Azylový dům Domažlice

Od 1.1.2023 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2023–2025, který je spolufinancován Evropskou unií.

logo OPZ+                      logoMPSV-m                         pl_kraj_logo

 

Službu podporuje finančně také Plzeňský kraj a město Domažlice. 

   plzeňský kraj průhledné                     Domazlice logo

Adresa: Kozinova 177, 344 01  Domažlice
Vedoucí AD: Ing. Jiří Svoboda
Kontakt: 731 433 050, jiri.svoboda@dchp.charita.cz
Zástupkyně vedoucího: Ing. Ivana Knetlová   
Kontakt: 731 433 142
Kontakt na pracovníky ve službě
Mobil: 731 433 055
E-mail: ad.domazlice@dchp.charita.cz

 

Služba je registrována podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Způsob poskytování: pobytová forma, nepřetržitý provoz.

 

Úhrada za službu: 
Dospělá osoba: 170,- Kč / den
Nezletilá osoba: 90,- Kč / den
Dospělá osoba ubytovaná s dítětem: 140,- Kč / den
 

O nás

Azylový dům sv. Alberta Chmielowskeho byl založen 1. 7. 2011, a to zejména díky vstřícnosti Města Domažlice, které dlouhodobě poskytlo budovu za symbolický pronájem. Zřizovatelem je Diecézní charita Plzeň.  Počáteční kapacita 10 lůžek byla doplňována sociální ubytovnou. Od roku 2014 byla navýšena kapacita Azylového domu na 29 lůžek a od června téhož roku byla cílová skupina rozšířena o nezletilé osoby (pouze v doprovodu zákonných zástupců).

Během doby maximálně jednoho roku pracujeme s uživateli na vyřešení jejich problémů, kvůli kterým přišli žádat o naši službu.   Hlavní problémy našich uživatelů jsou ztráta bydlení a nezaměstnanost. Obecným problémem je nezvládnutí přizpůsobit se novým ekonomickým a společenským podmínkám přicházejících po roce 1989.

V lednu 2016 jsme zařídili klubovnu pro práci s dětmi a mládeží, které využívají naší službu. Zde mohou děti smysluplně trávit volný čas nebo se připravovat na vyučování.

Klienti využívají společenskou místnost s televizí, společné kuchyně pro celodenní samostatnou přípravu jídel, prádelnu vybavenou pračkami a sušičkami.  Tyto společné prostory umožňují pravidelné setkávání uživatelů při běžných denních činnostech.

Poslání

Posláním Azylového domu Domažlice  je poskytovat ubytování na přechodnou dobu, během které motivujeme lidi k aktivnímu řešení jejich nepříznivé sociální situace. Pomáháme lidem začlenit se do společnosti a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

Cíle

 • Řešení problémů, které uživatele přivedly do Azylového domu (např. dluhy, narušené sociální vazby, ztráta bydlení, ztráta zaměstnání).
 • Obnovení nebo udržení pracovních návyků uživatele.
 • Vést uživatele k získání nebo udržení zaměstnání.
 • Vést uživatele k získání vhodného bydlení.
 • Vést uživatele k vyřízení úředních záležitostí (např. doklady, kontakt s úřadem práce, sociálním odborem).

Zásady

 • Zásada dodržování lidských práv – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem pracovníků charity ČR.
 • Zásada rovnosti a individuality – každý uživatel je vnímán a přijímán jako originální osobnost a s každým je pracováno na základě jeho konkrétních potřeb a možností bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 • Zásada svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Pracovníci mu pouze navrhují či doporučují možná řešení s tím, že ho upozorní na eventuální důsledky jeho jednání.
 • Zásada mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.

Cílová skupina

22 lůžek pro osoby od 15 - 64 let; 7 lůžek pro děti 0 - 14 let nebo seniory 65 - 80 let.

Činnosti poskytované v rámci služby

 • Celodenní ubytování na vícelůžkovém, maximálně čtyřlůžkovém pokoji.
 • Pomoc při zajištění stravy – poskytnutím podmínek pro samostatnou přípravu stravy.
 • Umožnění celkové hygieny těla.
 • Vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek .
 • Zprostředkování získání šatstva.

 Podmínky přijetí

 • Osoba bez přístřeší.
 • Osoby mladší 18 let jedině se zákonným zástupcem.
 • Trvalý pobyt na území EU.
 • Schopnost sebeobsluhy.
 • Platný doklad totožnosti.
 • Písemné podání Žádosti o poskytování soc. služby.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
 • Ochota spolupracovat na plnění Individuálního plánu.

Kapacita služby je 29 lůžek.

Dokumenty ke stažení:

 

Dar od Nadace České spořitelny

Azylový dům získal finanční dotaci od Nadace České spořitelny ve výši 250 000 Kč. Peníze byly určeny na vybavení nábytkem, bezpečnostními prvky, elektrospotřebiči, na výměnu podlahy a osazení dveří a na částečné pokrytí nákladů za energie. Díky tomu jsme mohli pořídit například pračku, 2 sušičky, 3 sporáky, 3 ledničky, mikrovlnou troubu a další vybavení. Dům je kromě toho nyní zabezpečen hlásiči požáru a kamerovým systémem. Výměna dveří, 3 nové postele, noční osvětlení regály na ošacení a nové zábradlí na schodišti zútulnily prostředí pro obyvatele.

sporáky umyvadlo schodiště vstup televize

mikrovlnná trouba pračky regál