Využití Tříkrálové sbírky pro rok 2021 v Diecézi plzeňské

 • Bezdružice

  • 50% Podpora občana postiženého chorobou ALS; 50% Projekty Diecézní charity Plzeň

   7 000 Kč
 • Blatnice

  • 100% Služby Diecézní charity

   15 000 Kč
 • Blížejov

  • 100% Projekt zažeňte nudu hrou Základní a školy a mateřské školy Blížejov

   5 000 Kč
 • Blovice

  • 100% Pomoc potřebným, zejména seniorům a rodinám s více dětmi

   36 000 Kč
 • Bor u Tachova

  • 90% Provoz Domova pro seniory Bor; 10% Adopce na dálku

   80 000 Kč
 • Bukovany

  • 50% Podpora činosti Farní charity Sokolov

   6 000 Kč
  • 50% Podpora občanů Bukovan v těžké životní situaci

   6 000 Kč
 • Chlum Svaté Maří

  • 100% Podpora Farní charity Sokolov

   4 000 Kč
 • Chocenice

  • 100% Podpora charitní pečovatelské služby Blovice

   10 000 Kč
 • Chodov

  • 100% Podpora provozu Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou - Farní charita Karlovy Vary

   15 000 Kč
 • Chotěšov

  • 50% Příspěvek na volnočasové aktivity pro žáky školní družiny, školního klubu v Chotěšově, činnost žáků s SVP a dětí ze soc. znevýhodněného prostředí; 50% Příspěvek pro klienty Domova sv. Vavřince v Meclově

   40 000 Kč
 • Chotíkov

  • 100% Podpora žáku ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků s LMP ze tříd ZŠ Chotíkov; Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň

   10 000 Kč
 • Čistá u Rakovníka

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   15 000 Kč
 • Dasnice

  • 50% Podpora občana obce Dasnice v tíživé životní situaci; 50% Podpora Farní charity Sokolov

   3 000 Kč
 • Diecézní charita Plzeň

  • 100% Služby Diecézní charity Plzeň

   10 000 Kč
 • Dobřany

  • 50% Podpora klientů v Domově Radost, Stacionáři Korálek a Stacionáři Plamínek

   40 000 Kč
  • 50% Provoz Domova sv. Aloise Plzeň

   40 000 Kč
 • Dolní Bělá

  • 90% Terénní krizová služba a Intervenční centrum Diecézní charity Plzeň

   27 000 Kč
  • 10% Domov sv. Zdislavy, Městská charita Plzeň

   3 000 Kč
 • Domažlice

  • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 20% SOS Domažlice; 20% Domov sv. Vavřince Meclov, 10% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 10% Azylový dům Domažlice; 10% Volnočasové kluby DUHA Domažlice; 10% Výcvik Canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.

   145 000 Kč
 • Dýšina

  • 100% Pomoc sociálně potřebným - na území farnosti podporovat děti ze sociálně slabých poměrů, nájemné sociálně slabým rodinám; Příspěvek Diecézní charitě Plzeň

   50 000 Kč
 • Farní charita Aš

  • 95% Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aši – úhrada části nákladů spojených s provozem domova

   28 500 Kč
  • 5 % Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí v Aši

   1 500 Kč
 • Farní charita Cheb

  • 35% Podpora rozvoje služeb FCH Cheb; 20% Podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší; 40% Podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu; 5% Příspěvek na léčbu a rehabilitaci R. Neuschla, která není hrazena zdravotními pojišťovnami

   90 000 Kč
 • Farní charita Karlovy Vary

  • 100% Úhrada části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech

   150 000 Kč
 • Farní charita Kraslice

  • 50% FCH Kraslice - podpora činnosti; 50% Podpora Nely Cichocké - na úhradu ortopedických pomůcek

   10 000 Kč
 • Farní charita Sokolov

  • 25% Tříkrálová kavárnička, 25% Tříkrálový obchůdek, 25% Šatník Farní charity, 21% Mobilní hospic sv. Jiří, 4% Podpora soc. a zdravotně znevýhodněné osoby - Dasnice

   100 000 Kč
 • Farní charita Stříbro

  • 100% Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II., Podpora dětí ze sociálně slabých rodin ZŠ Stříbro

   30 000 Kč
 • Holýšov

  • 30% Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 35% Podpora pro dítě s kombinovaným fyzickým a psychickým postižením; 35% Podpora pro dítě se spinální svalovou atrofií

   15 000 Kč
 • Horšovský Týn

  • 80% Komunitní centrum a Farní charita Horšovský Týn; 20% Domov sv. Vavřince, Centrum soc. rehabilitace, Meclov

   50 000 Kč
 • Hostouň

  • 60% Město Hostouň - podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením; 10% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 5% SOS Domažlice; 5% Domov sv. Vavřince Meclov, 5% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 10% Azylový dům Domažlice; 5% Volnočasové kluby DUHA Domažlice;

   12 000 Kč
 • Jesenice

  • 100% Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě školy

   8 000 Kč
 • Kdyně

  • 25% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 25% Azylový dům Domažlice; 25% Sociálně terapeutické dílny Meclov a Domažlice; 25% Domov sv. Vavřince 25%

   210 000 Kč
 • Klenčí pod Čerchovem

  • 35% Podpora volnočasových klubů Duha; 35%  Příspěvek soc. zařízení Robinson v Klenčí pod Čerchovem, 30% Podpora projektu Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích.

