Připomínkujeme zákony

19.11.2021 - Strategie sociálního začleňování 2021−2030 

připomínky DCHP_21280 MPŘ - Strategie sociálního začleňování 2021-2030.docx

 
31.7.2020 - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.

 

16.7.2020 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

připomínky DCHP 15.7.2020 MPŘ 20207.docx

 
30.4.2020 - Návrh zákona o sociálních službách

P 10 - připomínky k znění 21.4.2020.docx

 
17.1.2020 - Návrh zákona o sociálních službách

P 10 - připomínky k novele zákona o sociálních službách_17.1.2020.docx

 
6.1.2020 - Koncepce dostupného bydlení České republiky 2019–2025

připomínky_DCHP.docx

 
5.12.2019 - Národní strategie finančního vzdělávání

připomínky DCHP.docx

 
Záměr právní úpravy sjednocení služeb sociální prevence, služeb poskytujících pobytovou péči dětem, služeb sociálně zdravotních nebo výchovných a dalších služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v působnosti MPSV, MŠMT a MZd do působnosti MPSV, zavedení věkové hranice, před jejímž dosažením není možné děti umisťovat do zařízení kolektivní péče

připomínky DCHP_FINAL.docx

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2017–2018

 Akční plán rozvoje sociálních služeb 2017-2018_připomínky DCHP.docx

 

Návrh zákona o sociálním bydlení

Návrh zákona o sociálním bydlení_ připomínky DCHP.docx

 

Návrh velké novely zákona o sociálních službách

Návrh zákona o sociálních službách_ připomínky DCHP.docx