SOS Domažlice

ambulantní a terénní  forma sociální rehabilitace

Adresa: Kozinova 297, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice
Od 1. 6. 2019 je rozšířeno místo poskytování služby v objektu Komunitní centrum Horšovský Týn, na adrese Boženy Němcové 35 v Horšovském Týně každou druhou a třetí středu v měsíci od 9:00 do 12:00 hodin.
 
Vedoucí: PhDr. Ivana Fröhlichová
Mobil: 731 433 020
E-mail: ivana.frohlichova@dchp.charita.cz
 
Zástupce vedoucí: Lenka Eisenhamerová, DiS 
Mobil: 731 433 019

 

Od 1.7.2016 byla služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016–2019. Od 1.1.2021 - 30.6.2022 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2021-2022, který je rovněž spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevné_PNG       logoMPSV-m        

 Službu podporuje finančně také Plzeňský kraj a město Domažlice. 

   plzeňský kraj průhledné                     Domazlice logo

Stručný popis služby

SOS Domažlice je od 1. 1. 2007 registrována podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách jako sociální rehabilitace poskytovaná v terénní a ambulantní formě a jako taková poskytuje všechny základní činnosti zákonem ukládané. Služba má nízkoprahový charakter a je určena pro široké spektrum uživatelů. Zájemci o službu přicházejí sami nebo je jim kontakt zprostředkován institucí tehdy, pokud se ocitli v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Kontakt zprostředkovávají nejčastěji obecní a městské úřady, policie, lékaři a úřady realizující státní sociální politiku.

Poslání služby

Pomáhat lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí náročné životní situace se ocitli na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.
 
Obsahem služby jsou činnosti směřující k opětovnému dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností, alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 
 

Zásady služby SOS Domažlice – terén a ambulance

1. Diskrétnost případně anonymita
Klient může zůstat v anonymitě vůči pracovníkům, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí; je možno využít telefonický kontakt
2. Nezávislost
Služba je určena všem zájemcům nezávisle na původ, rasu, náboženské vyznání, společenské postavení
3. Nestrannost
Pracovníci nehodnotí osobnostní rysy klienta, společenské návyky, neodsuzují klienta a respektují jeho vůli.
4. Bezplatnost
5. Individuální přístup k uživatelům
Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a 
k rozvoji samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování
6. Aktivní a respektující nabízení pomoci
Uživatel má právo mít a vyjádřit svoje postoje a předsevzatí, má právo ptát se na postoje a předsevzetí zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen.

Dokumenty

  • Leták s popisem služby ZDE.
  • Evidenční list Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám ZDE.

PHOTO-2022-07-19-09-01-58