Krizová pomoc Cheb

Registrovaná sociální služba č. 8824107
 
Adresa: Koželužská 19, 350 02 Cheb
Kontakty:  731 433 007, 731 433 079
Provozní doba: Služba je poskytována 24 hodin denně včetně svátků, dnů pracovního volna i klidu.
Kapacita: 3 jednolůžkové pokoje (s možností přistýlky na každý pokoj)
Vedoucí služby:  Mgr. Ondřej Špendlíček

 

Služba je realizována za finanční podpory Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz) a města Cheb.

Logo-KK-2021             Živý kraj           Cheb                                                                                   

K čemu projekt slouží:

Posláním krizové pomoci je zajištění pocitu bezpečí osobám, kterým aktuální životní situace neumožňuje žít v jejich běžném prostředí pomocí poskytnutí krátkodobého bezpečného zázemí.

Nabídka služeb:

 • bezpečné bydlení zpravidla až na 7 dnů
 • pomoc se zajištěním stravy
 • pomoc při kontaktu s úřady, s policií atd.
 • pomoc při hledání dalšího ubytování či podpora při návratu do původního bydlení
 • možnost poskytnutí ošacení
 • možnost praní prádla
 • pomoc psychologa

Základní činnosti služby:

Služba podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, §60 Krizová pomoc obsahuje tyto základní činnosti:

 Poskytnutí ubytování

 • ubytování podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, § 2326
 • služba je poskytována na adrese Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb - na krizovém pokoji, ubytování je poskytováno celodenně, včetně sobot, nedělí a svátků po celý kalendářní rok na dobu nejvýše 7 dnů
 • úklid, možnost praní a žehlení prádla, poskytnutí ložního prádla a ošacení

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • poskytnutí základní potravinové pomoci při příjmu
 •  v případě prokazatelné nemožnosti opatření si stravy z vlastních zdrojů, je uživateli poskytnuto zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Sociálně terapeutické činnosti

 •  krizová intervence
 •  další socioterapeutická činnost pomocí následného terapeutického procesu, jejíž poskytování vede k překonání krizového stavu

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 •  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 •  pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Základní činnosti jsou ve službě KP naplňovány a uživatelova zakázka rozsahu činností je stanovena již ve smlouvě o poskytování sociální služby a dále pak upřesňována při procesu individuálního plánování.


Podmínky přijetí:

 • osoba spadající do cílové skupiny uživatelů  

Důvody nepřijetí uživatele:

 • V den, kdy žádá o poskytnutí služby, není žádné volné místo k ubytování
  - Žadatel se stává čekatelem na první volné ubytovací místo a bude o volném místě informován způsobem, který si zvolí (např. telefonem), do té doby je mu nabídnuto využívání Noclehárny
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny (např. nemá trvalý pobyt v ČR, není zdravotně způsobilý pro ubytování, nezískal dostatek bodů ve vstupním dotazníku, apod.)
 • Žadatel požaduje jiné služby, než které nabízíme (Potřeby a osobní cíle žadatele nejsou v souladu s nabídkou služby a možnostmi služby)
 • Žadatel již službu v minulosti využíval, a během posledních 6 měsíců mu byla služba ukončena ze strany Diecézní charity PlzeňV případě odmítnutí zájemce o službu dle výše uvedených důvodů, poskytne pracovník základní sociální poradenství (např. zprostředkování kontaktu na jinou sociální službu atd.).

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou jsou muži, ženy a děti (děti pouze v doprovodu pečující osoby starší 18 - ti let). Osoby, které se dostaly náhle do nepříznivé sociální situace související se:

 •  ztrátou osobních dokladů,
 • neschopností pracovního uplatnění, 
 • ztrátou hmotného zabezpečení, 
 • nedostatečně stabilních rodinných kompetencí, 
 • neschopnosti navázat kontakt se společenským prostředím, 
 • ohrožení pocitu bezpečí a zdraví, 
 • omezenou schopností zvládat očekávané nebo vývojové změny, 
 • a aktuálně vzniklou ztrátou bydlení.

Cíle poskytované služby

 • Intenzivní podpora uživatele služby zaměřená na objasnění příčin náhle vzniklé situace a na pomoc při jejím zpřehlednění a nalezení nejvhodnějších způsobů řešení, které by co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů (uživatelek) a pomoc při uplatnění konkrétních způsobů řešení, které daná situace umožňuje.