Biskupství plzeňské

logo biskupství

 

 

 

Děkujeme našemu zřizovateli za poskytnuté dary.

 

Rok 2021

Příspěvek zřizovatele v roce 2021 činil 2.400.000,- Kč

619.000,- Kč
mzdy duchovních v Charitě pro klienty a zaměstnance
500.000,- Kč
náklady na sociálního pracovníka-metodika – vnitřní kvalita sociálních služeb v rámci charit Plzeňské diecéze 
1.042.191,- Kč   
rozděleno mezi ostatní charity v Diecézi plzeňské – podpora sociálních služeb
238.809,- Kč
podpora provozu Diecézní charity Plzeň – podpora sociálních služeb

Rozdělení mezi charity je stanoveno procentním podílem dle celkových úvazků v jednotlivých charitách.

Dar poskytnutý na provoz Diecézní charity Plzeň byl využit na dovykrytí rozpočtů sociálních služeb Domov pro seniory v Boru, Občanská poradna Cheb, Krizová pomoc Cheb, Potravinová a materiální pomoc a Středisko rozvojové spolupráce. Dále byly finanční prostředky využity na pořízení nové dodávky pro pracovní program Střediska sociální rehabilitace v Plzni.

Rok 2020

Příspěvek zřizovatele v roce 2020 činil 2.650.000,- Kč

619.000,- Kč
mzdy duchovních v Charitě pro klienty a zaměstnance
500.000,- Kč 
náklady na sociálního pracovníka-metodika – vnitřní kvalita sociálních služeb v rámci charit Plzeňské diecéze 
1.019.479,- Kč     
rozděleno mezi ostatní charity v Diecézi plzeňské – podpora sociálních služeb
511.521,- Kč
podpora provozu Diecézní charity Plzeň – podpora sociálních služeb

Rozdělení mezi charity je stanoveno procentním podílem dle celkových úvazků v jednotlivých charitách.

Dar poskytnutý na provoz Diecézní charity Plzeň byl využit na dovykrytí rozpočtů Domova pro seniory v Boru, Terénní krizové služby, Poradny pro cizince a Domova sv. Vavřince v Meclově.

Rok 2019

Příspěvek zřizovatele v roce 2019 činí 2.670.000,- Kč

619.000,- Kč      mzdy duchovních v Charitě pro klienty a zaměstnance
500.000,- Kč        náklady na sociálního pracovníka-metodika – vnitřní kvalita sociálních služeb v rámci charit Plzeňské diecéze 
1.040.967,- Kč      rozděleno mezi ostatní charity v Diecézi plzeňské – podpora sociálních služeb
510.033,- Kč   podpora provozu Diecézní charity Plzeň – podpora sociálních služeb 

Rozdělení mezi charity je stanoveno procentním podílem dle celkových úvazků v jednotlivých charitách.

Dar poskytnutý na provoz Diecézní charity Plzeň bude využit na mzdové náklady, na dovykrytí rozpočtů domovů pro seniory a na spolufinancování investičních nákladů (polohovací postel pro Domov sv. Alžběty, pračka a sušička pro Domov pro  seniory v Boru).

Rok 2018

Příspěvek zřizovatele v roce 2018 činil 2.490.945,- Kč

490.945,- Kč         mzdy duchovních v Charitě pro klienty a zaměstnance
200.000,- Kč       náklady na sociálního pracovníka-metodika – vnitřní kvalita sociálních služeb v rámci charit Plzeňské diecéze
1.198.832,- Kč            rozděleno mezi ostatní charity v Diecézi plzeňské – podpora sociálních služeb
601.169,- Kč           podpora provozu Diecézní charity Plzeň – podpora sociálních služeb

Rozdělení mezi charity je stanoveno procentním podílem dle celkových úvazků v jednotlivých charitách.

Dar poskytnutý na provoz Diecézní charity Plzeň byl využit na mzdové náklady, na spolufinancování investičních nákladů Potravinové a materiální pomoci (kontejner ve Stříbře, dodávka Peugeot), na druhou etapu rekonstrukce kanceláří v prvním patře ředitelství na adrese Hlavanova 16, Plzeň, včetně vybavení, a na spolufinancování výměny dveří v budově služeb DCHP na adrese Cukrovarská 16, Plzeň.

Rok 2017

Příspěvek zřizovatele v roce 2017 činil 2.290.945,- Kč

490.945,- Kč      mzdy duchovních v Charitě pro klienty a zaměstnance
1.198.831,- Kč      rozděleno mezi ostatní charity v Diecézi plzeňské – podpora sociálních služeb
601.169,- Kč   podpora provozu Diecézní charity Plzeň – podpora sociálních služeb 

Rozdělení mezi charity je stanoveno procentním podílem dle celkových úvazků v jednotlivých charitách.

Dar poskytnutý na provoz Diecézní charity Plzeň byl využit na dofinancování Potravinové a materiální pomoci (mzdové náklady) a na první etapu rekonstrukce kanceláří v prvním patře ředitelství na adrese Hlavanova 16, Plzeň.

Pokračovat na Kostelní sbírky Biskupství plzeňského.