Dům pro občany bez vlastního bytu Mariánské Lázně

Adresa: U pily 706, 353 01 Mariánské Lázně
Telefon: 354 694 704
Mobil: 731 433 012
E-mail: jan.havel@dchp.charita.cz
Vedoucí: Ing. Jan Havel

Službu podporuje finančně město Mariánské Lázně. 

Mariánské Lázně_logo

Dům pro občany bez vlastního bytu je zařízení poskytující možnost ubytování na přechodnou dobu především občanům Mariánských Lázní, kteří se z nejrůznějších příčin dostali do bytové nouze a nejsou schopni si v dané době svými silami zajistit vlastní bydlení. Objekt vlastní město Mariánské Lázně a od roku 2009 je provozovatelem Diecézní charita Plzeň. Ubytování je časově omezené, nejdéle na dobu jednoho roku a je určeno pro muže i ženy. Provozní podmínky neumožňují ubytovaní rodin nebo matek s dětmi. V DOVB je možné umístit pouze zájemce v produktivním věku, kteří nejsou závislí na návykových látkách, jsou v dobrém zdravotním stavu a mají ochotu svojí situaci aktivně řešit.

Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích. K přípravě pokrmů slouží společná kuchyňka, k hygieně oddělené sociální zařízení pro muže a ženy. Provozní vybavení (nábytek, automatická pračka, sporák, lůžkoviny apod.) zajišťuje Diecézní charita Plzeň.

Na ubytovně je bezpodmínečně nutné dodržovat Ubytovací řád, schválený Radou města Mariánské Lázně a Diecézní charitou Plzeň a Provozní řád, schválený Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje. Vstup cizím osobám do areálu DOVB není dovolen.