Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

 

Adresy: 
Kozinova 297, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice
Pivovarská 10, 344 01  Domažlice
Meclov 1, 345 21  Meclov

Vedoucí: Jitka Horalová, DiS. 
Telefonický kontakt: 731 433 062, 731 433 009, 731 433 068 (Meclov), 731 433 076 (Domažlice)

E-mail: 5bGuRW.g~8yy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r
 
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek       8:00 – 16:00

Služba je registrována podle § 67 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Domažlice. 

    plzeňský kraj průhledné     Domazlice logo

Hlavním cílem projektu je Podpora vybraných druhů sociálních služeb v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018.“

Poslání a cíle poskytované služby

Posláním sociálně terapeutických dílen sv. Josefa je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným postižením z domažlického regionu alternativu zaměstnání.  

Cílem služby je přiblížit způsob života lidí s handicapem životu běžných občanů (normální je pracovat) a tím snížit míru rizika sociálního vyloučení. Uživatelé tak budou mít větší šanci uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce, případně naleznou smysluplnou činnost (alternativu zaměstnání) a mj. dosáhnou pozitivnějšího sebehodnocení.

Prvotním cílem dílen není tedy dosahování zisku, ale vytvoření možnosti smysluplně trávit čas a zároveň zvyšovat povědomí veřejnosti o schopnostech a možnostech lidí s handicapem (např. účastí na propagačních akcích). Uživatelé služby jsou podporováni při získávání, zdokonalování či udržování pracovních návyků a dovedností (např. komunikačních, sociálních a motorických).

Sociální služba je poskytována zdarma.

Pro koho je služba určena (cílová skupina):

  • lidé s chronickým duševním onemocněním
  • lidé s kombinovaným postižením
  • lidé s mentálním postižením

Věková kategorie: od 18 let do 64 let

Místa poskytování sociální služby

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa jsou poskytovány ve 2 místech – pracoviště Meclov (okamžitá kapacita 15 klientů) a pracoviště Domažlice (okamžitá kapacita 12 klientů).

Součástí obou pracovišť je odpovídající sociální zázemí, dle zájmu je zajištěno stravování (za poplatek) nebo podmínky pro přípravu stravy. Pro dopravu do/z dílen je možno využívat návaznou fakultativní službu (za poplatek).

Pracoviště Meclov

Služba je poskytována v ORP Horšovský Týn, v obci Meclov, čp. 1.

Textilní dílna

Textilní dílna je zaměřena na výrobu drobných interiérových i módních doplňků z metráže, tkanin vlastní výroby, vlny a přírodních materiálů, a na zpracování zbytkového textilu k dalšímu použití. Je vybavena různými druhy tkalcovských stavů a šicími stroji.

Polytechnická dílna

Polytechnická dílna je zaměřena na drobnou dřevovýrobu (doplňky do interiérů, hračky, jednoduchý nábytek) a výrobu šperků a dekoračních předmětů z různých materiálů (např. skla, dřeva, kovů, papíru i keramiky) různými technikami (např. Tiffany, fusing, drátování, korálkování) a malování vitráží.

Pracoviště Domažlice

Keramická dílna

Vyrábí se zde užitná i dekorativní keramika (např. hrnečky, misky, krmítka a pítka pro ptactvo, mýdlenky, svícny, květináče apod.).

Výtvarná dílna

Tato dílna je zaměřena na výrobu ručního papíru a jeho další zpracování, zpracovává se též ovčí vlna (od čištění a česání po plstění výrobků z ní), vyrábí parafinové svíčky a drobné výrobky ze dřeva a jiných přírodních materiálů.

Textilní dílna

Textilní dílna je zaměřena na výrobu drobných textilních výrobků, je vybavena více druhy tkalcovských stavů, kolovratem a šicím strojem.

Zahrada

Od jara do podzimu mohou pracovní činnosti probíhat též na zahradě, která se nachází nedaleko dílny.

Jednání se zájemcem službu

Službu si sjednává každý zájemce sám buď přímo na jednotlivých pracovištích na základě osobního jednání, nebo telefonicky. Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby proběhne osobní jednání uživatele příp. i opatrovníka (při omezení způsobilosti uživatele) s vedoucí služby, kdy se uživatel seznámí s podmínkami poskytování služby a vyplní vstupní dokumentaci.

Spolupráce s navazujícími soc. službami a dalšími institucemi a informovanost o službě

Mezi spolupracující organizace patří Městský úřad Domažlice, zejména Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad práce v Domažlicích, obecní a městské úřady zapojené v komunitním plánování sociálních služeb na Domažlicku. O zařízení jsou informováni i další místní instituce např. zdravotnická zařízení a Centrum pro zdravotně postižené.