Využití Tříkrálové sbírky 2017 v Diecézi plzeňské

 • Bezdružice

  • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Azylový dům Domažlice

   3 691 Kč
 • Blížejov

  • Smysluplné využití volnočasových hodin organizovanou pohybovou
   aktivitou – nákup pomůcek, určeno pro děti se sociálním problémem
   v rodině

   8 148 Kč
 • Blovice

  • Pomoc potřebným, zejména rodinám s více dětmi, sociálně slabším
   rodinám a seniorům v rámci farnosti

   29 911 Kč
 • Bor u Tachova

  • Podpora Domova pro seniory Bor

   59 611 Kč
  • Adopce na dálku

   7 451 Kč
  • Provoz charitního centra Stráž

   7 451 Kč
 • Bukovany

  • Podpora činnosti Domácího  hospicu  Motýl Sokolov, podpora činnosti
   Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
   na dálku

   7 262 Kč
  • Podpora občanů Bukovan v těžké životní siutaci

   2 421 Kč
 • Chlum Svaté Maří

  • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl, podpora činnosti
   Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
   na dálku

   4 397 Kč
 • Chotěšov

  • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného
   prostředí z Chotěšova a okolí

   14 575 Kč
  • Podpora Centra sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa Meclov

   14 575 Kč
 • Chotíkov

  • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí s lehkým
   mentálním postižením ze tříd ZŠ Chotíkov

   9 695 Kč
  • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Plzeň

   9 695 Kč
 • Čistá u Rakovníka

  • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   15 558 Kč
 • Dasnice

  • Podpora činnosti Domácího hospice Motýl Sokolov, podpora činnosti
   Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
   na dálku

   2 714 Kč
  • Podpora občanů Dasnic v těžké životní situaci

   905 Kč
 • Dobrá Voda

  • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Plzeň

   750 Kč
  • Podpora projektů DCHP

   750 Kč
 • Dobřany

  • Diakonie, středisko Radost Merklín – příspěvek na podporu
   ekonomicky slabých klientů

   32 833 Kč
  • Podpora Domova sv. Aloise Plzeň

   32 833 Kč
 • Dolní Bělá

  • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Terénní krizová služba a
   Intervenční centrum Plzeňského kraje

   18 217 Kč
  • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

   2 024 Kč
 • Domažlice

  • Podpora Domova sv. Vavřince Meclov

   28 714 Kč
  • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   11 485 Kč
  • Podpora Volnočasových klubů DUHA

   11 485 Kč
  • Podpora Azylové domu Domažlice

   11 485 Kč
  • Podpora Sociálně terapeutických dílen Meclov

   34 456 Kč
  • Hafík, o.s. - rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku

   11 485 Kč
  • Klub Fontána pro děti a mládež Domažlice - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

   5 743 Kč
 • Dýšina

  • Pomoc sociálně potřebným občanům na území farnosti, podpora
   pečovatelské služby na území farnosti

   47 395 Kč
 • Farní charita Aš

  • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš, podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže - Junák Aš

   48 174 Kč
 • Farní charita Cheb

  • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb, podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu

   88 475 Kč
 • Farní charita Karlovy Vary

  • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových
   Varech – vybudování terapeutické zahrady

   111 717 Kč
 • Farní charita Kraslice

  • Podpora Charitního rekreačního střediska Stříbrná

   25 234 Kč
  • Podpora činnosti Farní charity Kraslice

   10 814 Kč
 • Farní charita Stříbro

  • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II Stříbro a podpora dětí ze sociálně slabých rodin ve Stříbře

   59 905 Kč
 • Holýšov

  • Podpora projekt Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   7 386 Kč
  • Podpora Azylového domu Domažlice

   7 386 Kč
 • Horní Slavkov

  • Kompenzační hodiny pro zrakově postižené žáky – výuka Braillova
   písma

   3 541 Kč
 • Horšovský Týn

  • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   23 142 Kč
  • Komunitní centrum Horšovský Týn - vybavení

   23 142 Kč
 • Hostouň

  • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha

   1 085 Kč
  • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   1 085 Kč
  • Podpora Azylového domu Domažlice

   1 085 Kč
  • Podpora SOS Domažlice

   4 340 Kč
  • Podpora Sociálně terapeutických dílen Meclov

   3 255 Kč
 • Jesenice

  • Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení,
   žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský
   domov), kteří jsou ubytování na internátě školy

   6 614 Kč
 • Jindřichovice

  • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl, podpora činnosti
   Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
   na dálku

   5 000 Kč
 • Kdyně

  • SOS Domažlice

   29 055 Kč
  • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   29 055 Kč
  • Domov sv. Vavřince Meclov

   29 055 Kč
 • Klenčí pod Čerchovem

  • Podpora  Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   29 055 Kč
  • Volnočasové kluby DUHA Domažlice

