Aktivity

Naší klienti z řad lidí bez domova, etnických menšin, osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob v krizi dlouhodobě nezaměstnaných pracují v těchto provozech:

Charitní šatník a humanitární sklad

IMG_0548

V rámci provozu shromažďujeme humanitární materiál jako jsou použité oděvy, použitý nábytek, vybavení domácnosti, hygienické a úklidové prostředky.  Materiál dále distribuujeme v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje jiným poskytovatelům sociálních služeb, případně jsou využívány jinými projekty DCHP (Terénní krizová služba, Poradna pro cizince atd.). Naši klienti zajišťují příjem použitého šatstva, obuvi a dalších předmětů, jejich roztřídění, udržování pořádku a čistoty v šatníku, pomoc při výdeji oděvů a dalšího materiálu sociálně potřebným osobám, pomoc při distribuci humanitárního materiálu dalším subjektům, stěhování nábytku atd.

Zpracování textilního odpadu

Textil, který už nenachází uplatnění v šatníku, je třeba roztřídit podle materiálu. Bavlněné oděvy jsou zbaveny kovových částí a knoflíků a rozřezány na hadry. Ty po slisování a zabalení do praktických průhledných balíků dodáváme do autoservisů a dalších dílen. Oděvy z jiných materiálů jsou v pytlích ukládány do skladu a připraveny na odvoz dirmou Dimatex, která je dále zpracovává.

Drobné práce při úpravě objektu SSR v Cukrovarské ulici

Klienti postupně upravují objekt, který vzhledem ke stáří potřebuje údržbu – omítky, malování, natírání dveří, oprava.