Historie

Rok 2003

 • DCHP začínala s programem pracovní rehabilitace postupně od roku 2003, kdy začal fungovat program v menším měřítku (4-6 uživatelů služby) v rámci projektu Střediska humanitární pomoci

Rok 2004

 •  V roce 2004 byl realizován dotazníkový průzkum mezi klienty AD sv. Františka, kdy byly zjišťovány potřeby cílové skupiny a její ochota zapojit se do programu
 • Hlavním poznatkem průzkumu byla deklarovaná ochota většiny respondentů zapojit se do programu
 • Náplní práce uživatelů je práce v humanitárním skladu a úklid tramvajových zastávek v Plzni ve spolupráci s PMDP

Rok 2005

 • DCHP navázala spolupráci s Úřadem práce – Plzeň město a to ve dvou oblastech. ÚP PM poskytuje dotace na mzdy uživatelům služby z prostředků veřejně prospěšných prací a dále mezi svými klienty vytipovává zvláště obtížné případy a doporučuje jim účast v programu pracovní rehabilitace
 • Během roku 2005 se původní program dále kapacitně rozvíjel a odsunul svým významem původní projekt Střediska humanitární pomoci na vedlejší pozici, takže DCHP vytvořila zcela nový projekt Středisko pracovní rehabilitace, kde je humanitární sklad jednou ze čtyř dílen, kde pracují uživatelé služby SPR
 • V roce 2005 se rozšířila spolupráce s PMDP o zprostředkování asistentů v autobusech linky pro zdravotně znevýhodněné

 Rok 2006

 • Středisko pracovní rehabilitace získalo 1. 1. 2006 dotaci na dalších 5 let ze Společného regionálního operačního programu (SROP)
 • Cílovou skupinou byly osoby v krizi, které musely splňovat podmínku registrace na ÚP minimálně 12 měsíců
 • ÚP poskytuje dotace na platy pro uživatele
 •  Během roku 2006 se do projektu zapojilo 14 uživatelů. 9 bylo úspěšných, tj. 64%. 3 uživatelé pokračovali na smlouvu i v roce 2007. Z celkového počtu 14 uživatelů jich 10 bylo přicházejících z AD sv. Františka. Za rok 2006 se v projektu SPR vystřídalo 13 mužů a 1 žena.
 • 21. 4. 2006 byla podepsána Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby Chráněného bydlení Koterov – financováno z projektu SROP
 • Byla zakoupena na leasing auta Renault Master, který byl zakoupen za účelem svozů a rozvozů nábytku a Škoda Fabia zakoupena za účelem kontroly zastávek
 • Naši klienti se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu v Cukrovarské 16

Rok 2007

 • Během roku 2007 se do projektu zapojilo 19 uživatelů. 12 bylo úspěšných, tj. 63%. 4 uživatelé pokračovali na smlouvu i v roce 2008. Z celkového počtu 19 uživatelů jich 3 bylo přicházejících z AD sv. Františka. Za rok 2008 se v projektu SPR vystřídalo 9 mužů a 10 žen.
 • V říjnu roku 2007 proběhlo slavnostní otevření Domu sv. Vincence v Plzni Koterově, další z projektů Diecézní charity Plzeň. Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsoniér a 2 byty velikosti 1+1. Cílovou skupinu tvoří nejúspěšnější uživatelé SPR.
 • V Domově sv. Vincence byli ubytováni v tomto roce 3 uživatelé SPR
 • Naši klienti se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu v Cukrovarské 16
 •  Proběhla kompletní reorganizace humanitárního skladu

 Rok 2008

 • Během roku 2008 se do projektu zapojilo 30 uživatelů. 24 bylo úspěšných, tj. 80%. 12 uživatelů pokračovalo na smlouvu i v roce 2009. Z celkového počtu 30 uživatelů jich 9 bylo přicházejících z AD sv. Františka. Za rok 2008 se v projektu SPR vystřídalo 18 mužů a 12 žen.
 • V období od 5. 2. 2008 do 5. 8. 2008 spravovala DCHP z Intervenčních potravinových zásob EU určené pro chudé Sklad potravin a nabízela potravinovou pomoc lidem v sociální nouzi pobírající dávky hmotného zabezpečení, rodinám s nízkými příjmy, nebo matkám na mateřské dovolené, které se ocitly ve stavu hmotné nouze
 • V Domově sv. Vincence byli ubytováni v tomto roce 3 uživatelé SPR
 • Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti
 • Naši klienti se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu v Cukrovarské 16
 • Byl zakoupen lis na hadry, díky čemuž je možné další zpracování textilního materiálu, který se dále prodává na čištění, naším největším odběratelem jsou PMDP
 • Byla provedena rekonstrukce střechy
 • Proběhlo zařízení, výmalba a stěhování do kanceláří v přízemí objektu