   30 539 Kč
  • Robinson Klenčí pod Čerchovem - pro děti potřebující okamžitou pomoc

   30 539 Kč
 • Konstantinovy Lázně

  • Projekty Diecézní charity Plzeň - Azylový dům Domažlice

   2 630 Kč
 • Kralovice

  • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   58 758 Kč
 • Loket

  • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl Sokolov, Podpora činnosti
   Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví

   7 999 Kč
 • Manětín

  • Domov sv. Vavřince v Meclově

   45 812 Kč
 • Mariánské Lázně

  • Podpora provozu Domova pro matky s dětmi v tísni Aš

   17 734 Kč
  • Podpora Ubytovacího zařízení Mariánské Lázně - integrace lidí bez domova

   17 734 Kč
  • Příspěvek na sociální projekty DCH Plzeň

   23 646 Kč
  • Podpora činnosti FCH Mariánské Lázně- drobná pečovatelská činnost, finanční podpora sociálně slabým lidem a rodinám s více dětmi

   59 115 Kč
 • Město Touškov

  • Projekty Diecézní charity Plzeň

   3 088 Kč
 • Městská charita Plzeň

  • Domov sv. Aloise Plzeň - pomoc osobám s poruchami paměti

   79 420 Kč
  • Osobní asistence Plzeň

   39 710 Kč
  • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

   19 855 Kč
  • Farnosti vikariátu Plzeň - město - podpora aktivit sociálně slabých dětí a mládeže k smysluplnému využití volného času

   79 419 Kč
  • Domov sv. Jiří Plzeň - zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů

   138 985 Kč
  • Pomoc bezdomovcům a lidem z ulice

   39 710 Kč
 • Mrákov

  • Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov

   27 635 Kč
  • Podpora Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa Meclov

   9 212 Kč
 • Nezvěstice

  • Domov sv. Aloise Plzeň

   2 826 Kč
 • Nýřany

  • Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň

   11 900 Kč
  • Domov sv. Aloise Plzeň

   27 348 Kč
 • Oblastní charita Klatovy

  • Podpora charitních projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní,
   Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská
   služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence,
   Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna, Domov
   sv. Zdislavy – zajištění oprav, údržba budovy

   374 420 Kč
 • Oblastní charita Ostrov

  • Domov pokojného stáří a Denní stacionář Ostrov – vybavení nových
   pokojů v rámci navýšení kapacity v domově

   93 188 Kč
 • Oblastní charita Rokycany

  • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla, podpora
   projektu Byt sv. Lukáše

   76 317 Kč
 • Plasy

  • Domov sv. Vavřince Meclov

   29 501 Kč
 • Poběžovice

  • Podpora činnosti SOS Domažlice

   3 073 Kč
  • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha

   1 024 Kč
  • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   1 024 Kč
  • Podpora Azylového domu Domažlice

   1 024 Kč
  • Podpora rodiny v tíživé sociální situaci Poběžovice

   10 243 Kč
  • Sociálně terapeutické dílny Meclov

   4 097 Kč
 • Přeštice

  • Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech

   83 129 Kč
  • Podpora činnosti FCH Přeštice

   14 670 Kč
 • Radnice

  • Domov sociálních služeb Liblín – příspěvek na podporu
   volnočasových aktivit sociálně potřebných klientů

   20 000 Kč
  • Podpora činnosti OCH Rokycany

   1 529 Kč
 • Skalná

  • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš

   7 693 Kč
  • Podpora práce s dětmi a mládeží sociálně znevýhodněnou ve farnosti

   17 310 Kč
  • Podpora činnosti Hospice sv. JIří, o.p.s. v

   13 463 Kč
 • Sokolov

  • Adopce na dálku, Ubytovna farní charity v Oloví, Domácí
   hospic Motýl

   59 185 Kč
 • Spálené Poříčí

  • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

   29 666 Kč
 • Staňkov

  • Pomoc sociálně slabým občanům a žákům ze soc. slabých rodin ve
   Staňkově, podpora činnosti FCH Staňkov, Adopce na dálku

   32 963 Kč
  • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   16 481 Kč
  • Podpora projektu Terénní krizová služba Plzeň

   5 494 Kč
 • Starý Plznec

  • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň

   20 051 Kč
 • Studánka

  • Hospic sv. Jiří Tachov

   5 803 Kč
 • Tachov

  • Mobilní hospic pro Tachovsko

   25 648 Kč
  • Domov pro seniory Bor

   2 850 Kč
 • Žákava

  • Podpora vážně postiženého dítěte v obci

   5 366 Kč
 • Zbíroh

  • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla, podpora
   projektu Byt sv. Lukáše

   49 721 Kč
 • Žlutice

  • Týdenní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových
   Varech

   17 100 Kč