Středisko sociální rehabilitace Cheb

 Tato služba je spolufinancována z dotace města Chebu.Cheb

 

 

Registrační číslo služby: 4094689

Adresa:       
Komorní 2467/3, Cheb 350 02 (objekt bývalých kasáren na Zlatém vrchu)
Koželužská 19, Cheb 350 02 (Dům sociálních služeb Betlém)
 

Vedoucí: Pavel Barták
e-mail: _8Io2W67~mnuQOQ-YaChT65j4mnhTj
telefon: 731 433 021

Sociální pracovník: Mgr. Daniela Keprdová, DiS.
e-mail: daniela.keprdova@dchp.charita.cz
telefon: 731 433 091 

Pracovníci v sociálních službách: Michal Čermák, Martin Vlk
 
Provozní doba: pondělí – pátek (mimo svátky) 8:00 – 16:30 hod (polední pauza 12:00-12:30)
 
Služba je poskytována formou: ambulantní, terénní
Kapacita: 25 klientů 
-jedná se o okamžitou kapacitu ambulantní a terénní formy služby současně
Druh sociální služby: sociální rehabilitace

Služba je poskytována bezplatně.
 

Popis realizace

Posláním Střediska sociální rehabilitace Cheb je pomoc osobám, kterým hrozí sociální vyloučení z důvodu nezaměstnanosti. Skrze pracovní místo v reálném pracovním prostředí si klienti vytvoří nebo znovuobnoví pracovní návyky, včetně schopnosti nakládat s finančními prostředky. Klienti získají nebo se jim zvýší sebevědomí a díky společně dosaženým výsledkům mají motivaci ke změně životního stylu.

Cílová skupina klientů:

Muži i ženy od 18 - 68 let, kteří mají trvalý pobyt v ČR, jsou v nepříznivé sociální situaci a jsou zdravotně způsobilí pro výkon práce.

Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet:

Zájemci o službu se na nás mohou obracet v situaci, kterou sami vlastními silami nezvládají z důvodu ztráty pracovních návyků nebo dlouhodobé nezaměstnanosti, kdy mají potíže v hospodaření s finančními prostředky a kdy je již neuspokojuje dosavadní životní styl a chtějí ho změnit.

Cíle, kterých může klient prostřednictvím služby dosáhnout:

  • návrat klienta na pracovní trh, kde bude zaměstnán s řádnou pracovní smlouvou
  • klient, který umí v průběhu celého měsíce hospodařit s finančními prostředky získanými ze zaměstnání
  • klient, který ví, jak vypadá řádná pracovní smlouva a zná svoje povinnosti z ní vyplývající; ví, jak se dělá pracovní výkaz; ví, kdy má nárok na dovolenou; ví, co znamená vyplnit daňové prohlášení apod.
  • klient, který má znalosti v oblasti řešení svých závazků (ví, že existuje odborná poradna nebo jiné organizace zabývající se problematikou oddlužení)

Zásady (hodnoty): 

  • individuální a rovný přístup ke všem klientům
  • dobrovolnost
  • respektování důstojnosti klientů
  • dodržení diskrétnosti, lidských práv, svobod a ochrany osobních údajů poskytovatelem
  • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb