Využití Tříkrálové sbírky 2019 v Diecézi plzeňské

 • Bezdružice

  • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   3 344 Kč
 • Blížejov

  • Smysluplné využití volnočasových hodin organizovanou pohybovou aktivitou – nákup pomůcek, určeno pro děti se sociálním problémem v rodině

   8 744 Kč
 • Blovice

  • Pomoc potřebným, zejména rodinám s více dětmi, sociálně slabším rodinám a seniorům v rámci farnosti

   41 161 Kč
 • Bor u Tachova

  • Podpora Domova pro seniory Bor

   80 690 Kč
  • Adopce na dálku DCH Plzeň

   8 966 Kč
 • Bukovany

  • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

   5 906 Kč
  • Podpora občanů Bukovan v těžké životní situaci

   5 906 Kč
 • Chlum Svaté Maří

  • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 20 %, podpora Tříkrálového krámku 25 %, Podpora Mobilního  hospice sv. Jiří Cheb 15 %, podpora Ubytovny Oloví 40 %

   5 084 Kč
 • Chodov

  • Podpora provozu Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou - Farních charita Karlovy Vary

   8 840 Kč
 • Chotěšov

  • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí

   18 225 Kč
  • Podpora klientů Domova sv. Vavřince  Meclov

   18 225 Kč
 • Chotíkov

  • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí s lehkým mentálním postižením ze tříd ZŠ Chotíkov

   11 791 Kč
  • \'Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Plzeň

   11 791 Kč
 • Čistá u Rakovníka

  • Podpora projektů  DCH Plzeň

   16 386 Kč
 • Dasnice

  • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

   1 782 Kč
  • Podpora občanů Dasnic v těžké životní situaci

   1 782 Kč
 • Diecézní charita Plzeň

  • Podpora projektu Azylový dům Domažlice 25 %, podpora projektu Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice 25 %, podpora projektu Domov pokojného stáří sv. Alžběty Plzeň 25 %, podpora projektu Domov pro seniory Bor 25 %

   800 000 Kč
 • Dobřany

  • Diakonie, středisko Radost Merklín - příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů

   42 939 Kč
  • Podpora provozu Domova sv. Aloise Plzeň

   42 939 Kč
 • Dolní Bělá

  • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Terénní krizová služba a Intervenční centrum Plzeňského kraje

   23 497 Kč
  • Podpora Domova sv. Zdislavy Plzeň

   2 611 Kč
 • Domažlice

  • Podpora sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a Meclově

   49 293 Kč
  • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

   35 210 Kč
  • Azylový dům Domažlice

   14 084 Kč
  • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   14 084 Kč
  • Volnočasové kluby DUHA

   14 084 Kč
  • Hafík, o.s. – rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku

   14 083 Kč
 • Dýšina

  • ŘKF Dýšina - podpora sociálně potřebných ve farnosti

   32 171 Kč
  • Městská charita Plzeň - podpora pečovatelské služby

   21 447 Kč
 • Farní charita Aš

  • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš 95 %,  podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže - Junák Aš 5 %

   24 024 Kč
 • Farní charita Cheb

  • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb 35 %, podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší 20 %, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu 40 %, příspěvek na léčbu a rehabilitaci R. Neuschla, která není hrazena zdravotními pojišťovnami 5 %

   125 848 Kč
 • Farní charita Karlovy Vary

  • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech – podpora provozu

   168 200 Kč
 • Farní charita Kraslice

  • Podpora činnosti Farní charity Kraslice

   6 500 Kč
  • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

   8 667 Kč
  • Podpora postiženého dítěte

   6 500 Kč
 • Farní charita Stříbro

  • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II  100 %, z toho 5000 Kč na podporu sociálně potřebných dětí ZŠ Stříbro

   41 677 Kč
 • Holýšov

  • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   11 002 Kč
  • Podpora dítěte s kombinovaným fyzickým a psychickým postižením

   11 002 Kč
 • Horní Slavkov

  • Příspěvek na relaxační a rehabilitační pomůcky pro žáky speciálních tříd

   4 682 Kč
 • Horšovský Týn

  • Komunitní centrum Horšovský Týn

   39 223 Kč
  • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   13 074 Kč
  • Domov sv. Vavřince, Centrum sociální rehabilitace Meclov

   13 074 Kč
 • Hostouň

  • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

   1 303 Kč
  • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince

   1 303 Kč
  • Azylový dům Domažlice

   1 303 Kč
  • Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice

   651 Kč
  • Volnočasové kluby Duha

   651 Kč
  • Podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaných postižením

   7 817 Kč
 • Jesenice

  • Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytování na internátě školy

   6 139 Kč
 • Kdyně

  • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   51 759 Kč
  • Domov sv. Vavřince Meclov

