Využití TS 2022 v Diecézi plzeňské

 • Blatnice

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   15 000 Kč
 • Blížejov

  • 100% Projekt Společenskou hrou ke stmelení kolektivu

   5 000 Kč
 • Bukovany

  • 40% Podpora výstavby nové klubovny skautského střediska Dýmky Habartov
   30% Podpora projektů FCH Sokolov (šatník, Tříkrálový obchůdek);
   30% Podpora lidí v materiální nouzi v katastru obce Bukovany

   15 000 Kč
 • Chocenice

  • 100% Podpora charitní pečovatelské služby Blovice

   10 000 Kč
 • Chotěšov

  • 50% Příspěvek na volnočasové aktivity pro žáky školní družiny, školního klubu v Chotěšově, činnost žáků s SVP a dětí ze soc. znevýhodněného prostředí; 50% Příspěvek pro klienty Domova sv. Vavřince v Meclově

   40 000 Kč
 • Chotíkov

  • 85% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň; 15% Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ze tříd ZŠ Chotíkov

   10 000 Kč
 • Dasnice

  • 50% Podpora osoby v tíživé životní situaci v katastru obce Dasnice; 50% Podpora projektů Farní charity Sokolov (šatník, Tříkrálový obchůdek)

   5 000 Kč
 • Diecézní charita Plzeň

  • 100% Příspěvek na podporu služeb Dicézní charity Plzeň

   10 000 Kč
 • Domažlice

  • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 20% SOS Domažlice; 20% Domov sv. Vavřince Meclov, 10% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 10% Azylový dům Domažlice; 10% Volnočasové kluby DUHA Domažlice; 10% Výcvik Canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.

   120 000 Kč
 • Farní charita Aš

  • 95% Úhrada části nákladu spojených s provozem Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši; 5% Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí v Aši

   30 000 Kč
 • Farní charita Blovice

  • 100% Pomoc lidem v nouzi -  zejména rodinám s více dětmi a seniorům

   30 000 Kč
 • Farní charita Cheb

  • 40% Podpora služeb Hospice sv. Jiří v Chebu;
   35% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb poskytovaných Farní charitou Cheb lidem v nouzi;
   20% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší (Betlém);
   5% Příspěvek na léčbu a rehabilitaci pana J. Rady, která není hrazena zdravotními pojišťovnami

   60 000 Kč
 • Farní charita Chodov

  • 100% Úhrada části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech

   15 000 Kč
 • Farní charita Dolní Bělá

  • 90% Podpora služeb DCHP - Terénní krizová služba a Intervenčního centra; 10% Podpora Domova sv. Zdislavy Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni)

   30 000 Kč
 • Farní charita Horšovský Týn

  • 40% Příspěvek na zajištění venkovních aktivit Farní charity Horšovský Týn a Komunitního centra Horšovský Týn; 30% Příspěvek na Domov sv. Vavřince v Meclově; 30% Domov pro nemocné Alzheimerem, Domažlice

   40 000 Kč
 • Farní charita Karlovy Vary

  • 100% Úhrada části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech (Farní charita Karlovy Vary)

   150 000 Kč
 • Farní charita Kraslice

  • 100% Podpora činnosti charitního šatníku

   30 000 Kč
 • Farní charita Mariánské Lázně

  • 20% Příspěvek pro Hospic sv. Jiří , Cheb; 10% Dům pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních; 20% Příspěvek pro Diecézní charitu Plzeň-sociální projekty; 50% Farní charita Mariánské Lázně

   50 000 Kč
 • Farní charita Přeštice

  • 75% Příspěvek na provoz zařízení Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy; 10% Příspěvek na provoz Denního stacionáře Kristián, Přeštice; 15% Podpora činnosti Farní charity Přeštice

   90 000 Kč
 • Farní charita Sokolov

  • 40% Farní šatník - obnova šatníku a sociálního zázemí pro návštěvníky šatníku; 40% Tříkrálový obchůdek - celoroční nájem obchůdku, 20% Mobilní hospic sv. Jiří - podpora činnosti hospice

   100 000 Kč
 • Farní charita Staňkov

  • 100% Farní charita Staňkov - Pomoc potřebným ve všech obcích farnosti Staňkov, Adopce na dálku

   15 000 Kč
 • Farní charita Stříbro

  • 100% Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II.

   20 000 Kč
 • Farní charita Zbiroh

  • 100% Podpora sociálních služeb Oblastní charity Rokycany

   100 000 Kč
 • Farnost Dobřany

  • 50% Podpora klientů s poruchou autistického spektra a mentálním postižením v Domově Radost, stacionářích Korálek a Plamínek; 50% Podpora provozu Domova sv. Aloise Plzeň

   80 000 Kč
 • Farnost Dýšina

  • 100% Pomoc sociálně potřebným ve spolupráci se školami na území farnosti; příspěvek Diecézní charitě Plzeň.

