Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Adresy: 
Kozinova 297, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice
Pivovarská 10, 344 01  Domažlice
Meclov 1, 345 21  Meclov

Vedoucí: Jitka Horalová, DiS. 
Telefonický kontakt: 731 433 062, 731 433 009, 731 433 068 (Meclov), 731 433 076 (Domažlice)

E-mail: 5bGuRW.g~8yy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r
 
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek       8:00 – 16:00

Služba je registrována podle § 67 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
 

Od 1.1.2023 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2023–2025, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo OPZ+                      logoMPSV-m                         pl_kraj_logo

 

Službu podporuje finančně také Plzeňský kraj a město Domažlice. 

    plzeňský kraj průhledné                Domazlice logo

 

Poslání a cíle poskytované služby

Posláním sociálně terapeutických dílen sv. Josefa je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným postižením z domažlického regionu alternativu zaměstnání.  

Cílem služby je přiblížit způsob života lidí s handicapem životu běžných občanů (normální je pracovat) a tím snížit míru rizika sociálního vyloučení. Uživatelé tak budou mít větší šanci uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce, případně naleznou smysluplnou činnost (alternativu zaměstnání) a mj. dosáhnou pozitivnějšího sebehodnocení.

Prvotním cílem dílen není tedy dosahování zisku, ale vytvoření možnosti smysluplně trávit čas a zároveň zvyšovat povědomí veřejnosti o schopnostech a možnostech lidí s handicapem (např. účastí na propagačních akcích). Uživatelé služby jsou podporováni při získávání, zdokonalování či udržování pracovních návyků a dovedností (např. komunikačních, sociálních a motorických).

Sociální služba je poskytována zdarma.

Pro koho je služba určena (cílová skupina):

  • lidé s chronickým duševním onemocněním
  • lidé s kombinovaným postižením
  • lidé s mentálním postižením

Věková kategorie: od 18 let do 64 let

Místa poskytování sociální služby

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa jsou poskytovány ve 2 místech – pracoviště Meclov (okamžitá kapacita 15 klientů) a pracoviště Domažlice (okamžitá kapacita 12 klientů).

Součástí obou pracovišť je odpovídající sociální zázemí, dle zájmu je zajištěno stravování (za poplatek) nebo podmínky pro přípravu stravy. Pro dopravu do/z dílen je možno využívat návaznou fakultativní službu (za poplatek).

Pracoviště Meclov

Služba je poskytována v ORP Horšovský Týn, v obci Meclov, čp. 1.

Textilní dílna

Textilní dílna je zaměřena na výrobu drobných interiérových i módních doplňků z metráže, tkanin vlastní výroby, vlny a přírodních materiálů, a na zpracování zbytkového textilu k dalšímu použití. Je vybavena různými druhy tkalcovských stavů a šicími stroji.

Polytechnická dílna

Polytechnická dílna je zaměřena na drobnou dřevovýrobu (doplňky do interiérů, hračky, jednoduchý nábytek) a výrobu šperků a dekoračních předmětů z různých materiálů (např. skla, dřeva, kovů, papíru i keramiky) různými technikami (např. Tiffany, fusing, drátování, korálkování) a malování vitráží.

Pracoviště Domažlice

Keramická dílna

Vyrábí se zde užitná i dekorativní keramika (např. hrnečky, misky, krmítka a pítka pro ptactvo, mýdlenky, svícny, květináče apod.).

Výtvarná dílna

Tato dílna je zaměřena na výrobu ručního papíru a jeho další zpracování, zpracovává se též ovčí vlna (od čištění a česání po plstění výrobků z ní), vyrábí parafinové svíčky a drobné výrobky ze dřeva a jiných přírodních materiálů.

Textilní dílna

Textilní dílna je zaměřena na výrobu drobných textilních výrobků, je vybavena více druhy tkalcovských stavů, kolovratem a šicím strojem.

Zahrada

Od jara do podzimu mohou pracovní činnosti probíhat též na zahradě, která se nachází nedaleko dílny.

Komunitní centrum Domažlice

Služba je také poskytována v Komunitním centru Domažlice. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictví Integrovaného regionálního operačního programu. 
 
Název projektu: Komunitní centrum Domažlice
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002459

logo

 
 

Jednání se zájemcem službu

Službu si sjednává každý zájemce sám buď přímo na jednotlivých pracovištích na základě osobního jednání, nebo telefonicky. Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby proběhne osobní jednání uživatele příp. i opatrovníka (při omezení způsobilosti uživatele) s vedoucí služby, kdy se uživatel seznámí s podmínkami poskytování služby a vyplní vstupní dokumentaci.

Spolupráce s navazujícími soc. službami a dalšími institucemi a informovanost o službě

Mezi spolupracující organizace patří Městský úřad Domažlice, zejména Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad práce v Domažlicích, obecní a městské úřady zapojené v komunitním plánování sociálních služeb na Domažlicku. O zařízení jsou informováni i další místní instituce např. zdravotnická zařízení a Centrum pro zdravotně postižené.