Sociální výdej ošacení a nábytku

Sociální den pro osoby s dětmi: úterý
Sociální den pro jednotlivce: středa 

Výdejní hodiny: 9:30–11:30 a 13:00–14:00

Doporučení musí obsahovat tyto náležitosti: 

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. místo trvalého pobytu
 4. důvod doporučení
 5. požadavek (konkrétní výpis věcí a jejich počet, velikost oblečení)
 6. jméno a kontakt na úředníka, který potvrzení vydal
 7. datum, razítko a podpis

  Doporučenka ke stažení ZDE.

 • V případě, že klient neobdrží všechny vypsané věci dle seznamu, má možnost přijít se stejným doporučením v další výdejní termín.
 • Pokud klient obdrží všechny věci dle seznamu, nebude mu již nic dalšího na stejné „doporučení“ vydáno, doporučení by nemělo být starší 14 dnů.
 • Jestliže bude klient potřebovat další věci, musí se opět obrátit na příslušný sociální úřad, charitní zařízení, který rozhodne o vypsání nové žádosti.
 • Další doporučení by nemělo být vydáno v době kratší 3 měsíců, výjimku tvoří pouze lidé bez přístřeší, kteří nemají možnost udržovat oblečení v čistotě /vyprání oděvů, dodržování hygieny apod./ U těchto občanů je nutná kontrola četnosti výdejů šatstva pověřenými pracovnicemi šatníku, které doloží pracovním terapeutům, kdy jmenovaný žádal o poslední ošacení, aby potřebné oděvy byly vydávány přiměřeně a minimalizovaly se tak případy, že oděvy vyměňují např. za alkohol apod.

UPOZORNĚNÍ: pokud bude klient pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, bude se chovat arogantně a agresivně, nebudou mu věci vydány a bude vykázán z objektu Humanitárního skladu. Dále prosíme sociální pracovníky, aby seznámili klienty s výdejem věcí u okénka, aby nedocházelo ze strany klientů k tomu, že si vymáhají osobní výběr věcí na šatníku. Výběr provádí pověřený pracovník HS na základě doporučenky.