Intervenční centrum Plzeňského kraje

Od 1.1.2023 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2023–2025, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo OPZ+                      logoMPSV-m                         pl_kraj_logo

 

Službu podporuje finančně také Plzeňský kraj a město Plzeň.

pl_kraj_logo      logo_Plzen_pomahajici           logo_oss_text_barevne         umo3

 

Poslání

Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním, jejich rodinám a lidem, kteří je podporují v řešení situace spojené s domácím násilím.

Pomoc intervenčního centra je také poskytována  v souvislosti s institutem vykázání Policie České Republiky.

Pomoc je poskytována:

 • ambulantní a terénní formou (tzn. tam, kde je zapotřebí - doma, na ulici nebo jinde v terénu, ve zdravotnickém zařízení, na služebně policie apod.)
 • bezplatně a na základě dobrovolnosti
 • na území Plzeňského kraje
Provoz ambulance: Po – Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 (v pátek 13:00-15:00 pouze pro objednané)
Provoz v terénu: Po – Pá 8:00 – 16:00
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 777 167 004 (8:00–16:00)

 

Cíle poskytování služby

 • Komplexní podpora ohroženého člověka (psychická, sociální, právní), aktivizace vlastních zdrojů, poskytnutí dostatku informací a možností jak dále postupovat, aby dopady této události byly co nejmírnější a člověk se mohl vrátit zpět k běžnému životu.
 • Směřování ohrožených osob k zajištění vlastního bezpečí (případně k zajištění bezpečí svých dětí).
 • Podpora uživatele služby, aby byl sám schopen situaci vyřešit a využíval své přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) a síť místních a regionálních institucí.
 • Vzájemná spolupráce IC s organizacemi a institucemi, které se podílí na pomoci ohroženým osobám domácím násilím.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

 • Osobám starším 16-ti let, které se nachází na území Plzeňského kraje.
 • Osobám ohroženým domácím násilím, které jsou vystaveny psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí, nebo následnému nebezpečnému pronásledování.
 • Rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v řešení situace domácího násilí.
 • Osoby z institucí, které spolupracují na pomoci ohroženým osobám.

Zásady:

 • Službu lze využít anonymně.
 • Při jednání je vždy dbáno na zachování lidské důstojnosti, vzájemné úcty a respektu.
 • Pracovníci přistupují ke každé osobě individuálně s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a potřeby.
 • V rámci spolupráce usilujeme o zvyšování kompetencí klienta ke zvládnutí situace, v případě potřeby dlouhodobé péče jsou klientovi nabídnuty další veřejně dostupné služby.
 • Při poskytování naší služby dodržujeme Etický kodex Charity ČR a odborné etické kodexy pracovníků.

INTERVENČNÍ CENTRUM JE V RÁMCI SVÉ ČINNOSTI v Asociaci pracovníků intervenčních center, Č.R., 

www.domaci-nasili.cz

Jsme zapojeni do projektu bezpečné anonymní online komunikace klienta s Intervenčním centrem prostřednictvím portálu

nenech.se  

Aktivity intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

osf_praha_cz       norway_grants        eea grants       dejme-zenam     

Projekt podpořila Nadace Open Society Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.