézní charity Plzeň se jako dobrovolníci zúčastní Sbírky potravin, která se koná v sobotu 18. května mezi 8. a 18. hodinou v celé České republice. V Tescu OC Plzeň Rokycanská a v Kauflandu v NC Area Bory budou přijímat od kupujících potraviny, které poputují do Potravinové banky Plzeňského kraje. Potravinová banka pak vybrané potraviny dále přerozdělí mezi partnerské organizace, které je prostřednictvím svých služeb budou distribuovat mezi klienty.

Zveme vás na dobročinný koncert Gymnázia Luďka Pika

Zveme vás na dobročinný koncert Gymnázia Luďka Pika

Tradiční dobročinný koncert se uskuteční ve čtvrtek 23. května od 17 hodin v kostele sv. Martina a Prokopa na adrese Revoluční 151/98 v Plzni-Lobzích. Výtěžek je určen pro rozvojovou pomoc Diecézní charity Plzeň v Jižní Americe. Vedle poslechu sborového zpěvu a instrumentalistů Gymnázia Luďka Pika budou mít návštěvníci příležitost zakoupit si výrobky dětí z Jižní Ameriky.

Migrace je nedílnou součástí dnešního globalizovaného světa

Migrace je nedílnou součástí dnešního globalizovaného světa

Slovo migrace se po takzvané uprchlické krizi stalo v českém kontextu slovem výbušným, spojeným s negativními emocemi, jako je strach a pocit ohrožení. Charita Česká republika reaguje na situaci vydáním studie Cesty k prosperitě. Migrace a rozvoj v České republice, která v mnohém fakticky vyvrací veřejností zaběhnuté postoje.

Oslava 20 let od založení Domova pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích

Oslava 20 let od založení Domova pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích

Oslavu 20 let od založení pořádá 28. května Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích. Ve 14 hodin proběhne v arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Domažlicích mše sloužená biskupem plzeňským, Mons. ThLic. Tomášem Holubem, Th.D. Návštěvníci jsou také vítáni ke společnému posezení a prohlídce vnitřních prostor Domova.

Slavíme 20 let Domova sv. Alžběty v Plzni

Slavíme 20 let Domova sv. Alžběty v Plzni

V tomto roce slavíme 20 let od založení Domova sv. Alžběty v Plzni. Pro seniory jsou připraveny různé akce a doprovodné aktivity motivované výročím, rozprostřené do celého roku. Zahájení oslav proběhne 14. května v 10 hodin přímo v Domově. 

Zapojíme se do pomoci mladým lidem opouštějícím dětské domovy

Zapojíme se do pomoci mladým lidem opouštějícím dětské domovy

Ředitel DCHP Ing. Jiří Lodr se zúčastnil kulatého stolu k projektu Začni správě, věnovaného problematice následné péče pro mladé lidi opouštějící dětské domovy. Ředitelé západočeských dětských domovů s dalšími odborníky a vedením měst hledali řešení, jak mladým lidem pomoci při jejich přechodu do samostatného života.

Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry domácí péče se ve středu 1. května v 11 hodin vypraví před budovu ministerstva zdravotnictví a stromy před ním ovážou červenými mašlemi. Tímto gestem se ve Svátek práce obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a žádají jej o zastání. Opakovaná jednání ukazují, že zdravotní pojišťovny se k této důležité a velmi efektivní části veřejného zdravotnictví, která se nachází ve vleklé krizi, chtějí dál chovat nespravedlivě. Sestry domácí péče jsou od loňského srpna ve stávkové pohotovosti a červené mašle se staly jejím symbolem.

Chceme Evropu, která na nikoho nezapomíná

Chceme Evropu, která na nikoho nezapomíná

Síť evropských Charit plně podporuje klíčové hodnoty Evropské unie, jako jsou solidarita, demokracie, rovnost, sociální spravedlnost, respekt k lidské důstojnosti a k lidským právům. Doufáme, že Evropský parlament složený z nově zvolených zástupců dostojí těmto vysokým morálním standardům a hodnotám a že je bude při utváření politiky, která má vliv na miliony lidí jak Evropě i mimo ni, uvádět do praxe.