Co nabízíme

Terénní krizový tým vám může nabídnout

 • psychickou podporu a krizovou intervenci
 • základní sociálně právní poradenství
 • doprovod při jednání s institucemi a úřady
 • realizaci interdisciplinární spolupráce
 • zprostředkování následné individuální dlouhodobé terapeutické pomoci
 • důležité informace a kontakty
 • podporu pozůstalým
 • nonstop krizovou linku
 • zprostředkování duchovní služby v Plzni
 • zapůjčení vysoušečů, čerpadel a další techniky

Terénní krizová služba je určena pro:

 • osoby v osobní, partnerské, rodinné krizi, při ztrátě zaměstnání, majetku nebo v jiné krizové situaci
 • osoby zasažené mimořádnou událostí (požár, povodeň, tragické úmrtí a jiné neštěstí)
 • oběti trestných činů spojené s ohrožením života a zdraví (domácí násilí, přepadení apod.)

Cílem pomoci je psychická podpora, aktivizace vlastních zdrojů zasažené osoby i místního společenství, poskytnutí dostatku informací a možností, jak dále postupovat, aby dopady krizové životní události byly co nejmírnější a člověk se mohl vrátit zpět k běžnému životu.

Jak službu poskytujeme:

 • služba je poskytována terénní formou, tzn. tam kde je zapotřebí (doma, na ulici nebo jinde v terénu, ve zdravotnickém zařízení, na služebně policie apod.)
 • využívání služby je bezplatné a dobrovolné
 • služba může být poskytována anonymně
 • rozsah a podoba služby se odvíjí od potřeb klientů a možností služby
 • každý klient je seznámen s pravidly poskytování služby
 • pracovníci krizové pomoci jsou zavázáni k mlčenlivosti a dodržování Etického kodexu Charity ČR
 • poskytujeme profesionální služby s úctou a respektem ke klientovi 

Služba je v provozu nonstop na tel. 777 167 004.