Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

 

Adresa: 5. května 663, 336 01 Blovice
Zázemí pro pečovatelku v DPS Vlčice: Vlčice 70, 336 01  Blovice
Vedoucí: Zdenka Palacká
Telefon: 731 433 025

 

Další kontakty:
pevná linka Blovice: 371 522 156
přihlašování, odhlašování obědů: 731 433 094
pracovnice DPS Blovice a terén: 731 591 854
pracovnice DPS Vlčice a terén: 731 433 024
pracovnice Spálené Poříčí DPS a terén: 731 591 856

 

Služba je registrována dle §40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba.

Službu podporují finančně Plzeňský kraj a města Blovice, Spálené Poříčí, Zdemyslice, Seč, Vlčtejn a Ždírec.

 

pl_kraj_logo       Blovice       logo_spal_porici

 

 

logo zdemyslice             sec_znak           vlčtejn           ždírec      

 

 

Místo a čas poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována ve čtyřech domech s pečovatelskou službou v Blovicích, Vlčicích a ve Spáleném Poříčí. Dále v terénu pro občany města Blovice, Spáleného Poříčí a okolních obcí - Zdemyslice, Vlčtejn, Seč a Ždírec.

Blovice a spádové obce, Vlčice, Zdemyslice, Seč, Vlčtejn, Ždírec
pondělí až pátek 7:00 - 15:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00
 
Spálené Poříčí a spádové obce
pondělí až pátek 7:00 - 13:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00

 

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je její poskytování zejména v domácnostech uživatelů v Blovicích a spádových obcích, ve Spáleném Poříčí a spádových obcích způsobem, který pomůže setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle, a tím udržet kontakt s jeho rodinou a vrstevníky i přes sníženou schopnost zvládat péči o vlastní osobu. CHPS pomáhá svým uživatelům naplňovat ty potřeby, které již sami nezvládají. Proto mohou prožívat nadále svůj život doma, podle navyklého způsobu života.

Službu poskytujeme s ohledem na osobní potřeby uživatelů, s důrazem na zachování nebo případné zlepšení jejich stávajících schopností a soběstačnosti - naší snahou tedy je, aby byli uživatelé s naší podporou co nejvíce soběstační.

Základním rysem poskytované služby je úcta k člověku, nehodnotící přístup k uživatelům a dodržování lidských práv a svobod.

Hodnoty služby

 • partnerský respekt a úcta
 • péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele
 • pravidelné zjišťování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů
 • individuální přístup k uživatelům – princip klíčových pracovníků
 • tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb
 • respektování názoru a soukromí
 • vytváření bezpečného prostředí
 • spolupráce s rodinou, obcí a ostatními složkami Diecézní charity Plzeň
Tyto hodnoty jsou v praxi uplatňovány pomocí zásad služby.
Zásady jsou obecná pravidla, podle kterých se ve službě rozhodujeme a řídíme.

 

Zásady pečovatelské služby

 • dodržování lidských práv, svobod, diskrétnosti, ochrany osobních údajů
 • zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatelů
 • individuální a rovný přístup ke všem uživatelům, respektování jejich rozhodnutí
 • nevytváření závislosti uživatele na službě nadměrným rozsahem pomoci
 • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb
 • dbát na bezpečí uživatelů služby
 • pomoci setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle - zabránit sociálnímu vyloučení způsobenému přemístěním uživatele do pobytového zařízení sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení lůžkové péče
 • zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost, zachovat zvyklosti uživatele

Cíle služby

Cílem služby je řešit nepříznivou sociální situaci uživatele v jeho domácím prostředí. Klient služby žije ve svém domácím prostředí a má naplněny své potřeby v oblastech:
 
1) péče o vlastní osobu
2) osobní hygiena
3) zajištění stravy
4) údržba a chod domácnosti
5) kontakt se společenským prostředím

 

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi- podle zákona o sociálních službách § 75 odst. 2 písm. a)
 • senioři
Věková kategorie klientů: 
 • bez omezení věku

Dokumenty ke stažení:

 

 

ruce3

 

Příběh paní Jarušky

Paní Jaruška nejprve bydlela spolu s manželem v domečku, ale po jeho náhlé smrti se paní Jaruška přestěhovala do domu s pečovatelskou službou (DPS) v Blovicích. Tady bydlí již 9 let. Byty v DPS jsou nájemními byty města, a proto je třeba podávat žádosti o jejich přidělení na Městském úřadě v Blovicích.

Charitní pečovatelská služba v DPS, stejně tak jako v jiných panelových domech nebo rodinných domcích pomáhá lidem s tím, na co už jim síly nestačí. Není tedy vlastníkem bytů, jak si někdy lidé myslí.

Paní Jaruška během svého života prodělala mnoho operací kloubů, a proto chůzi zvládá jen s francouzskými holemi nebo s chodítkem. Naší pomoc využívá při nákupech a různých pochůzkách, osobní hygieně, úklidu nebo dovážce oběda. Naší pomoci si váží, protože by to sama nezvládla. A my si zas považujeme důvěry, kterou v nás paní Jaruška vkládá. Není totiž vůbec jednoduché se přestěhovat do nového prostředí a nechat si pomáhat, ze začátku od vlastně cizích lidí.

Jaruška se ale nevzdává. Ráda a krásně zpívá, maluje a dokáže napsat blahopřání k jubileu přímo na tělo oslavence. Její koníčky ji naplňují, ale jejím obrovským přáním je vrátit se zpět na Moravu odkud pochází, a být tak co nejblíže svým dětem, vnoučatům a pravnoučatům.

54433495_398345047396085_6366771455580962816_n

IMG_2939

54236869_765635360469333_8467464355468804096_n

míša

uprava,,

20190322_103856

54236869_765635360469333_8467464355468804096_n