 Rok 2009

 • 1. 1. 2009 došlo ke změně názvu služby a to ze Střediska pracovní rehabilitace a Středisko sociální rehabilitace
 • Během roku 2009 se do projektu zapojilo 26 uživatelů. 22 bylo úspěšných, tj. 85%. 12 uživatelé pokračovali na smlouvu i v roce 2010. Z celkového počtu 26 uživatelů jich 11 bylo přicházejících z AD sv. Františka. Za rok 2009 se v projektu SPR vystřídalo 16mužů a 10 žen.
 • V Domově sv. Vincence byli ubytováni v tomto roce 2 uživatelé SSR
 • V roce 2009 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 263 osobám v nouzi celkem 3400 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž bez tohoto doporučení.
 • Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti
 • Provedena rekonstrukce sociálního zařízení a zavedení teplé vody do celého objektu
 • Na jaře 2009 byla rozšířena spolupráce s PMDP a zakázku na čištění označníků
 • Naši klienti se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu v Cukrovarské 16

 Rok 2010

 • Během roku 2010 se do projektu zapojilo 25 uživatelů. 19 bylo úspěšných, tj. 76%. 13 uživatelů pokračovalo na smlouvu i v roce 2011. Z celkového počtu 25 uživatelů jich 7 bylo přicházejících z AD sv. Františka. Za rok 2010 se v projektu SSR vystřídalo 19 mužů a 6 žen.
 • V Domově sv. Vincence byli ubytováni v tomto roce 5 uživatelů SSR
 • V říjnu 2010 jsme vyhráli zadávací řízení veřejné zakázky Podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji (individuální projekt), který jsme zahájili dne 1. 11. 2010. V souvislosti s tímto je naše cílová skupina především zaměřena na pomoc lidem z etnických menšin, osoby z odlišného sociokulturního prostředí a osoby bez přístřeší. Osoby v krizi, tj. osoby, které se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené sociálním vyloučením popřípadě jsou sociálně vyloučené, zůstávají jako cílová skupina v možné třetinové kapacitě služby. Vzhledem k tomu, že jsme tedy v projektu Podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji, byla zvýšena kapacita z 12ti klientů na 18. Od října 2010 je projekt SSR financováno OP LZZ.
 • V roce 2010 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 264 osobám v nouzi celkem 3349 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž bez tohoto doporučení.
 • Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti
 • Byla provedena kompletní rekonstrukce kotelny
 • Naši klienti se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu v Cukrovarské 16

 Rok 2011

 • Během roku 2011 se do projektu zapojilo 30 uživatelů. 26 bylo úspěšných, tj. 77%. 11 uživatelé pokračovali na smlouvu i v roce 2012. Z celkového počtu 30 uživatelů jich 10 bylo přicházejících z AD sv. Františka. Za rok 2011 se v projektu SSR vystřídalo 22 mužů a 8 žen.,
 • V Domově sv. Vincence byli ubytováni v tomto roce 7 uživatelů SSR, 4 uživatelé byli ubytováni v Domě sv. Vincence i v roce 2012
 • Proběhla rekonstrukce budovy Cukrovarské – výměna oken v přízemí
 • V roce 2011 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 367osobám v nouzi celkem 4114 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž bez tohoto doporučení.
 • Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti
 • Zakoupen osobní automobil Renault Clio, místo Škody Fabia
 • Zapojení do potravinové pomoci, Pracovníci SSR měli na starost nákup a skladování potravin
 • Byla zřízena konzultační místnost určená k jednání sociální pracovnice a klientů
 • Naši klienti se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu v Cukrovarské 16

