Články

Teplo a světlo pro Ukrajinu - sbírka na generátory. POKRAČUJEME.
23. března 2023 Arcidiecézní charita Olomouc

Teplo a světlo pro Ukrajinu - sbírka na generátory. POKRAČUJEME.

(Aktualizováno průběžně) Kritická situace na Ukrajině způsobená agresí ruské armády, která i nyní ničí zařízení na výrobu a rozvod elektřiny, způsobuje dlouhodobé výpadky elektřiny. Ty ohrožují životy zejména civilního obyvatelstva, a to napříč celou Ukrajinou. Vedle toho a to i s končící zimou, spoustu lidí, zejména pak seniory, nemocné či rodiny s děti ohrožuje absence topení. Na výzvu našich partnerských Charit na Ukrajině jsme proto vyhlásili sbírku na pořízení generátorů k nouzové výrobě elektřiny a plynových kamen použitelných k vytápění. Prosíme veřejnost a firmy o finanční příspěvek na nákupy generátorů a plynový kamen a jejich dopravu na Ukrajinu. Číslo účtu: 4030207 / 0100 .

Celý svět si dnes připomíná nezastupitelnou roli sociálních pracovníků
21. března 2023 Charita Česká republika

Celý svět si dnes připomíná nezastupitelnou roli sociálních pracovníků

Světový den sociální práce si každoročně připomínáme třetí úterý v březnu a jeho smyslem je upozornit širokou veřejnost na celospolečenský význam sociální práce, na její nezastupitelnou roli jako profese, která v moderní společnosti získává čím dál tím důležitější postavení, ale také bránit sociální spravedlnost a lidská práva. Poprvé byl vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW).

Financování sociálních služeb stále nemá jednotná a spravedlivá pravidla
20. března 2023 Tiskové zprávy

Financování sociálních služeb stále nemá jednotná a spravedlivá pravidla

Platforma 10, tisková zpráva, 20. 3. 2023 – Před světovým dnem sociální práce (21. 3.) upozorňují nestátní poskytovatelé sociálních služeb sdružení v Platformě 10 na propastné rozdíly v odměňování pracovníků v sociálním segmentu a vybízejí k nastavení rovných podmínek. Rozdíly jsou způsobeny především tím, že je systém financování sociálních služeb nerovnoměrný. Na rozdíl od organizací zřizovaných státem, potažmo jeho správními celky, nemají nestátní organizace dostatek finančních zdrojů. Ředitelé služeb tak každoročně řeší stejně složitou situaci, kdy stojí před úkolem sehnat dostatek financí na mzdy svých zaměstnanců a nezbytné výdaje na provoz sociálních zařízení. Nestátní organizace se tak dostávají do stále větších problémů.

Charita mě zachránila, říká ukrajinská uprchlice, která našla útočiště i práci v charitním hotelu Marianeum
15. března 2023 Charita Česká republika

Charita mě zachránila, říká ukrajinská uprchlice, která našla útočiště i práci v charitním hotelu Marianeum

Je to už rok, co ruské rakety začaly dopadat na její město. Dvanáct měsíců od chvíle, kdy se vydala do neznáma, aby před hrůzami války ochránila sebe, svého syna a maminku. Dvaatřicetileté Ukrajince Iryně po strastiplné cestě přes hranice podala pomocnou ruku Charita Česká republika a střechu nad hlavou i práci pak našla v charitním hotelu Marianeum, z něhož putují veškeré výtěžky na pomoc lidem v nouzi. 

Volyňští vojenští kaplani poděkovali za humanitární pomoc Charity
10. března 2023 Konflikt na Ukrajině

Volyňští vojenští kaplani poděkovali za humanitární pomoc Charity

Pravoslavný kněz Jan Polanský předal řediteli Diecézní charity Plzeň Jiřímu Lodrovi ikonu Panny Marie od vojenských kaplanů pravoslavné církve z ukrajinské oblasti Volyň. Je poděkováním za humanitární pomoc, která byla do této oblasti poskytnuta Diecézní charitou Plzeň a Charitou Česká republika. Bylo nám velkou ctí tento vzácný dar převzít.