Komise Tříkrálové sbírky v Diecézní charitě Plzeň

Předseda komise

Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, prezident DCHP
 

Místopředseda komise:

Bc. Ladislav Lego, víceprezident DCHP

Členové komise

  • Ing. Jiří Lodr, ředitel DCHP
  • Mgr. Pavel Janouškovec, ředitel Městské charity Plzeň
  • Mgr. Lucie Švehlová, ředitelka Oblastní charity Klatovy
  • Ing. Alena Drlíková, ředitelka Oblastní charity Rokycany

Tajemnice komise:

Mgr. Helena Pachnerová
 

Ke stažení: Jmenovací dekret komise