V pátek 9. září byla v meclovském kostele sv. Michaela archanděla slavena biskupem Tomášem Holubem děkovná mše svatá. Již deset let totiž místní charitní služby slouží duševně handicapovaným lidem. Ti tak mohou rozvíjet své schopnosti a aktivně a tvůrčím způsobem trávit svůj volný čas.

IMG_1172

Slavnostní proslovy byly následně předneseny na dvorku před Domovem sv. Vavřince. Své díky za službu lidem s handicapem zde vyslovila vedoucí domova Ivana Fröhlichová, vedoucí Sociálně terapeutických dílen v Domažlicích a Meclově Jitka Horalová, za 10 let těchto služeb poděkoval také ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr, který účastníky seznámil s historií jejich vzniku. Své poděkování přidala také paní starostka obce Meclov Pavlína Kaufnerová.

IMG_1249

K radosti zúčastněných vystoupili dudáci s folklorními písněmi, které našli odezvu ve zpěvu a tanci místních charitních pracovnic, jež se k této příležitosti oblékly do krojů. Na návštěvníky čekalo občerstvení v prostorách dílen, na jehož přípravě se dílem podíleli i handicapovaní klienti. Retrospektivní prezentace fotografií ze života těchto sociálních služeb byla pak ke zhlédnutí v přízemí Domova sv. Vavřince.

IMG_1286

V Sociálně terapeutických dílnách v Domažlicích a Meclově klienti pracují se dřevem, keramikou či sklem a učí se také tkát. Jejich výrobky jsou osobité a těm, kteří je vlastní, přinášejí zvláštní, jedinečnou a radostnou zkušenost se světem lidí s psychickým handicapem. Meclovský Domov sv. Vavřince je pobytovou sociální službou pro tyto klienty, poskytuje jim potřebné zázemí a péči, zároveň se nachází ve stejném areálu bývalé fary jako jedna z dílen. Areál má i svou zahradu a chovají zde několik zvířat. Obyvatelé domova žijí jako komunita, vedle práce v dílnách se učí například vařit nebo pěstovat plodiny. Z oslavy vyřazovala radost ze společného života s handicapovanými lidmi, kteří se učí od nás, ale i my od nich.

IMG_1354

IMG_1357