   51 759 Kč
  • Azylový dům Domažlice

   51 759 Kč
  • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

   51 759 Kč
 • Klenčí pod Čerchovem

  • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha Domažlice

   35 142 Kč
  • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   30 122 Kč
  • Podpora soc. zařízení Robinson Klenčí pod Čerchovem - pro děti potřebující okamžitou pomoc

   35 142 Kč
 • Konstantinovy Lázně

  • Podpora projektů DCH Plzeň

   9 300 Kč
 • Kralovice

  • Podpora projektů DCH Plzeň

   104 091 Kč
 • Loket

  • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 20 %, podpora Tříkrálového krámku 25 %, Podpora Mobilního  hospice sv. Jiří Cheb 15 %, podpora Ubytovny Oloví 40 %

   14 968 Kč
 • Manětín

  • Domov sv. Vavřince v Meclově

   54 777 Kč
 • Mariánské Lázně

  • Podpora Hospicu sv. Jiří Cheb

   35 380 Kč
  • Podpora Ubytovacího zařízení Mar. Lázně – integrace lidí bez domova

   17 690 Kč
  • Příspěvek na sociální projekty DCH Plzeň

   35 380 Kč
  • Podpora činnosti FCH Mariánské Lázně – drobná pečovatelská služba, finanční podpora sociálně slabým klientům a rodinám s více dětmi

   88 451 Kč
 • Město Touškov

  • Služby Diecézní charity Plzeň

   11 536 Kč
 • Městská charita Plzeň

  • Podpora projektů: Charitní ošetřovatelská služba Plzeň

   121 555 Kč
  • Domov sv. Františka

   72 933 Kč
  • Tísňová péče

   72 933 Kč
  • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

   24 311 Kč
  • Osobní asistence

   48 622 Kč
  • Bezdomovci a lidé z ulice

   48 622 Kč
  • Podpora akcí a pomoci sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň – město

   72 933 Kč
 • Mrákov

  • Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov

   27 403 Kč
  • Sociálně terapeutické dílny  sv. Josefa Meclov

   11 744 Kč
 • Nezvěstice

  • Domov sv. Aloise, Městská charita Plzeň

   2 770 Kč
 • Nýřany

  • Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň

   11 900 Kč
  • Domov sv. Aloise Plzeň

   42 913 Kč
 • Oblastní charita Klatovy

  • Podpora charitních projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence, Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna 70 %, Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy - financování požárně - bezpečnostního řešení 30 %

   444 267 Kč
 • Oblastní charita Ostrov

  • Na podporu provozu Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně 1

   62 696 Kč
 • Oblastní charita Rokycany

  • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla 50 %, Krizové zařízení pro ženy Rokycany 50 %

   114 665 Kč
 • Plasy

  • Domov sv. Vavřince Meclov

   45 134 Kč
 • Poběžovice

  • Podpora činnosti SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

   2 362 Kč
  • Volnočasové kluby Duha

   2 362 Kč
  • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   2 362 Kč
  • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov i

   2 362 Kč
  • Azylový dům Domažlice

   2 362 Kč
  • Podpora rodiny v tíživé sociální situaci

   11 810 Kč
 • Přeštice

  • Podpora Oblastní charity Klatovy – Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy

   98 384 Kč
  • Podpora činnosti Farní charity Přeštice

   19 677 Kč
  • Podpora Stacináře pro dospělé osoby se zdravotním postižením a seniory Kristián v Přešticích

   13 118 Kč
 • Radnice

  • Domov sociálních služeb Liblín – příspěvek na podporu volnočasových aktivit sociálně potřebných klientů

   27 230 Kč
 • Skalná

  • Podpora projektů DCH Plzeň v Chebu

   21 090 Kč
  • Podpora činnosti Hospice Sv. Jiří, o.p.s. v Chebu

   25 777 Kč
 • Sokolov

  • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 20 %, podpora Tříkrálového krámku 25 %, Podpora Mobilního  hospice sv. Jiří Cheb 15 %, podpora Ubytovny Oloví 40 %

   79 918 Kč
 • Spálené Poříčí

  • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

   33 539 Kč
 • Staňkov

  • Podpora činnosti FCH Staňkov včetně Adopce na dálku

   41 833 Kč
  • Podpora Terénní krizové služby Plzeň

   27 889 Kč
 • Starý Plznec

  • Podpora projektů DCH Plzeň

   7 547 Kč
  • \'Podpora sociálně potřebných lidí ve farnosti Starý Plzenec

   22 640 Kč
 • Studánka

  • Hospic sv. Jiří Tachov

   7 498 Kč
 • Tachov

  • Mobilní hospic pro Tachovsko - Hospic sv. Jiří o.p.s. Tachov

   45 807 Kč
 • Žákava

  • Podpora potřebných občanů ve farnosti Starý Plzenec

   5 595 Kč
 • Zbíroh

  • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla 50 %, Krizové zařízení pro ženy Rokycany 50 %

   66 191 Kč
 • Žlutice

  • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech

   25 670 Kč

Záměry TS 2019.pdf