Využití Tříkrálové sbírky 2020 v Diecézi plzeňské

banner_dekujeme_640x130_96dpi

 

 

 

 • Bezdružice

  • Projekty Diecézní charity Plzeň

   3 359 Kč
 • Blatnice

  • Služby Diecézní charity Plzeň

   15 620 Kč
 • Blížejov

  • Pohyb základ zdraví - smysluplné využití volnočasových hodin u dětí se sociálním problémem v rodině

   12 206 Kč
 • Blovice

  • Pomoc potřebným, zejména rodinám s dětmi a seniorům

   49 150 Kč
 • Bor u Tachova

  • Podpora Domova pro seniory Bor

   86 633 Kč
  • Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň

   9 626 Kč
 • Bukovany

  • Podpora činnosti FCH Sokolov: podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

   14 598 Kč
 • Chlum Svaté Maří

  • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

   4 765 Kč
 • Chocenice

  • Charitní pečovatelská služba Blovice

   10 689 Kč
 • Chodov

  • Podpora provozu Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou – Farní charita Karlovy Vary

   26 944 Kč
 • Chotěšov

  • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí

   20 424 Kč
  • Podpora klientů Domova sv. Vavřince Meclov

   20 424 Kč
 • Chotíkov

  • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků s LMP ze tříd ZŠ Chotíkov

   10 000 Kč
  • Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň.

   16 998 Kč
 • Čistá u Rakovníka

  • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   16 550 Kč
 • Dasnice

  • Podpora činnosti FCH Sokolov

   1 816 Kč
  • Podpora občanů Dasnic v těžké životní situaci

   1 816 Kč
 • Dobřany

  • Diakonie, středisko Radost Merklín – příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů

   45 353 Kč
  • Příspěvek na Domov sv. Aloise Plzeň

   45 353 Kč
 • Dolní Bělá

  • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Terénní krizová služba a Intervenční centrum Plzeňského kraje

   28 146 Kč
  • Domov sv. Zdislavy, Městská charita Plzeň

   3 127 Kč
 • Domažlice

  • Podpora sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a Meclově

   52 049 Kč
  • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

   37 178 Kč
  • Azylový dům Domažlice

   14 871 Kč
  • Domov pro matky s dětmi v tísní Havlovice

   14 871 Kč
  • Volnočasové kluby DUHA

   14 871 Kč
  • Hafík, o.s. – rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku

   14 871 Kč
 • Dýšina

  • Pomoc sociálně slabým občanům ve farním obvodu Dýšina, Druztová, Třemošná

   43 552 Kč
  • Příspěvek Diecézní charitě Plzeň na provoz Intervenčního centra

   16 359 Kč
 • Farní charita Aš

  • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš – úhrada části nákladů spojených s provozem domova 95 %, podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže ze sociálně potřebných rodin  Aš 5 %

   37 322 Kč
 • Farní charita Cheb

  • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb 35 %,  podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší 20 %, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu 40 %, příspěvek na léčbu a rehabilitaci N. Úbla, která není hrazena zdravotními pojišťovnami 5 %

   130 568 Kč
 • Farní charita Karlovy Vary

  • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech – podpora provozu

   148 505 Kč
 • Farní charita Kraslice

  • Podpora činnosti Farní charity Kraslice

   9 258 Kč
  • Podpora činnosti Farní charity Sokolov

   12 344 Kč
  • Podpora postiženého dítěte

   9 258 Kč
 • Farní charita Stříbro

  • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II , z toho 5000 Kč na podporu sociálně potřebných dětí ZŠ Stříbro

   37 197 Kč
 • Holýšov

  • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   10 011 Kč
  • Podpora dítěte s kombinovaným fyzickým a psychickým postižením

   15 016 Kč
 • Horšovský Týn

  • Domov sv. Vavřince, Centrum sociální rehabilitace

   13 854 Kč
  • Mateřský klub KC Horšovský Týn (vybavení pro zajištění dětských aktivit na Komunitní zahradě KC v HT + Kom. centrum v HT)

   41 562 Kč
 • Hostouň

  • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

   1 316 Kč
  • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince Meclov

   1 316 Kč
  • Azylový dům Domažlice

   1 316 Kč
  • Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice

   658 Kč
  • Volnočasové kluby Duha

   658 Kč
  • Podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením

   7 898 Kč
 • Jesenice

  • Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytování na internátě školy

   8 594 Kč
 • Kdyně

  • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   55 646 Kč
  • Domov sv. Vavřince Meclov

   55 646 Kč
  • Azylový dům Domažlice

   55 646 Kč
  • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov

   55 646 Kč
 • Klenčí pod Čerchovem

  • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha Domažlice

   38 020 Kč
  • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   32 588 Kč
  • Podpora soc. zařízení Robinson Klenčí pod Čerchovem – pro děti potřebující okamžitou pomoc

   38 020 Kč
 • Konstantinovy Lázně

  • Podpora postiženého občana

   21 529 Kč
 • Kralovice

  • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   82 214 Kč
 • Loket

  • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

   26 464 Kč
 • Manětín

  • Domov sv. Vavřince v Meclově

   61 957 Kč
 • Mariánské Lázně

  • Podpora Hospicu sv. Jiří Cheb

   37 250 Kč
  • Podpora Ubytovacího zařízení Mar. Lázně – integrace lidí bez domova

