Často kladené dotazy

Tříkrálová sbírka v otázkách a odpovědích

Kdy Tříkrálová sbírka probíhá?

Tříkrálová sbírka proběhne v termínu 1.–15. ledna 2023.

Kdo Tříkrálovou sbírku pořádá?

Organizátorem sbírky je Charita Česká republika.

Kam se mám obrátit, když se chci stát koledníkem?

Kontaktujte hlavního koordinátora naší diecéze, nebo koordinátora zajišťujícího Tříkrálovou sbírku nejblíže Vašemu bydlišti. Kontakty naleznete na této stránce.

Přijdou za námi tři králové?

V některých lokalitách nám koledníci chybějí, a tak nemůžeme zaručit, že za vámi přijdou, i když byste měli o osobní koledování zájem.

Jak mohu do Tříkrálové sbírky přispět?

Podpořit charitativní pomoc potřebným můžete několika způsoby:

 • darem do tříkrálové kasičky označené charitním logem, kterou nesou koledníci 
 • darem do statické tříkrálové kasičky označené charitním logem na veřejném koledním místě 
 • darem do online kasičky na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz, podle zadaného poštovního směrovacího čísla, názvu obce či charity půjde příspěvek na pomoc nejblíže vašemu bydlišti; přes online kasičku je možné si zažádat o potvrzení daru pro daňové zvýhodnění dle § 15 (příp. § 20) zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění – tato možnost přispění platí pro 23. ročník až do 30. dubna 2023, ale přispět je možno kdykoli v roce
 • převodem (nebo složenkou) na Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny tato možnost platí od 1. do 31. ledna 2023
  • Adresa majitele účtu: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
  • Variabilní symbol zvolíte dle koledního místa nejblíže Vašeho bydliště, tak aby pomoc mohla směřovat do Vaší lokality – přehled variabilních symbolů ZDE.
  • Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod)
  • Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ
  • Nově můžete k platbě na podporu konkrétních koledních míst využít QR kód – seznam ZDE
Údaje pro mezinárodní styk:
IBAN: CZ97 0800 0000 0000 6600 8822
SWIFT / BIC: GIBACZPX
 
 • formou jednorázové nebo trvalé dárcovské SMS (tedy DMS) na tel. číslo 87 777 ve tvaru:
  • DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
  • DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
  • DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Jak mohu při tříkrálové sbírce podpořit Diecézní charitu Plzeň?

Za Vaše dary jménem potřebných i Charity srdečně děkujeme!

Pro koho koledujeme?

Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem pomoci lidem v nouzi. Podpořeni tak mohou být jak potřební přímo ve farnostech (často to bývají děti z chudých poměrů nebo děti handicapované), tak sociální služby charit, jako jsou například domovy pro matky s dětmi v tísni, azylové domy pro jednotlivce i rodiny, charitní domovy pro seniory, stacionáře pro handicapované či nemocné Alzheimerovou chorobou, ale také ošetřovatelské a jiné terénní služby pro lidi v obtížné životní situaci. V naší diecézi bylo před Tříkrálovou sbírkou schváleno přes 50 záměrů takové pomoci.

Co se děje s penězi z pokladniček?

Pokladničky se v souladu se zákonem o sbírkách rozpečeťují na příslušných obecních úřadech, pod úředním dohledem je obsah i spočítán a vykázán v zápisu o rozpečetění. Hotovost je následně vložena na sbírkový účet. Sbírka je celostátní. Jejím pořadatelem je Charita Česká republika se sídlem v Praze, dle osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

Jak jsou rozdělovány peníze z Tříkrálové sbírky?

65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (pomáhající ve více krajích), 10 % na rozvojové projekty v zahraničí (v našem případě jde zejména o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe), 5 % na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Jak poznat falešného koledníka?

Pravý koledník Charity Česká republika se může prokázat kolednickou průkazkou a úředně zapečetěnou pokladničkou. Pokud někdo tvrdí, že koleduje ve jménu Charity ČR ve prospěch Tříkrálové sbírky a nesplňuje výše uvedené, pokládáme ho za falešného koledníka. V takovém případě mu prosím nepřispívejte a kontaktujte místní charitu nebo tks@charita.cz.

Nemáme ale patent na tříkrálové koledování: Koledovat může každý. Tříkrálové koledování je lidový zvyk a Charita Česká republika se chopila této tradice ve prospěch potřebných. Ne každý neoznačený koledník je proto falešný, koledovat pro sebe může kdokoli. Jen nesmí tvrdit, že koleduje pro Charitu, když to není pravda.

Kolik musí být vedoucímu skupinky?

Alespoň jeden člen kolednické skupiny musí být držitelem občanského průkazu, tedy musí mít nejméně 15 let.