Noclehárna Betlém Cheb

Registrovaná sociální služba č. 1107751

Adresa:                      Vrázova 6, Cheb 350 02                   
Kontakt:                    
731 433 073
E-mail:                       
charitabetlem@dchp.charita.cz

Provozní doba:       pondělí – neděle, 20:00 – 06:00 hod

Konzultace se sociálním pracovníkem je možná:
 1. každé první pracovní úterý v měsíci od 20:00 - 21:00 přímo ve službě noclehárna,
 2. v pondělí až pátek od 7:00-8:00 na adrese Koželužská 19,
 3. na adrese Vrázova 6, Cheb v rámci služby nízkoprahové denní centrum od pondělí do pátku,  od 8:00 - 16:30
Vedoucí:                   Mgr. Ondřej Špendlíček 
Kapacita:                  17 lůžek
  

Služba je realizována za finanční podpory Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz), města Cheb a města AŠ.

Logo-KK-2021           Živý kraj         Cheb           Aš                     

Co nabízíme?

Posláním Noclehárny Betlém Cheb je poskytovat odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Snažíme se pomocí nabízených služeb předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí a zvýšit kvalitu jejich života. Usilujeme o integraci sociálně vyloučených zpět do společnosti. Garantujeme dodržování základních lidských práv a svobod.

 Nabídka služeb:

 • základní sociální poradenství
 • ubytování za 50,- Kč za noc (služba může být hrazena dávkou hmotné nouze po předchozí podání žádosti u ÚP Cheb)
 • vykonání základní hygieny
 • vytvoření podmínek pro přípravu stravy

 Způsob poskytování služby:  ambulantní

Čeho chceme dosáhnout?

Cíle je motivovat a podporovat uživatele k návratu k samostatnému životu ve společnosti, využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, i přirozené vztahové sítě, žít běžným způsobem život na základě vzájemné zakázky uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

Obecným cílem u každého klienta je vytvořit či znovuobnovit hygienické návyky, naučit se žít v komunitě, najít si zaměstnání na trvalý pracovní poměr a získat vlastní bydlení.

Poskytujeme základní sociální poradenství:

Informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů služby.

Informace:

 • o pracovních místech
 • o ubytovacích zařízeních
 • o možnostech finančního zajištění
 • o úřadech, se kterými je třeba jednat
 • o dalších organizacích v případě, že zájemce nespadá do naší cílové skupiny

Komu jsou naše služby určeny?

Mužům a ženám bez přístřeší ohrožení sociálním vyloučením například z důvodů:

 • ekonomických (neschopnost platit nájem, exekuce apod.)
 • návratu z výkonu trestu
 • po opuštění ústavní péče (např. dětského domova po dosažení 18 let, protialkoholní nebo psychiatrické léčby apod.)
 • sociální nepřizpůsobivosti (způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, v ohrožení zejména v důsledku zneužívání návykových látek, zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče, získávání obživy společensky neakceptovatelným způsobem apod.)
 • rozvodu nebo opuštění společné domácnosti,
 • nesoběstačnosti v základních životních situacích

Podmínky přijetí:

 • věk nad 18 let
 • platný průkaz totožnosti
 • naměřená hladina alkoholu do 1 promile
 • trvalý pobyt v ČR