SOS Domažlice

Ambulantní a terénní  forma sociální rehabilitace

Adresa: Kozinova 297, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice
Od 1. 6. 2019 je rozšířeno místo poskytování služby v objektu Komunitní centrum Horšovský Týn, na adrese Boženy Němcové 35 v Horšovském Týně každou druhou a třetí středu v měsíci od 9:00 do 12:00 hodin.
 
Vedoucí: PhDr. Ivana Fröhlichová
Mobil: 731 433 020
E-mail: ivana.frohlichova@dchp.charita.cz
 
Zástupce vedoucí: Lenka Eisenhamerová, DiS 
Mobil: 731 433 019

 

Provozní doba

 
Pracoviště Domažlice:
Kozinova 297
344 01 Domažlice 

Ambulantní forma:
Pondělí 10:30 – 16:30
Úterý -
Středa -
Čtvrtek 8:00 – 16:30
Pátek -
 
 
 

Terénní forma
Pondělí -
Úterý 12:00 – 18:00
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek -
Pátek 8:00 – 18:00
 
Pracoviště Horšovský Týn:
Boženy Němcové 35
346 01 Horšovský Týn
Komunitní centrum
Horšovský Týn
Pondělí -
Úterý -
Středa

9:00 – 12:00
každá 2.a 3. středa
v měsíci

Čtvrtek -
Pátek -
  • V případě nutnosti lze sjednat termín setkání mimo tyto hodiny po předchozí domluvě.

Od 1.1.2023 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2023–2025, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo OPZ+                      logoMPSV-m                         pl_kraj_logo

 

Službu podporuje finančně také Plzeňský kraj a město Domažlice. 

   plzeňský kraj průhledné                     Domazlice logo

Stručný popis služby

SOS Domažlice je od 1. 1. 2007 registrována podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách jako sociální rehabilitace poskytovaná v terénní a ambulantní formě a jako taková poskytuje všechny základní činnosti zákonem ukládané. Služba má nízkoprahový charakter a je určena pro široké spektrum uživatelů. Zájemci o službu přicházejí sami nebo je jim kontakt zprostředkován institucí tehdy, pokud se ocitli v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Kontakt zprostředkovávají nejčastěji obecní a městské úřady, policie, lékaři a úřady realizující státní sociální politiku.

Poslání služby

Pomáhat lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí náročné životní situace se ocitli na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.
 
Obsahem služby jsou činnosti směřující k opětovnému dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností, alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 
 

Zásady služby SOS Domažlice – terén a ambulance

1. Diskrétnost případně anonymita
Klient může zůstat v anonymitě vůči pracovníkům, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí; je možno využít telefonický kontakt
2. Nezávislost
Služba je určena všem zájemcům nezávisle na původ, rasu, náboženské vyznání, společenské postavení
3. Nestrannost
Pracovníci nehodnotí osobnostní rysy klienta, společenské návyky, neodsuzují klienta a respektují jeho vůli.
4. Bezplatnost
5. Individuální přístup k uživatelům
Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a 
k rozvoji samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování
6. Aktivní a respektující nabízení pomoci
Uživatel má právo mít a vyjádřit svoje postoje a předsevzatí, má právo ptát se na postoje a předsevzetí zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen.

Dokumenty

  • Evidenční list zprostředkování Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám ZDE.

PHOTO-2022-07-19-09-01-58