   18 625 Kč
  • Příspěvek na sociální projekty DCH Plzeň

   37 250 Kč
  • Podpora činnosti FCH Mariánské Lázně – drobná pečovatelská služba, finanční podpora sociálně slabým klientům a rodinám s více dětmi, pomoc postiženým živelnými pohromami a jiné pomocné akce, na ostatní činnost FCHML

   93 125 Kč
 • Město Touškov

  • Podpora služeb Diecézní charity Plzeň

   15 322 Kč
 • Městská charita Plzeň

  • Podpora projektů: Charitní ošetřovatelská služba Plzeň 20 %, Farnosti vikariátu Plzeň – město (podpora aktivit soc. slabých dětí) 15 %, Domov sv. Františka 5 %, Tísňová péče 5 %, Bezdomovci a lidé z ulice 5 %, Domov sv. Aloise - zdravotní část 15 %, Osobní asistence Plzeň 5 %, Domov sv. Jiří - zdravotní část 30 %

   456 198 Kč
 • Mladotice

  • Podpora postiženého občana Mladotic

   37 679 Kč
 • Mrákov

  • Volnočasový klub pro děti a mládež ze sociálně potřebných rodin farnosti Mrákov

   21 362 Kč
  • Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Meclov

   21 362 Kč
 • Nýřany

  • Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň

   11 900 Kč
  • Domov sv. Aloise Plzeň

   49 543 Kč
 • Oblastní charita Klatovy

  • Podpora charitních projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence, Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna 70 %; Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – oprava vnější fasády domu 30%

   519 629 Kč
 • Oblastní charita Ostrov

  • Na podporu provozu Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně

   69 517 Kč
 • Oblastní charita Rokycany

  • Podpora provozu projektů Oblastní charity Rokycany -  Domov pro seniory sv. Pavla, Byt sv. Lukáše, Krizové zařízení pro ženy, Osobní asistence, Stacionář Pohodička

   131 535 Kč
 • Plasy

  • Domov sv. Vavřince Meclov

   51 934 Kč
 • Poběžovice

  • Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

   2 888 Kč
  • SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace

   2 888 Kč
  • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   2 888 Kč
  • Azylový dům Domažlice

   2 886 Kč
  • Volnočasové kluby Duha Domažlice

   2 888 Kč
  • Poběžovice - podpora rodin v tíživé sociální a finanční situaci

   14 439 Kč
 • Přeštice

  • Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy

   104 240 Kč
  • Příspěvek na provoz Stacionáře pro dospělé osoby se zdravotním postižením a seniory Kristián v Přešticích

   13 899 Kč
  • Podpora činnosti Farní charity Přeštice

   15 848 Kč
  • Příspěvek Speciální škole Diakonie Merklín

   5 000 Kč
 • Radnice

  • Domov sociálních služeb Liblín – příspěvek na podporu volnočasových aktivit sociálně potřebných klientů

   27 654 Kč
 • Rochlov

  • Služby Diecézní charity Plzeň

   7 300 Kč
 • Skalná

  • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb 35 %,  podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší 20 %, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu 40 %, příspěvek na léčbu a rehabilitaci N. Úbla, která není hrazena zdravotními pojišťovnami 5 %

   36 876 Kč
 • Sokolov

  • Podpora činnosti FCH Sokolov – podpora Tříkrálové kavárničky Sokolov 25 %, pronájem prostor Tříkrálového krámku 25 %, podpora Mobilního hospice sv. Jiří Cheb 30 %, podpora provozu Farního šatníku 20 %

   72 390 Kč
 • Spálené Poříčí

  • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

   40 370 Kč
 • Staňkov

  • Podpora činnosti FCH Staňkov – pomoc potřebným ve všech obcích farnosti Staňkov a Koloveč, Adopce na dálku

   83 814 Kč
 • Starý Plznec

  • Podpora projektů DCH Plzeň

   26 007 Kč
 • Studánka

  • Hospic sv. Jiří Tachov

   7 968 Kč
 • Tachov

  • Mobilní hospic pro Tachovsko

   41 275 Kč
 • Teplá

  • FCH Karlovy Vary – Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí

   4 719 Kč
  • Český západ – podpora aktivit pro děti a mládež

   4 719 Kč
 • Toužim

  • FCH Karlovy Vary – Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí

   2 958 Kč
  • Český západ – podpora aktivit pro děti a mládež

   2 958 Kč
 • Třemošná

  • Podpora sociálních služeb provozovaných Sdružením Exedus, z. s.

   3 480 Kč
 • Žákava

  • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni, Městská charita Plzeň

   6 628 Kč
 • Zbíroh

  • Podpora provozu projektů Oblastní charity Rokycany -  Domov pro seniory sv. Pavla, Byt sv. Lukáše, Krizové zařízení pro ženy, Osobní asistence, Stacionář Pohodička

   76 708 Kč
 • Žlutice

  • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech

   25 754 Kč