Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

 

Adresa: 5. května 663, 336 01 Blovice
Zázemí pro pečovatelku v DPS Vlčice: Vlčice 70, 336 01  Blovice
Vedoucí: Zdenka Palacká
Telefon: 731 433 025

 

Další kontakty:
pevná linka Blovice: 371 522 156
přihlašování, odhlašování obědů: 731 433 094
pracovnice DPS Blovice a terén: 731 591 854
pracovnice DPS Vlčice a terén: 731 433 024
pracovnice Spálené Poříčí DPS a terén: 731 591 856

 

Služba je registrována dle §40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba.

Službu podporují finančně Plzeňský kraj a města Blovice, Spálené Poříčí, Zdemyslice, Seč, Vlčtejn, Letiny, Chocenice a Ždírec.

 

pl_kraj_logo       Blovice       logo_spal_porici

 

 

logo zdemyslice             sec_znak           vlčtejn           ždírec      

 

 

Místo a čas poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována ve čtyřech domech s pečovatelskou službou v Blovicích, Vlčicích a ve Spáleném Poříčí. Dále v terénu pro občany města Blovice, Spáleného Poříčí a okolních obcí - Zdemyslice, Vlčtejn, Seč, Letiny a Ždírec.

Blovice a spádové obce, Vlčice, Zdemyslice, Seč, Vlčtejn, Letiny, Chocenice, Ždírec
pondělí až pátek 7:00 - 15:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00
 
Spálené Poříčí a spádové obce
pondělí až pátek 7:00 - 13:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00

 

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je její poskytování zejména v domácnostech uživatelů v Blovicích a spádových obcích, ve Spáleném Poříčí a spádových obcích způsobem, který pomůže setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle, a tím udržet kontakt s jeho rodinou a vrstevníky i přes sníženou schopnost zvládat péči o vlastní osobu. CHPS pomáhá svým uživatelům naplňovat ty potřeby, které již sami nezvládají. Proto mohou prožívat nadále svůj život doma, podle navyklého způsobu života.

Službu poskytujeme s ohledem na osobní potřeby uživatelů, s důrazem na zachování nebo případné zlepšení jejich stávajících schopností a soběstačnosti - naší snahou tedy je, aby byli uživatelé s naší podporou co nejvíce soběstační.

Základním rysem poskytované služby je úcta k člověku, nehodnotící přístup k uživatelům a dodržování lidských práv a svobod.

Hodnoty služby

 • partnerský respekt a úcta
 • péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele
 • pravidelné zjišťování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů
 • individuální přístup k uživatelům – princip klíčových pracovníků
 • tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb
 • respektování názoru a soukromí
 • vytváření bezpečného prostředí
 • spolupráce s rodinou, obcí a ostatními složkami Diecézní charity Plzeň
Tyto hodnoty jsou v praxi uplatňovány pomocí zásad služby.
Zásady jsou obecná pravidla, podle kterých se ve službě rozhodujeme a řídíme.

 

Zásady pečovatelské služby

 • dodržování lidských práv, svobod, diskrétnosti, ochrany osobních údajů
 • zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatelů
 • individuální a rovný přístup ke všem uživatelům, respektování jejich rozhodnutí
 • nevytváření závislosti uživatele na službě nadměrným rozsahem pomoci
 • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb
 • dbát na bezpečí uživatelů služby
 • pomoci setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle - zabránit sociálnímu vyloučení způsobenému přemístěním uživatele do pobytového zařízení sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení lůžkové péče
 • zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost, zachovat zvyklosti uživatele

Cíle služby

Cílem služby je řešit nepříznivou sociální situaci uživatele v jeho domácím prostředí. Klient služby žije ve svém domácím prostředí a má naplněny své potřeby v oblastech:
 
1) péče o vlastní osobu
2) osobní hygiena
3) zajištění stravy
4) údržba a chod domácnosti
5) kontakt se společenským prostředím

 

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi- podle zákona o sociálních službách § 75 odst. 2 písm. a)
 • senioři
Věková kategorie klientů: 
 • bez omezení věku

Dokumenty ke stažení:

 

 

Náš tým

Tým Charitní pečovatelské služby

 

Příběh paní Elišky

Při náhodném brouzdání na internetu mě upoutaly informace o pečovatelské službě v Blovicích a začala se o ně více zajímat. V té době už manžel nežil a tak jsem se po 40 letech vrátila zpět tam, odkud pocházím. Na Blovicko. Vypráví paní Eliška. Když počasí dovolí, chodím na procházky do přírody, velmi ráda háčkuji a pletu a svými výrobky jsem potěšila spoustu dětí. Miluji hudbu a divadlo a ráda čtu. „Na stará kolena“ navštěvuji univerzitu třetího věku, směje se p. Eliška. Samozřejmě na některé práce už nemám ve svých 82 letech sílu, ale když zavolám na pečovatelskou službu tak děvčata rády a ochotně pomohou. Zajistí nákup, obstarají drobné domácí práce v domácnosti jako je úklid, mytí oken, někdy si objednám oběd, který mě dovezou. S postupem času a přibývajícími roky se může můj zdravotní stav zhoršit a tak bych pečovatelskou službu využívala ještě více.
Vůbec se nenudím a svůj volný čas se snažím nějak příjemně využít.

A tak přeju všem v pokročilém věku „Žijte tak, aby i stáří bylo krásné“

paní Eliška

Další fotografie si můžete prohlédnout zde