Děkujeme

Caritas Regensburg znovu významně podpořila rozvoj sociálních služeb Diecézní charity Plzeň
12. srpna 2022 Děkujeme

Caritas Regensburg znovu významně podpořila rozvoj sociálních služeb Diecézní charity Plzeň

Diecézní charita Plzeň má ve svém německém protějšku sídlícím v Regensburgu velkou oporu už téměř 30 let. Byla to právě Caritas Regensburg, z jejíž sbírky v roce 1993 byly financovány první provozní náklady nově vznikající Diecézní charity Plzeň. Podpora však byla trvalá a Caritas Regensburg stála u zrodu dalších, zejména pobytových služeb pro seniory a matky s dětmi v tísni na území naší diecéze. Po nedávném vyjádření vzájemného partnerství jubilejním charitním během z Plzně do Regensburgu znovu děkujeme za hojné dary, které nám Caritas Regensburg svěřuje pro rozvoj našich sociálních služeb a na přímou pomoc našim klientům.

Děkujeme městu Plzeň za ocenění našich pracovníků a dobrovolníků
6. června 2022 Děkujeme

Děkujeme městu Plzeň za ocenění našich pracovníků a dobrovolníků

Během 16. Andělského sletu – plesu sociálních služeb, pořádaného Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně a Kanceláří primátora, byla našim pracovníkům a dobrovolníkům předána ocenění Andělské ruce a Anděl. Děkujeme městu Plzeň za ocenění charitní služby, kterou zde konáme ve prospěch potřebných.

Rekordní výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky již pomáhá. Děkujeme!
2. června 2022 Charita Česká republika

Rekordní výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky již pomáhá. Děkujeme!

Všechny příspěvky z Tříkrálové sbírky jsou nyní pečlivě sečteny a zkontrolovány. Dárci přispívali do kasiček rozmístěných na veřejných místech, online i prostřednictvím dárcovských SMS. Jejich solidarita nás ohromila. Darovali totiž rekordní částku ve výši 141 371 664 korun, za kterou velmi děkujeme!

VI. benefiční ples diecézní charity pomůže chudým jihoamerickým dětem trávit volný čas tvořivě
11. května 2022 Humanitární pomoc Diecézní charita Plzeň

VI. benefiční ples diecézní charity pomůže chudým jihoamerickým dětem trávit volný čas tvořivě

V pátek 6. května uspořádalo Středisko rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň VI. Benefiční ples na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe. V Peru, Bolívii, Paraguay a Ekvádoru totiž diecézní charita dlouhodobě pomáhá zejména nejchudším dětem a mladistvým. Tentokrát se podařilo vybrat 40 565 Kč a výtěžek bude věnován na podporu projektu Paraba Azul. Ten je příležitostí, jak mohou děti z nejchudších bolívijských rodin trávit smysluplně svůj volný čas – budou se moci rozvíjet ve zvoleném uměleckém směru.

Poděkování za benefiční varhanní koncert pro Ukrajinu
22. dubna 2022 Děkujeme

Poděkování za benefiční varhanní koncert pro Ukrajinu

V pátek 8. dubna se v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni uskutečnil benefiční koncert Varhany zpívají pro Ukrajinu. Během večera bylo vybráno 20 400 Kč, které byly věnovány Diecézní charitě Plzeň na pomoc při zajišťování základních životních potřeb ukrajinských uprchlíků. Za tuto dobročinnou událost náleží organizátorům, účinkujícím i dárcům velké poděkování.

Poděkování KS Europe za uvolnění pracovnic pro humanitární pomoc
14. dubna 2022 Děkujeme

Poděkování KS Europe za uvolnění pracovnic pro humanitární pomoc

Diecézní charita Plzeň děkuje společnosti KS Europe za uvolnění pracovnic pro zajištění příjmu a výdeje humanitární pomoci. Bez jejich přítomnosti bychom organizaci v našem plzeňském Humanitárním skladu těžko zvládali. Proč jsou pro nás tak důležité a s čím vším nám pomáhají?