   106 000 Kč
 • Konstantinovy Lázně

  • 50% Podpora občana postiženého chorobou ALS; 50% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   7 000 Kč
 • Kralovice

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   80 000 Kč
 • Loket

  • 100% Mobilní hospic sv. Jiří; Podpora zdravotně znevýhodněné osoby

   30 000 Kč
 • Manětín

  • 100% Podpora domova sv. Vavřince v Meclově

   60 000 Kč
 • Mariánské Lázně

  • 20% Příspěvek pro Hospic sv. Jiří , Cheb; 10% Dům pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních; 20% Příspěvek pro Diecézní charitu Plzeň-sociální projekty; 50% Farní charita Mariánské Lázně

   50 000 Kč
 • Město Touškov

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   15 000 Kč
 • Městská charita Plzeň

  • 20% Charitní ošetřovatelská služba; 15% Farnosti vikariátu Plzeň - město; 20% Domov sv. Františka, 15% Tísňová péče; 5% Bezdomovci a lidé z ulice; 15% Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni; 10% Osobní asistence Plzeň

   450 000 Kč
 • Mladotice

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   35 000 Kč
 • Mrákov

  • 40% Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov; 60% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Meclov

   40 000 Kč
 • Nýřany

  • 100% Adopce na dálku; Domov sv. Aloise

   61 900 Kč
 • Oblastní charita Klatovy

  • 50% Domov pokojného stáří Naší Paní,Klatovy

   225 000 Kč
  • 50% Podpora služeb: Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence, Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna

   225 000 Kč
 • Oblastní charita Ostrov

  • 100% Podpora provozu Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně

   150 000 Kč
 • Oblastní charita Rokycany

  • 50% Domov pro seniory sv. Pavla; 50% Krizové zařízení pro ženy

   130 000 Kč
 • Plasy

  • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově

   50 000 Kč
 • Poběžovice

  • 50% Poběžovice - podpora rodin s nepříznivou sociální a finanční situací; 10% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa; 5% SOS Domažlice; 5% Domov sv. Vavřince Meclov; 10% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice; 10% Azylový dům Domažlice; 10% Volnočasové kluby DUHA Domažlice

   24 000 Kč
 • Přeštice

  • 75% Příspěvek na provoz zařízení Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy; 10% Příspěvek na provoz Denního stacionáře Kristián, Přeštice; 15% Podpora činnosti Farní charity Přeštice

   90 000 Kč
 • Radnice

  • 100%  Domov sociálních služeb Liblín, p.o. - přímá pomoc hendikepovaným, nemocným, seniorům - potřebným

   10 000 Kč
 • Rochlov

  • 100% Služby Diecézní charity Plzeň

   7 000 Kč
 • Skalná

  • 35% Podpora Farní charity Cheb; 20% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb pro lidi bez přístřeší v Domově soc. služeb Betlém Cheb; 35% Hospic sv. Jiří Cheb; 10% Příspěvek na léčbu a rehabilitace N. Úbla, která není hrazena zdrav. pojišťovnami

   30 000 Kč
 • Spálené Poříčí

  • 100% Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Plzeň

   40 000 Kč
 • Staňkov

  • 100% Podpora činnosti FCH Staňkov

   20 000 Kč
 • Starý Plzenec

  • 100% Podpora sociálně slabých občanů ve Starém Plzenci

   25 000 Kč
 • Studánka

  • 100% Podpora činnosti mobilního Hospice sv. Jiří, Tachov

   7 000 Kč
 • Tachov

  • 100% Činnost mobilního hospice pro Tachovsko

   40 000 Kč
 • Teplá

  • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí, Farní charita Karlovy Vary; 50% Český západ - podpora místních potřebných

   10 000 Kč
 • Toužim

  • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí Karlovy Vary; 50% Český západ - podpora místních potřebných

   10 000 Kč
 • Třemošná

  • 70% Podpora sociálních služeb provozovaných Sdružením občanů Exodus, z.s.; 30% Podpora Služeb Diecézní charity Plzeň

   3 000 Kč
 • Žákava

  • 100% Podpora služeb Diecézní charity Plzeň

   6 000 Kč
 • Zbiroh

  • 100% Podpora charitních projektů: Domov pro seniory sv. Pavla, Byt sv. Lukáše, Krizové zařízení pro ženy, Osobní asistence, Stacionář Pohodička

   200 000 Kč
 • Žlutice

  • 100% Stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou - Farní charity Karlovy Vary

   25 000 Kč