Terénní krizová služba

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Plzeň.

plzeňský kraj průhledné        logo_Plzen_pomahajici        logo_OSS průhledné       umo2-pantone


Službu je možné sjednat na NONSTOP telefonní lince: 777 167 004

Posláním Terénní krizové služby je poskytování krizové pomoci, která zahrnuje okamžitou psychickou podporu zaměřenou na problém, který krizi vyvolal. Působí na území Plzeňského kraje, nonstop a bezplatně. Pracovníci pomáhají lidem, jejichž život byl zasažen náhlým neštěstím. Naše činnost umožňuje lidem aktivovat vlastní síly a zdroje okolí. Dále poskytujeme informace o tom, jak v situaci postupovat, aby dopady krizové životní události byly co nejmírnější.

Nepříznivá sociální situace, ve které se může osoba nacházet:

 • náročná životní situace, vyvolávající stav psychické nerovnováhy, ohrožení, stresu a způsobující změnu v navyklém způsobu života, kterou není člověk schopen zvládnout vlastními silami a to ani za pomoci blízkých lidí
 • jedná se obvykle o
 1. akutní (náhlou) osobní krizi – ztráta blízkého, oběť trestného činu, partnerská a rodinná krize, sebevražedné myšlenky, reakce na stres, očekávané životní změny (narození dítěte, svatba, odchod do důchodu), potřebu neodkladného duchovního zaopatření, krize identity, existenční krize, ztráta smyslu života
 2. hromadné mimořádné události - požáry, živelné pohromy, dopravní nehody, havárie v domácnosti, teroristické útoky, tragická úmrtí

Okruh osob, kterým umíme pomoci:

 • lidé v krizi bez omezení věku
 • lidé, kteří se aktuálně nachází na území Plzeňského kraje

Pomoc je poskytována:

 • terénní formou
   v přirozeném prostředí uživatele (doma, na ulici, v nemocnici nebo kde je zapotřebí)
 • bezplatně
 • na území Plzeňského kraje

Kapacita služby, pro upřesnění:

 • okamžitá kapacita TKS je 1 klient, ve smyslu jedné intervence v jedné chvíli.

Zásady:

 • Službu lze využít anonymně a nonstop.
 • Při jednání je vždy dbáno na zachování lidské důstojnosti, vzájemné úcty a respektu.
 • Pracovníci přistupují ke každé osobě individuálně s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a potřeby.
 • Pomoc je krátkodobá a zaměřená na aktuální problém.
 • V rámci spolupráce usilujeme o zvyšování kompetencí klienta ke zvládnutí situace, v případě potřeby dlouhodobé péče jsou klientovi nabídnuty další veřejně dostupné služby.
 • Při poskytování naší služby dodržujeme Etický kodex Charity ČR a odborné etické kodexy pracovníků.

Popis realizace služby 14.10.2022

Provoz: nonstop – pohotovost na telefonu
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 777 167 004 (pohotovost)
E-mail: krize@dchp.charita.cz