Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

 

Adresa: 5. května 663, 336 01 Blovice
Zázemí pro pečovatelku v DPS Vlčice: Vlčice 70, 336 01  Blovice
Vedoucí: Zdenka Palacká
Telefon: 731 433 025

 

Další kontakty:
pevná linka Blovice: 371 522 156
přihlašování, odhlašování obědů: 731 433 094
pracovnice DPS Blovice a terén: 731 591 854
pracovnice DPS Vlčice a terén: 731 433 024
pracovnice Spálené Poříčí DPS a terén: 731 591 856

 

Služba je registrována dle §40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba.

Službu podporují finančně Plzeňský kraj a města Blovice, Spálené Poříčí, Zdemyslice, Seč, Vlčtejn, Letiny, Chocenice Ždírec, Drahkov a Žákava.

 

pl_kraj_logo       Blovice       logo_spal_porici

 

 

logo zdemyslice             sec_znak           vlčtejn           ždírec      

 

Letiny           Drahkov              Žákava

 

 

Místo a čas poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována ve čtyřech domech s pečovatelskou službou v Blovicích, Vlčicích a ve Spáleném Poříčí. Dále v terénu pro občany obcí uvedených níže:

Blovice a spádové obce, Vlčice, Zdemyslice, Seč, Vlčtejn, Letiny, Chocenice, Ždírec, Drahkov a Žákava
pondělí až pátek 7:00 - 15:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00
 
Spálené Poříčí a spádové obce
pondělí až pátek 7:00 - 13:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00

 

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je její poskytování zejména v domácnostech uživatelů v Blovicích a spádových obcích, ve Spáleném Poříčí a spádových obcích způsobem, který pomůže setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle, a tím udržet kontakt s jeho rodinou a vrstevníky i přes sníženou schopnost zvládat péči o vlastní osobu. CHPS pomáhá svým uživatelům naplňovat ty potřeby, které již sami nezvládají. Proto mohou prožívat nadále svůj život doma, podle navyklého způsobu života.

Službu poskytujeme s ohledem na osobní potřeby uživatelů, s důrazem na zachování nebo případné zlepšení jejich stávajících schopností a soběstačnosti - naší snahou tedy je, aby byli uživatelé s naší podporou co nejvíce soběstační.

Základním rysem poskytované služby je úcta k člověku, nehodnotící přístup k uživatelům a dodržování lidských práv a svobod.

Hodnoty služby

 • partnerský respekt a úcta
 • péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele
 • pravidelné zjišťování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů
 • individuální přístup k uživatelům – princip klíčových pracovníků
 • tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb
 • respektování názoru a soukromí
 • vytváření bezpečného prostředí
 • spolupráce s rodinou, obcí a ostatními složkami Diecézní charity Plzeň
Tyto hodnoty jsou v praxi uplatňovány pomocí zásad služby.
Zásady jsou obecná pravidla, podle kterých se ve službě rozhodujeme a řídíme.

 

Zásady pečovatelské služby

 • dodržování lidských práv, svobod, diskrétnosti, ochrany osobních údajů
 • zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatelů
 • individuální a rovný přístup ke všem uživatelům, respektování jejich rozhodnutí
 • nevytváření závislosti uživatele na službě nadměrným rozsahem pomoci
 • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb
 • dbát na bezpečí uživatelů služby
 • pomoci setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle - zabránit sociálnímu vyloučení způsobenému přemístěním uživatele do pobytového zařízení sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení lůžkové péče
 • zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost, zachovat zvyklosti uživatele

Cíle služby

Cílem služby je řešit nepříznivou sociální situaci uživatele v jeho domácím prostředí. Klient služby žije ve svém domácím prostředí a má naplněny své potřeby v oblastech:
 
1) péče o vlastní osobu
2) osobní hygiena
3) zajištění stravy
4) údržba a chod domácnosti
5) kontakt se společenským prostředím

 

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi- podle zákona o sociálních službách § 75 odst. 2 písm. a)
 • senioři
Věková kategorie klientů: 
 • bez omezení věku

Dokumenty ke stažení:

 

 

Náš tým

Tým Charitní pečovatelské služby

 

Příběh paní Emílie

Naše charitní pečovatelská služba v Blovicích je především terénní. To znamená, že i v okolních obcích navštěvujeme klienty v jejich domovech. Do jedné z nich jezdíme za paní Emilií.

Před několika lety jí zemřel manžel a nyní žije v rodinném domku se svojí dcerou. Ve stejné obci bydlí i její syn. Po nešikovném pádu utrpěla Emilka těžký úraz ramene.  Jindy čiperná a všudypřítomná Emilka se nedokázala po úraze posadit, chodit, obstarat si osobní hygienu, přetočit se na lůžku a také nezvládala pohybovat velmi oteklou paží.  Její zdravotní stav vyžadoval pomoc druhé osoby. Protože ji rodina chtěla zajistit pohodlí, péči a bezpečí, obrátila se na naši pečovatelskou službu. Pečovatelky začaly za paní jezdit. Postaraly se o hygienu, snídani i oběd, ale hlavně pomocí jednoduchých cviků začaly procvičovat rameno, které se nechtělo hojit. Později jsme zapojili do cvičení celé tělo. A výsledek?  Dnes, po třech měsících dřiny otok ramene opadl, Emilka se sama nají, dojde do kuchyně i na toaletu, zalije květiny v pokoji.

To ale není zdaleka jen zásluha našich pečovatelek. V paní Emilce je nějaká vnitřní síla, náboj, vůle, která jí popohání, aby se dostala zase o kousek dál.

Velké přání a touha paní Emilky je s prvním sluníčkem vyjít na zahradu, potěšit se pohledem na kytičky, které má tak ráda, nebo si popovídat se sousedy.

Věříme pevně, že se Emilce přání vyplní, protože vzorec „ snaha klienta + spolupráce s rodinou + dobrá práce pečovatelek = vydařený výsledek. 

paní Emílie

Další fotografie si můžete prohlédnout zde