Tiskové zprávy

Vyjádření Diecézní charity Plzeň k ukončení spolupráce s lektorkou kurzů češtiny pro cizince
6. prosince 2022 Tiskové zprávy

Vyjádření Diecézní charity Plzeň k ukončení spolupráce s lektorkou kurzů češtiny pro cizince

Vyjádření Diecézní charity Plzeň k ukončení spolupráce s lektorkou kurzů češtiny pro cizince Veronikou Rožánkovou. Charita reaguje na nepravdivé a zavádějící informace, které jsou lektorkou šířeny ve veřejném prostoru. | Заява Єпархіальної благодійної організації Плзень про припинення співпраці з викладачем курсів чеської мови для іноземців Веронікою Рожанковою. Благодійна організація реагує на неправдиву та оманливу інформацію, яку розповсюджує викладач у публічному просторі. | Statement of the Pilsen Diocesan Charity on the termination of cooperation with the teacher of Czech language courses for foreigners, Veronika Rožánková. Charita reacts to false and misleading information that is spread by the lecturer in the public space.

Devět laureátů převzalo Cenu Charity za rok 2022 ve Svatovítské katedrále
21. října 2022 Charita Česká republika

Devět laureátů převzalo Cenu Charity za rok 2022 ve Svatovítské katedrále

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se dnes uskutečnil ceremoniál předávání cen Charity. Níže představujeme devět oceněných.

Asistenční služby Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň jsou letos obzvlášť důležité
23. září 2022 Tiskové zprávy

Asistenční služby Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň jsou letos obzvlášť důležité

Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň odvádí od konce února velký kus práce při pomoci uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny. Poskytuje jim sociálně právní poradenství, zajišťuje tlumočení a doprovody na úřadech či v ordinacích lékařů. Pracovnice poradny běžencům pomáhají s orientací v dalších sociálních službách a institucích, hledají pro ně dlouhodobé ubytování, možnosti lékařské péče, pomáhají s umisťováním jejich dětí do školek a škol. Poradna také organizuje velké množství jazykových kurzů českého jazyka a dalších integračních aktivit. Nadto všechno poskytují sociální pracovnice poradny ještě asistenční služby při vyřizovaní pobytových záležitostí nejen ukrajinským občanům na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Plzni.

Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou stále propastné
20. září 2022 Tiskové zprávy

Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou stále propastné

Platforma 10, tisková zpráva, 20. 9. 2022 – Na společném jednání představitelů Platformy 10 proběhla diskuze o možnostech navyšování mezd zaměstnanců v jednotlivých nestátních organizacích. Z té vyplynulo, že nebude možné, aby navýšení proběhlo ve všech organizacích. Pokud k němu dojde, bude rozhodně v mnohem menším rozsahu, než je inflace, a zároveň menším, než je nárůst platů ve státní sféře. Způsobeno je to tím, že systém financování sociálních služeb je nerovnoměrný. Na rozdíl od organizací zřizovaných státem, potažmo jeho správními celky, nemají nestátní organizace zdroje na dokrytí potřebných financí jednotlivých organizačních jednotek a služeb. Dostávají se tak do stále větších problémů při hledání finančních prostředků na navyšování mezd.

Od humanitární pomoci k integračním aktivitám: Charita reaguje na potřeby ukrajinských uprchlíků
29. srpna 2022 Tiskové zprávy

Od humanitární pomoci k integračním aktivitám: Charita reaguje na potřeby ukrajinských uprchlíků

V jarních měsících tohoto roku vynakládala Diecézní charita Plzeň velké úsilí, aby zajistila dostatek potravin a hygieny pro dlouhé zástupy uprchlíků právě přicházejících z Ukrajiny. Vydaná pomoc se počítala na desítky tun a docházelo pro ni asi 3 500 rodin. Humanitární pomoc je však jen první krok k zajištění základních životních potřeb běženců z Ukrajiny. Fronty se sice zkrátily, ale většina uprchlíků zůstává na našem území, a tak se proměňuje i záběr charitní pomoci. Lidé z Ukrajiny stále hledají dlouhodobé ubytování, práci, lékaře, nejsou si jisti při jednání na úřadech a v základních právních otázkách, a všichni, včetně dětí a dospívajících, se potřebují naučit náš jazyk.

Jak pokračuje podpora nezletilých matek z chudinských poměrů v Peru?
22. srpna 2022 Humanitární pomoc Diecézní charita Plzeň

Jak pokračuje podpora nezletilých matek z chudinských poměrů v Peru?

Diecézní charita Plzeň od jara 2021 aktivně spolupracuje s Cáritas Diocesana de Iquitos na projektu Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky (AMMERE). Nezletilé maminky z města Iquitos a okolí jsou podporovány dodávkami potravin, hygienických potřeb či oblečení. Jak píše ředitelka Caritas Iquitos Sonja Arabella Merino Flores – tyto maminky se nacházejí v extrémní chudobě a i jejich rodinné zázemí bývá velmi složité.