Adresář

Domov pro seniory sv. Pavla

Tel.: 731 646 981, 371 594 641
Kozlerova 791, Rokycany, 337 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE
 

Seznam lidí