Dům sv. Vincence

EU                                  SROP                                 Mesto_Plzen_CoA

Adresa: Na Hradčanech 19, Plzeň - Koterov
kontakt: Iveta Lukešová, 731 433 018
E-mail: 4orDRWbm6.Fy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Správce: Mgr. Miroslav Anton

Projekt sociálního bydlení navazuje na projekt Střediska sociální rehabilitace v Plzni. Primárně je určené pro klienty DCHP, kteří jsou úspěšně zapojeni ve Středisku sociální rehabilitace, skončila jim zkušební doba a mají všechny předpoklady postupně převzít odpovědnost za svůj život a zcela se osamostatnit.
Cílem projektu je poskytnout přechodné bydlení lidem, kteří pracují ve Středisku sociální rehabilitace a nadále budou hledat samostatné bydlení a stálou práci. Ubytování je jen dočasné. Každý z ubytovaných klientů platí nájemné. Objekt bydlení pro osoby v nouzi poskytuje devět malometrážních bytů. V případě zájmu ubytovaným poradí při řešení některých osobních problémů sociální pracovnice Střediska sociální rehabilitace. 

Projekt sociálního bydlení v Domě sv. Vincence v Plzni-Koterově je z 72% financován ze Strukturálních fondů EU, 18% uhradilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a 10% město Plzeň.
Díky pochopení Města Plzně získala DCHP objekt darem. Město rovněž zajistilo financování stavby bezúročnou půjčkou.