Domov sv. Alžběty

 
SB_logo_DSA_A4_cervene_pruhlednost_ZAKLADNI_VARIANTA_maxi
Adresa:                         Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň
E-mail:                          dpsalzbeta@dchp.charita.cz
Tel.:                                379 209 311                                                                     
 
Vedoucí:                       Maja Chladová, DiS.
Tel.:                                731 433 004, 379 209 314
 
Provoz:                           nepřetržitý
Kapacita:                        27 míst na jedno a dvoulůžkových pokojích
 
Služba je registrována podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako domov pro seniory.

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Plzeň. 

       pl_kraj_logo        logo_Plzen_pomahajici          logo_oss_text_barevne        umo2-pantone

Poslání

Posláním Domova sv. Alžběty je vytvořit bezpečné a důstojné prostředí pro celodenní pobyt seniorům, kteří již nemohou zůstat doma a to ani s pomocí druhé osoby nebo terénních služeb. Našim klientům poskytujeme podporu, pomoc a laskavou péči ve všech oblastech životních potřeb. Zároveň pracujeme s jedinečností každého klienta pro důstojné naplnění závěru jeho života.

Okruh osob, kterým je naše služba určena, jsou senioři od 65 let, kteří potřebují péči druhé osoby.

Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet:

 • situace, kdy už nemůže zůstat doma s pomocí druhé osoby nebo terénní služby, a to z důvodu ztráty soběstačnosti. Ta může být způsobena vysokým věkem, zdravotním stavem nebo osamělostí.

Zásady (hodnoty)

 • domov pro seniory je služba s celodenním pobytem a péčí, klientům pomáháme zabezpečit základní životní potřeby, nenahrazujeme dostupné bezbariérové bydlení
 • klademe důraz na úctu ke stáří, dodržování důstojnosti klientů a laskavý přístup pracovníků
 • jednáme se všemi klienty individuálně, s partnerským přístupem, nehodnotíme minulost ani sociální vztahy klientů
 • podporujeme co nejvyšší možnou míru samostatnosti klientů a rozvoj nebo udržování soběstačnosti
 • při poskytování naší služby dodržujeme Etický kodex Charity ČR a odborné etické kodexy pracovníků

Cíle, kterých může klient během využívání služby dosáhnout:

 • zajištění důstojného závěru života včetně doprovázení
 • zajištění bezpečí a jistoty domácího prostředí
 • zajištění celodenní péče podle individuálních potřeb
 • zajištění prostředí pro setkávání s vrstevníky a s rodinou
 • zajištění aktivního společenského života

Další informace o naší službě se můžete dozvědět na Registru sociálních služeb. Odkaz, kde najdete dokument Popis realizace naší služby, je ZDE.

Pracovníci Domova podporují klienty v kontaktu s lidmi mimo sociální službu

Pravidelně jej navštěvují děti z mateřských a základních škol, pěvecký sbor z církevního gymnázia a studenti z Plzeňské konzervatoře. Zajímavé besedy pro klienty připravuje paní architektka Anna Hostičková či paní Táňa Kořenková. Spolupracujeme s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM z.s. a organizací ADRA, dále s Pomocnými tlapkami o.p.s. a organizací Tyfloservis o.p.s.

Pokud máte zájem o náš Domov, co můžete udělat:

 • kontaktovat sociálního pracovníka služby, který rád podá více informací
 • pro osobní setkání doporučujeme se předem objednat, ať máme pro vás připravený čas
 • dokumenty ke stažení, které obsahují Informace k podání žádosti, formulář Žádosti o přijetí a další, jsou zde.

Galerii fotografií našeho Domova najdete zde.