Středisko sociální rehabilitace Cheb

 
Cheb
Tato služba je spolufinancována z dotace města Chebu.
Karlovarský kraj
Služba byla v roce 2022 mimořádně podpořena neinvestiční dotací Karlovarského kraje.

 Registrační číslo služby: 4094689

Adresa:       
Komorní 2467/3, Cheb 350 02 (objekt bývalých kasáren na Zlatém vrchu)
Koželužská 19, Cheb 350 02 (Dům sociálních služeb Betlém)
 

Vedoucí: Pavel Barták
e-mail: _8Io2W67~mnuQOQ-YaChT65j4mnhTj
telefon: 731 433 021

Sociální pracovník: Mgr. Daniela Keprdová, DiS.
e-mail: daniela.keprdova@dchp.charita.cz
telefon: 731 433 091 

Pracovníci v sociálních službách: Michal Čermák
 
Provozní doba: pondělí – pátek (mimo svátky) 8:00 – 16:30 hod (polední pauza 12:00-12:30)
 
Služba je poskytována formou: ambulantní, terénní
Kapacita: 25 klientů 
-jedná se o okamžitou kapacitu ambulantní a terénní formy služby současně
Druh sociální služby: sociální rehabilitace

Služba je poskytována bezplatně.
 

Poslání

Posláním Střediska sociální rehabilitace Cheb je pomáhat osobám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, dlouhodobou nezaměstnaností a dluhy, vést kvalitnější způsob života. Prostřednictvím dohodnutých nácviků usilujeme o rozvoj klientovy samostatnosti a soběstačnosti. Naším cílem je rozšířit a upevnit klientovy schopnosti a dovednosti, včetně nakládání s finančními prostředky.

Cílová skupina klientů:

Muži i ženy od 18 - 68 let, kteří mají trvalý pobyt v ČR, jsou v nepříznivé sociální situaci a jsou zdravotně způsobilí pro výkon práce.

Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet:

Zájemci o službu se na nás mohou obracet v náročné životní situaci (přičemž jak moc je tato situace náročná a zvládnutelná, určuje tato osoba sama), a kdy již ze svého úhlu pohledu vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí náročné životní situace jsou ohroženi sociálním vyloučením, nedůstojným způsobem života nebo dluhy.
Dle našich zkušeností se zpravidla jedná o dlouhodobou nezaměstnanost, ztrátu pracovních návyků nebo potíže v hospodaření s finančními prostředky, kdy současně tyto osoby již neuspokojuje dosavadní životní styl a chtějí ho změnit. 
 
 

Cíle, kterých může klient prostřednictvím služby dosáhnout:

 • činnostmi služby stabilizovat situaci klienta a zamezit prohlubování jeho nepříznivé situace,
 • naučit klienta komunikovat se svým okolím a navazovat vztahy, a to i prostřednictvím toho, že bude ovládat elektronickou a mobilní komunikaci,
 • naučit klienta orientovat se v nabídce běžně dostupných služeb a tyto služby využívat,
 • naučit klienta dovednosti, jejichž prostřednictvím bude schopen získat a následně si i udržet pracovní poměr,
 • naučit klienta zorientovat se ve svých možnostech a zdrojích pro hledání vhodného bydlení a naučit ho dovednosti, jejichž prostřednictvím takové bydlení získá, a i si jej následně udrží,
 • naučit klienta, jak se orientovat v systému sociálních dávek, jak o dávky žádat, jak jednat a komunikovat s úřady a dalšími institucemi,
 • naučit klienta vést samostatně domácnost vzhledem k jeho příjmům, možnostem a vybavení.

Zásady (hodnoty): 

 • individuální a rovný přístup ke všem klientům
 • dobrovolnost
 • respektování důstojnosti klientů
 • dodržení diskrétnosti, lidských práv, svobod a ochrany osobních údajů poskytovatelem
 • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb