Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

 

Adresa: 5. května 663, 336 01 Blovice
Zázemí pro pečovatelku v DPS Vlčice: Vlčice 70, 336 01  Blovice
Vedoucí: Mgr. Michaela Kazdová
Telefon: 731 433 025

E-mail: michaela.kazdova@dchp.charita.cz

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI CHPS
 • Pondělí: 14:00 – 17:00
 • Úterý:     08:00 – 10:00
 • Středa:   10:00 – 12:00
 • Čtvrtek:            ---
 • Pátek:     11:00 – 12:00
 • Mimo stanované úřední hodiny si lze domluvit schůzku na tel.: 731 433 025
Další kontakty:
 
přihlašování, odhlašování obědů: 731 433 094
pracovnice DPS Blovice a terén: 731 591 854
pracovník Blovice, přilehlé obce: 731 591 856
pracovnice DPS Vlčice a terén: 731 433 024
pracovnice Spálené Poříčí DPS a terén: 731 796 614
pracovnice Spálené Poříčí DPS a terén (odpoledne, víkend): 731 796 615
zástupující pracovnice: 731 796 613

 

Služba je registrována dle §40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba.

Službu podporují finančně Plzeňský kraj a města Blovice, Spálené Poříčí, Zdemyslice, Seč, Vlčtejn, Letiny, Chocenice, Ždírec, Drahkov a Žákava.

 

pl_kraj_logo       Blovice       logo_spal_porici

 

 

logo zdemyslice             sec_znak           vlčtejn           ždírec      

 

Letiny           Drahkov              Žákava

 

 

Místo a čas poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována ve čtyřech domech s pečovatelskou službou v Blovicích, Vlčicích a ve Spáleném Poříčí. Dále v terénu pro občany obcí uvedených níže:

Blovice a spádové obce, Vlčice, Zdemyslice, Seč, Vlčtejn, Letiny, Chocenice, Ždírec, Drahkov a Žákava
pondělí až pátek 7:00 - 15:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00
 
Spálené Poříčí a spádové obce
pondělí až pátek 7:00 - 13:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00

 

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je její poskytování zejména v domácnostech uživatelů v Blovicích a spádových obcích, ve Spáleném Poříčí a spádových obcích způsobem, který pomůže setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle, a tím udržet kontakt s jeho rodinou a vrstevníky i přes sníženou schopnost zvládat péči o vlastní osobu. CHPS pomáhá svým uživatelům naplňovat ty potřeby, které již sami nezvládají. Proto mohou prožívat nadále svůj život doma, podle navyklého způsobu života.

Službu poskytujeme s ohledem na osobní potřeby uživatelů, s důrazem na zachování nebo případné zlepšení jejich stávajících schopností a soběstačnosti - naší snahou tedy je, aby byli uživatelé s naší podporou co nejvíce soběstační.

Základním rysem poskytované služby je úcta k člověku, nehodnotící přístup k uživatelům a dodržování lidských práv a svobod.

Hodnoty služby

 • partnerský respekt a úcta
 • péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele
 • pravidelné zjišťování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů
 • individuální přístup k uživatelům – princip klíčových pracovníků
 • tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb
 • respektování názoru a soukromí
 • vytváření bezpečného prostředí
 • spolupráce s rodinou, obcí a ostatními složkami Diecézní charity Plzeň
Tyto hodnoty jsou v praxi uplatňovány pomocí zásad služby.
Zásady jsou obecná pravidla, podle kterých se ve službě rozhodujeme a řídíme.

 

Zásady pečovatelské služby

 • dodržování lidských práv, svobod, diskrétnosti, ochrany osobních údajů
 • zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatelů
 • individuální a rovný přístup ke všem uživatelům, respektování jejich rozhodnutí
 • nevytváření závislosti uživatele na službě nadměrným rozsahem pomoci
 • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb
 • dbát na bezpečí uživatelů služby
 • pomoci setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle - zabránit sociálnímu vyloučení způsobenému přemístěním uživatele do pobytového zařízení sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení lůžkové péče
 • zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost, zachovat zvyklosti uživatele

Cíle služby

Cílem služby je řešit nepříznivou sociální situaci uživatele v jeho domácím prostředí. Klient služby žije ve svém domácím prostředí a má naplněny své potřeby v oblastech:
 
1) péče o vlastní osobu
2) osobní hygiena
3) zajištění stravy
4) údržba a chod domácnosti
5) kontakt se společenským prostředím

 

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi- podle zákona o sociálních službách § 75 odst. 2 písm. a)
 • senioři
Věková kategorie klientů: 
 • bez omezení věku

Dokumenty ke stažení:

 

 

 

Příběh naší klienky paní Marušky

Paní Maruška vyrůstala nedaleko Spáleného Poříčí, jako jedináček, v úplné rodině. Její rodiče vlastnili statek a spoustu dobytka, takže již od útlého dětství musela malá Maruška v hospodářství pomáhat.

Když dospěla, začala pracovat v družstvu jako ošetřovatelka hovězího dobytka. Zde se také seznámila se svým budoucím manželem. Po svatbě žili s mužem dobrý a spokojený manželský život, ze kterého vzešly dvě děti, dcera a syn.  Vlastnili mlýn.  A protože mouka byla v té době velká vzácnost, dařilo se jim a nestrádali. Hodně pracovali a dobře hospodařili, a tak si, jako tehdy málokdo, mohli pořídit auto. Prožívali pohodový rodinný život.

Léta ubíhala. Manžel zemřel. Paní Maruška, po silném zápalu plic, zůstala upoutána na lůžko a zcela odkázána na pomoc druhých.  I přes zhoršení zdravotního stavu se její děti rozhodli odmítnout možnost umístit maminku do pobytové služby. Chtěli jí dopřát pohodlí a bezpečí domova, co nejdéle to bude možné. Proto dcera kontaktovala naši pečovatelskou službu s prosbou o pomoc s péčí. Pracovnice pečovatelské služby dojíždí za paní Maruškou denně a pomáhá jí s hygienou, jídlem a pitím.

Maruška je velmi společenská a komunikativní dáma. S radostí a elánem vzpomíná a vypráví příběhy z mládí. Miluje přítomnost rodiny i pečovatelky. Rodina se velmi dobře spolupodílí na péči a dopřává své mamince důstojné dožití v kruhu rodiny. Za to jim patří velký DÍK!

PANÍ MARUŠKA

Další fotografie si můžete prohlédnout zde