Dotace z evropských fondů

Diecézní charita realizuje tyto projekty ze zdrojů ESIF z pozice přímého příjemce:

IROP

Diecézní charita Plzeň získala dotaci ve výši 1 mil Kč z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Vybavení osobními automobily pro sociální služby Diecézní charity Plzeň“ pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014951 na nákup vozidel pro Terénní krizovou službu, Poradnu pro cizince a pro Středisko sociální rehabilitace.

 Logo OPZ barevné         MAS Český les

Od 1. 6. 2019 realizujeme z prostředků Operačního programu Zaměstnanost projekt Komunitní centrum Horšovský Týn s č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010406, jehož předmětem je zajištění provozu. Dotaci jsme získali prostřednictvím MAS Český les.

Logo OPZ barevné         MAS Český les

Od 1. 1. 2019 realizujeme z prostředků Operačního programu Zaměstnanost projekt Cestou do sociálně terapeutických dílen na Domažlicku s č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009272, jehož předmětem je zajištění dopravy klientů se zdravotním a kombinovaným postižením do dílen. Dotaci jsme získali prostřednictvím MAS Český les.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB

V době od 1. 8. 2016 do 2. 3. 2019 jsme úspěšně realizovali investiční projekt Komunitní centrum Horšovský Týn s č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002405 z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, jehož cílem byla rekonstrukce a vybavení objektu. Nyní je projekt v době udržitelnosti.

Diecézní charita realizuje tyto projekty ze zdrojů ESIF z pozice partnera:

Diecézní charita Plzeň je zapojena do projektu FEAD, jehož smyslem je potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám.

        FEAD_RGB     plzeňský kraj průhledné            Karlovarský kraj  Živý kraj

 

Diecézní charita Plzeň realizuje tyto individuální projekty:

V rámci Individuálních projektů je ve spolupráci s Plzeňským a Karlovarským krajem financován provoz řady registrovaných sociálních služeb. Služby financované z Individuálních projektů mají tuto informaci na webových stránkách uvedenu ve své záložce.
 

                                logo OPZ+                      logoMPSV-m                         

 

Od 1. 5. 2023 realizujeme aktivity Komunitního a Asistenčního centra za spoluúčasti Evropské unie.
Projekt: Komunitní centrum a Asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny Plzeň
               CZ.03.02.01/00/22_099/0000811
Cílem projektu je podpora sociálního začleňování osob prchajících před válečným konfliktem na Ukrajině.

                       logo OPZ+                diecezni_charita_plzen_BARVA_rgb