Z našich služeb

Přijďte se podívat na Stromy života našich seniorů v plzeňském obchodním centru Galerie Slovany
9. března 2023 Aktuálně

Přijďte se podívat na Stromy života našich seniorů v plzeňském obchodním centru Galerie Slovany

Stromy života zapouštějí své kořeny do konce i v obchodních centrech. Jejich autoři z charitního Domova sv. Alžběty se prostřednictvím svých děl ohlížejí za svým životním osudem a buďte si jisti, že také návštěvníky jejich díla nenechají chladná. (Aktualizováno 14. 3. 2023.) 

Z inspekční cesty za rozvojovými projekty Diecézní charity Plzeň v Peru
30. ledna 2023 Humanitární pomoc Diecézní charita Plzeň

Z inspekční cesty za rozvojovými projekty Diecézní charity Plzeň v Peru

Ve dnech 21. listopadu až 6. prosince 2022 uskutečnil vedoucí Střediska rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň Pablo Chacón Gil inspekční cestu po Peru. Cílem bylo na místě ověřit fungování projektů Adopce na dálku a AMMERE – Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky, na kterých diecézní charita spolupracuje se zdejšími pomáhajícími organizacemi. Pablo Chacón osobně navštívil řadu chudých dětí a nezletilých matek v jejich domácnostech a střediska pomoci, kde spolu s místními partnery hledal způsoby, jak zvyšovat kvalitu poskytované péče.

Středisko sociální rehabilitace v Chebu obdrželo dotaci na provoz od Karlovarského kraje
14. prosince 2022 Děkujeme

Středisko sociální rehabilitace v Chebu obdrželo dotaci na provoz od Karlovarského kraje

Důležitou dotaci v roce 2022 obdrželo Středisko sociální rehabilitace Diecézní charity Plzeň provozované v Chebu. Jedná se o neinvestiční dotaci, která bude využita na úhradu provozních nákladů a mezd. Diecézní charita Plzeň vyjadřuje velké poděkování Karlovarskému kraji za podporu při pomoci dlouhodobě nezaměstnaným lidem. Jak je tato pomoc poskytována se dozvíte ve článku.

Peníze vybrané na benefičním plesu Diecézní charity Plzeň pomáhají rozvíjet volnočasové vzdělávání chudých dětí v Bolívii
20. října 2022 Humanitární pomoc Diecézní charita Plzeň

Peníze vybrané na benefičním plesu Diecézní charity Plzeň pomáhají rozvíjet volnočasové vzdělávání chudých dětí v Bolívii

VI. Benefiční ples na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe, který v květnu uspořádalo Středisko rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň, vynesl celkem 40 565 Kč. Výtěžek byl věnován na podporu bolívijského projektu Paraba Azul, který organizují Sestry Kongregace katolického apoštolátu v bolívijském městě Puente San Pablo. Díky tomuto projektu pojmenovaném po druhu papouška budou budou moci děti z nejchudších poměrů využívat zdarma nabídku volnočasových umělecky zaměřených kroužků. Vybrat si mohou hru na některý hudební nástroj, nebo kurz malby.

Blahopřejeme k narozeninám prezidentu Diecézní charity Plzeň, Mons. Františku Radkovskému
3. října 2022 Aktuálně

Blahopřejeme k narozeninám prezidentu Diecézní charity Plzeň, Mons. Františku Radkovskému

Vše dobré a mnoho Božího požehnání přejeme k dnešním narozeninám prezidentu Diecézní charity Plzeň, emeritnímu biskupovi a laskavému člověku, Mons. Františku Radkovskému.

Asistenční služby Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň jsou letos obzvlášť důležité
23. září 2022 Tiskové zprávy

Asistenční služby Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň jsou letos obzvlášť důležité

Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň odvádí od konce února velký kus práce při pomoci uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny. Poskytuje jim sociálně právní poradenství, zajišťuje tlumočení a doprovody na úřadech či v ordinacích lékařů. Pracovnice poradny běžencům pomáhají s orientací v dalších sociálních službách a institucích, hledají pro ně dlouhodobé ubytování, možnosti lékařské péče, pomáhají s umisťováním jejich dětí do školek a škol. Poradna také organizuje velké množství jazykových kurzů českého jazyka a dalších integračních aktivit. Nadto všechno poskytují sociální pracovnice poradny ještě asistenční služby při vyřizovaní pobytových záležitostí nejen ukrajinským občanům na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Plzni.