 Rok 2012

 • Během roku 2012 se do projektu zapojilo 29 uživatelů. 20 bylo úspěšných, tj. 69%. 9 uživatelů pokračovalo na smlouvu i v roce 2013. Z celkového počtu 29 uživatelů 3 byli přicházející z AD sv. Františka. Za rok 2012 se v projektu SSR vystřídalo 20 mužů a 9 žen.
 • V Domově sv. Vincence byli ubytováni v tomto roce 6 uživatelů SSR, 1 uživatel byli ubytováni v Domě sv. Vincence i v roce 2013
 • Proběhla rekonstrukce skladů nábytku
 • Proběhla charitní akce Den charity, kde byl, mimo jiné, projekt SSR prezentován
 • V roce 2012 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 279 osobám v nouzi celkem 2846 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž bez tohoto doporučení.
 • Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti
 • Naši klienti se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu v Cukrovarské 16

 Rok 2013

 • Během roku 2013 se do projektu zapojilo 24 uživatelů. Z toho bylo 21 úspěšných, tj. 87,5%. V roce 2014 na smlouvu pokračovalo 11 uživatelů. Z celkového počtu 24 uživatelů byli 2 přicházející z AD sv. Františka. Za rok 2013 se v projektu SSR vystřídalo 16 mužů a 8 žen.
 • V Domově sv. Vincence byli ubytováni v tomto roce 3 uživatelé SSR, 2 uživatelé byli ubytováni v Domě sv. Vincence i v roce 2014
 • V říjnu 2013 bylo ukončeno tříleté období tzv. Individuálních projektů
 •  V listopadu 2013 jsme vyhráli zadávací řízení veřejné zakázky Podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. etapa (individuální projekt), který je zahájen od 1.1.2014
 • Proběhla rekonstrukce šatníku Humanitárního skladu, kde bylo zřízeno oddělení knihy
 • Projekt SSR se zúčastnil oslav výročí 20 let Diecézní charity Plzeň
 •  V roce 2013 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 355 osobám v nouzi a jedné organizaci celkem 7018 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž bez tohoto doporučení.
 • Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti
 • Naši klienti se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu v Cukrovarské 16  

Rok 2014

 • Během roku 2014 se do projektu zapojilo 20 uživatelů. Z toho bylo 14 úspěšných, tj.70 %. V roce 2015 na smlouvu pokračovalo 9 uživatelů. Za rok 2014 se v projektu SSR vystřídalo 14 mužů a 6 žen.
 • V Domově sv. Vincence bylo ubytováno v tomto roce 5 uživatelů SSR, 3 uživatelé byli ubytováni v Domě sv. Vincence i v roce 2015.
 • V tomto roce byl projekt financován Individuálním projektem Plzeňského kraje - 2. etapou.
 •  V prosinci 2014 jsme vyhráli zadávací řízení veřejné zakázky Podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa (individuální projekt), který je zahájen od 1.1.2015.
 • Humanitární sklad spolupracuje s firmou Dimatex na dodávce a zpracování textilního materiálu.
 •  V roce 2014 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 608 osobám v nouzi celkem 7508 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž bez tohoto doporučení.
 • Pracovní terapeutka Kateřina Hniličková a sociální pracovnice Mgr. Eva Pušová byly oceněny titulem Andělské ruce. 
 • Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti.
 • Naši klienti se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu v Cukrovarské 16.  

Rok 2015

 • Během roku 2015 se do projektu zapojilo 19 uživatelů, z toho 8 dále pokračuje v roce 2016. Z 11 uživatelů, kteří ukončili spolupráci v SSR bylo 64 % úspěšných. Za rok 2015 se v projektu SSR vystřídalo 11 mužů a 8 žen.
 • V Domě sv. Vincence bylo v roce 2015 ubytováno 5 uživatelů SSR, 3 zde zůstávají i v roce 2016.
 • V tomto roce byl projekt financován tři čtvrtletí z Individuálního projektu Plzeňského kraje - 3. etapa. Dále službu podporuje město Plzeň.
 • Humanitární sklad i nadále spolupracuje s firmou Dimatex na dodávce a zpracování textilního materiálu. V roce 2015 jsme obhospodařovali již 27 kontejnerů na území města Plzně, které sváží pracovníci SSR do humanitárního skladu k dalšímu zpracování. Firma Dimatex dále obhospodařuje dalších více jak 80 kontejnerů na textil v Plzeňském kraji, jejichž obsah pak sváží do charit v jejich blízkosti.
 • V roce 2015 bylo vydáno celkem 516 osobám v nouzi celkem 6 593 ks ošacení, nábytku či dalšího vybavení domácnosti zejména na doporučení sociálních odborů, úřadu práce a dalších organizací.
 • Prostřednictvím humanitární organizace jsme v roce 2015 odeslali do válkou zastižené Ukrajiny 20 ks kompletního ložního prádla, 24 pytlů s obuví, pánským, dámským a dětským ošacením a 3 plné krabice nových džínsů. V pomoci Ukrajině chceme pokračovat i v roce 2016.
 • Pracovní terapeut Miroslav adamovský byl oceněn titulem Andělské ruce za svou práci v sociálních službách.
 • Pracovníci SSR i nadále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti.
 • Naši uživatelé se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu Cukrovarské 16.

