Základní informace

Diecézní charita Plzeň
 

Statut: Účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou
Poslání: Pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.
Působnost: Plzeňská diecéze
Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň, www.bip.cz
Adresa: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 221 540
E-mail: info@dchp.charita.cz, jiri.lodr@dchp.charita.cz, helena.pachnerova@dchp.charita.cz
WEB: www.dchp.cz
IČO: 49774034
ID datové schránky: 4xqtw67
Konto: ČSOB Plzeň 2648062 / 0300
Platební údaje pro bankovní převod ze zahraničí (Payment details for international money transfers/

Zahlungsdetails für Auslandsüberweisungen): IBAN: CZ57 0300 0000 0002 7785 0809, SWIFT/BIC: CEKOCZPP

Ředitel: Ing. Jiří Lodr, tel.: 731 433 001
Sekretariát: Mgr. Helena Pachnerová, tel.: 731 433 015, 377 221 540, helena.pachnerova@dchp.charita.cz
Prezident: Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, e-mail: frantisek.radkovsky@dchp.charita.cz,
Viceprezident a spirituál DCHP: Bc. Ladislav Lego, tel.: 731 619 700, 731 433 077
Revizní komise: Ing. Ludmila Kolářová Čtvrtníková, Ing. Věra Flídrová, Marie Kojzarová
Rada DCHP: předseda – ředitel DCHP Ing. Jiří Lodr, členové – Mgr. Pavel Janouškovec, Mgr. Lucie Švehlová, Ing. Alena Drlíková, Ing. Aleš Klůc, Mons. František Radkovský, Bc. Ladislav Lego.
Partnerská organizace: Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V., www.caritas-regensburg.de
 
Služby a činnost: DCHP zastřešuje provoz 52 registrovaných sociálních služeb a více než dvě desítky dalších charitních služeb, projektů a forem podpory (Humanitární sklad, charitní šatníky, mezinárodní rozvojové projekty aj.). 
Počet zaměstnanců: 465 ve všech charitách
Celkem dobrovolníků: 254, dalších cca 4500 zapojeno do Tříkrálové sbírky (údaje z roku 2018)
 
 
Kodex Charity Česká republika
Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

 

Mapa charit v Diecézi plzeňské

Charity v diecézi

Mapa Diecézní charity Plzeň