   50 000 Kč
 • Farnost Jesenice - Čistá u Rakovníka

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   15 000 Kč
 • Farnost Kdyně

  • 25% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 25% Azylový dům Domažlice; 25% Sociálně terapeutické dílny Meclov a Domažlice; 25% Domov sv. Vavřince 25%

   200 000 Kč
 • Farnost Koloveč

  • 100% Pomoc potřebným ve všech obcích farnosti Koloveč

   10 000 Kč
 • Farnost Konstantinovy Lázně

  • 100% Příspěvek na charitní ošetřovatelskou službu - domácí péče (MCHP)

   10 000 Kč
 • Farnost Konstantinovy Lázně - Bezdružice

  • 100% Charitní ošetřovatelská služba -  domácí péče (MCH Plzeň)

   7 000 Kč
 • Farnost Kralovice

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   80 000 Kč
 • Farnost Kralovice - Mladotice

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   30 000 Kč
 • Farnost Manětín

  • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově

   60 000 Kč
 • Farnost Město Touškov

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   15 000 Kč
 • Farnost Mrákov

  • 80% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově a Domažlicích; 20% Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov

   40 000 Kč
 • Farnost Nýřany

  • 100% Adopce na dálku 2 dětí; Podpora Domova sv. Aloise

   11 900 Kč
 • Farnost Plasy

  • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově

   50 000 Kč
 • Farnost Skalná

  • 40% Podpora služeb Hospice sv. Jiří v Chebu; 35% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb poskytovaných Farní charitou Cheb lidem v nouzi; 15% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší (Betlém); 10% Léčba a rehabilitace R. Neuschela, která není hrazena zdravotními pojišťovnami

   12 000 Kč
 • Farnost Spálené Poříčí

  • 100% Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni

   30 000 Kč
 • Farnost Starý Plzenec

  • 100% Podpora sociálně slabých občanů ve Starém Plzenci

   25 000 Kč
 • Holýšov

  • 35% Podpora pro dítě se spinální svalovou atrofií - náklady za rehabilitace nehrazené ze zdravotního pojištění; 35% Podpora pro dítě s kombinovaným fyzickým a psychickým postižením - náklady na fyzioterapii, ergoterapii a lázeňský pobyt nehrazené zdravotní pojišťovnou; 30% Podpora Domova pro matku a  dítě v tísni Havlovice

   15 000 Kč
 • Hostouň

  • 60% Město Hostouň - podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením; 10% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 5% Domov sv. Vavřince Meclov, 5% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 5% SOS Domažlice;  10% Azylový dům Domažlice; 5% Volnočasové kluby DUHA Domažlice;

   10 000 Kč
 • Jesenice

  • 100% Podpora žáků ze SŠ a ZŠ Jesenice s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě školy

   15 000 Kč
 • Klenčí pod Čerchovem

  • 35% Podpora volnočasových klubů Duha; 35% Příspěvek soc. zařízení Robinson v Klenčí pod Čerchovem, 30% Podpora projektu Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích.

   100 000 Kč
 • Městská charita Plzeň

  • 30% Charitní pečovatelská služba;
   20% Domov sv. Františka;
   15% Farnosti vikariátu Plzeň - město;
   15% Tísňová péče;
   15% Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni;
   5% Bezdomovci a lidé z ulice;

   500 000 Kč
 • Oblastní charita Bor u Tachova

  • 90% Příspěvek na provoz Domova pro seniory Bor; 10% Adopce na dálku

   80 000 Kč
 • Oblastní charita Klatovy

  • 40% Domov pokojného stáří - úhrada provozních nákladů, obnova zahrady, dofinancování přístřešku na kompenzační pomůcky, dofinancování automobilu; 30% Azylový Dům - Výměna dveří za protipožární do bytů uživatelek, opravy; 15% Dofinancování automobilů Charitní pečovatelské služby v Klatovech; 15% Ostatní projekty OCH Klatovy - příspěvek na provozní náklady

   500 000 Kč
 • Oblastní charita Ostrov

  • 100% Podpora provozu Domovů pokojného stáři v Ostrově a Hroznětíně

   150 000 Kč
 • Oblastní charita Rokycany

  • 100% Podpora provozů OCH Rokycany: Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše, Osobní asistence, Domov pro seniory sv. Pavla a Stacionář Pohodička

   200 000 Kč
 • Poběžovice

  • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 10% SOS Domažlice; 10% Domov sv. Vavřince Meclov, 20% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 20% Azylový dům Domažlice; 20% Volnočasové kluby DUHA Domažlice

   24 000 Kč
 • Radnice

  • 100 % Domov sociálních služeb Liblín, p.o. - přímá pomoc hendikepovaným, nemocným, seniorům - potřebným

   10 000 Kč
 • Rochlov

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   7 000 Kč
 • Studánka

  • 100% Podpora mobilního hospicu sv. Jiří, provozovna Tachov

   8 000 Kč
 • Tachov

  • 100% Podpora činnosti mobilního hospice pro Tachovsko

   30 000 Kč
 • Teplá

  • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí, Farní charita Karlovy Vary

   5 000 Kč
  • 50% Český západ - podpora místních potřebných

   5 000 Kč
 • Toužim

  • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí Karlovy Vary; 50% Český západ - podpora místních potřebných

   10 000 Kč
 • Třemošná

  • 100% Podpora služeb provozovaných Sdružením občanů Exodus, z.s.

   3 000 Kč
 • Žlutice

  • 100% Příspěvek na provoz Stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou Farní charity Karlovy Vary

   25 000 Kč