Rok 2016

 • Během roku 2016 se do projektu zapojilo 22 uživatelů, v projektu SSR vystřídalo 13 mužů a 9 žen.
 • V tomto roce byl projekt financován z Individuálního projektu Plzeňského kraje - 3. etapa. Dále službu podporuje město Plzeň.
 • Humanitární sklad i nadále spolupracuje s firmou Dimatex na dodávce a zpracování textilního materiálu. V roce 2016 jsme obhospodařovali již 27 kontejnerů na území města Plzně, které sváží pracovníci SSR do humanitárního skladu k dalšímu zpracování. Firma Dimatex dále obhospodařuje dalších více jak 80 kontejnerů na textil v Plzeňském kraji, jejichž obsah pak sváží do charit v jejich blízkosti.
 • V roce 2016 bylo vydáno celkem 659 osobám v nouzi celkem 12 489 ks ošacení, nábytku či dalšího vybavení domácnosti zejména na doporučení sociálních odborů, úřadu práce a dalších organizací.
 • Prostřednictvím humanitární organizace jsme v roce 2016 odeslali do válkou zastižené Ukrajiny 7 954 ks kompletního ložního prádla,  obuvi, pánské, dámské a dětské ošacením a dětských hraček. V pomoci Ukrajině chceme pokračovat i v roce 2017.
 • Dále jsme podpořili humanitární pomoc v Kosovu a Slovinsku. 
 • Podporujeme humanitární pomocí také plzeňské neziskové organizace např. Městskou charitu Plzeň, K - centrum, Středisko křesťanské pomoci a další.
 • Pracovníci SSR i nadále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti.
 • Naši uživatelé se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu Cukrovarské 16.

Rok 2017

 • Během roku 2017 se do projektu zapojilo 20 uživatelů, v projektu SSR vystřídalo 13 mužů a 7 žen.
 • V tomto roce byl projekt financován z Individuálního projektu Plzeňského kraje ,,Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“. Dále službu podporuje město Plzeň.
 • Humanitární sklad i nadále spolupracuje s firmou Dimatex
 • V roce 2017 bylo vydáno celkem 721 osobám v nouzi celkem 15 708 ks ošacení, nábytku či dalšího vybavení domácnosti zejména na doporučení sociálních odborů, úřadu práce a dalších organizací.
 • Prostřednictvím humanitární organizace jsme v roce 2017 odeslali na Ukrajinu 212 velkých pytlů kompletního ložního prádla,  obuvi, pánské, dámské a dětské ošacením a dětských hraček.
 • Podporujeme humanitární pomocí také plzeňské neziskové organizace např. Městskou charitu Plzeň, K - centrum, Středisko křesťanské pomoci a další, kde jsme poskytli v roce 2017 1239 ks ošacení, bot a dalšího vybavení domácnosti.
 • V roce 2017 jsme podpořili Zařízení pro zajištění cizinců Balková celkem 454 ks pánského ošacení a bot.
 • Do FN Plzeň jsme dodali celkem 185 ks ošacení a bot pro pacienty, kteří opouštějí zdravotnické zařízení bez prostředků a bez podpory rodiny.
 • Pracovníci SSR i nadále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti.
 • Naši uživatelé se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu Cukrovarské 16.

