Kostelní sbírky

Děkujeme Biskupství plzeňskému za dary ze sbírek konaných v kostelích.

Rok Kostelní sbírka v Kč Postní almužna*
v Kč
2021
192 780
0
2020
174 221
0
2019
197 759
0
2018 310 390 0
2017 333 989 0
2016 299 618 26 072
2015 292 479 20 919
2014 273 069 10 634
2013 434 008 20 699
2012 276 793 24 606
2011 304 596 46 083
2010 285 125 49 013
2009 276 001 0

* Postní almužna je sbírkou probíhající od roku 2010. V roce 2017 došlo z rozhodnutí Biskupství plzeňského ke změně její koncepce a výtěžek je věnován na sociální podporu lidí ve farnostech. O využití takto vybraných peněz nyní rozhodují farnosti samostatně.