Rok 2018

 • Během roku 2018 se do projektu zapojilo 20 uživatelů, v projektu SSR vystřídalo 11 mužů a 9 žen.
 • V tomto roce byl projekt financován z Individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“. Dále službu podporuje město Plzeň.
 • Humanitární sklad i nadále spolupracuje s firmou Dimatex
 • V roce 2018 bylo vydáno celkem 792 osobám v nouzi celkem 16644 ks ošacení, nábytku či dalšího vybavení domácnosti zejména na doporučení sociálních odborů, úřadu práce a dalších organizací.
 • Prostřednictvím humanitární organizace jsme v roce 2018 odeslali na Ukrajinu 233 velkých pytlů kompletního ložního prádla,  obuvi, pánské, dámské a dětské ošacením a dětských hraček.
 • Podporujeme humanitární pomocí také plzeňské neziskové organizace např. Městskou charitu Plzeň, K - centrum, Středisko křesťanské pomoci a další, kde jsme poskytli v roce 2018 682 ks ošacení, bot a dalšího vybavení domácnosti.
 • V roce 2018 jsme pokračovali v podpoře Zařízení pro zajištění cizinců Balková dodávkami pánského ošacení a bot a pokračovali jsme také v podpoře pacientů, kteří opouštějí FN Plzeň bez prostředků a podpory rodiny.
 • Pracovníci SSR i nadále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti.
 • Naši uživatelé se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu Cukrovarské 16.

Rok 2019

 • Během roku 2019 se do projektu zapojilo 17 uživatelů, v projektu SSR vystřídalo 7 mužů a 10 žen.
 • V tomto roce byl projekt financován z Individuálního projektu Plzeňského kraje ,,Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“. Dále službu podporuje město Plzeň a Plzeňský kraj.
 • Humanitární sklad i nadále spolupracuje s firmou Dimatex
 • V roce 2019 bylo vydáno celkem 747 osobám v nouzi celkem 15154 ks ošacení, nábytku či dalšího vybavení domácnosti zejména na doporučení sociálních odborů, úřadu práce a dalších organizací.
 • Prostřednictvím humanitární organizace jsme v roce 2019 odeslali na Ukrajinu 237 velkých pytlů kompletního ložního prádla,  obuvi, pánské, dámské a dětské ošacením a dětských hraček.
 • Podporujeme humanitární pomocí také plzeňské neziskové organizace např. Městskou charitu Plzeň, K - centrum, Středisko křesťanské pomoci a další, kde jsme poskytli v roce 2019 636 ks ošacení, bot a dalšího vybavení domácnosti.
 • V roce 2019 jsme pokračovali v podpoře Zařízení pro zajištění cizinců Balková dodávkami pánského ošacení a bot a pokračovali jsme také v podpoře pacientů, kteří opouštějí FN Plzeň bez prostředků a podpory rodiny.
 • Pracovníci SSR i nadále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti.
 • Naši uživatelé se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu Cukrovarské 16.

Rok 2020

 • Během roku 2020 se do projektu zapojilo 16 uživatelů, v projektu SSR vystřídalo 5 mužů a 11 žen.
 • V tomto roce byl projekt financován z Individuálního projektu Plzeňského kraje ,,Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, který byl prodloužen i na rok 2020. Dále službu podporuje město Plzeň a Plzeňský kraj.
 • Humanitární sklad i nadále spolupracuje s firmou Dimatex
 • V roce 2020 bylo vydáno celkem 806 osobám v nouzi celkem 15674 ks ošacení, nábytku či dalšího vybavení domácnosti zejména na doporučení sociálních odborů, úřadu práce a dalších organizací.
 • V roce 2020 jsme neodeslali na Ukrajinu kvůli pandemii koronaviru žádnou pomoc, po uklidnění situace chceme spolupráci obnovit
 • Podporujeme humanitární pomocí také plzeňské neziskové organizace např. Městskou charitu Plzeň, K - centrum, Středisko křesťanské pomoci a další, kde jsme poskytli v roce 2020 2914 ks ošacení, bot a dalšího vybavení domácnosti.
 • V roce 2020 jsme pokračovali v podpoře Zařízení pro zajištění cizinců Balková dodávkami pánského ošacení a bot a pokračovali jsme také v podpoře pacientů, kteří opouštějí FN Plzeň bez prostředků a podpory rodiny.
 • Na jaře roku 2020 zajišťovali pracovníci Humanitárního skladu dočasné uskladnění, třídění a urychlenou distribuci osobních ochranných prostředků z vládních dodávek na některé obecní úřady a do některých sociálních služeb v Plzeňském a Karlovarském kraji
 • Humanitární sklad poskytl materiální pomoc do stanového tábora zřízeném MMP.
 • V zimním období bylo rozdáno téměř 100 ks spacáků a stanů pro osoby bez přístřeší
 • Pracovníci SSR i nadále spravují zdravotní pomůcky, které jsou půjčovány široké veřejnosti.
 • Naši uživatelé se celoročně zapojovali do procesu zkrášlování objektu Cukrovarské 16.