Válečným běžencům z Ukrajiny vydala Charita v Plzni už 21 tun humanitární pomoci
23. března 2022 Tiskové zprávy

Válečným běžencům z Ukrajiny vydala Charita v Plzni už 21 tun humanitární pomoci

Diecézní charita Plzeň eviduje už na 3 000 ukrajinských rodin, jimž poskytla potravinovou a materiální pomoc ze svého Humanitárního skladu v Cukrovarské ulici v Plzni. Hmotností dosahuje vydaná humanitární pomoc 21 tun. Není do ní však počítáno velké množství oblečení, ale i dek, hrnců nebo dětských kočárků, které zde Charita také vydává. Pro pomoc sem chodí nejčastěji ukrajinské matky s dětmi.

Diecézní charita Plzeň od začátku invaze na Ukrajinu několikrát zopakovala svou výzvu k doplnění Humanitárního skladu trvanlivými potravinami a hygienickými potřebami. V posledních dnech totiž do Cukrovarské ulice přichází pro okamžitou pomoc kolem 300 nových ukrajinských rodin. Dosavadní nápor se podařilo zvládnout zejména díky darům hmotné pomoci od veřejnosti a rozšířením personálních kapacit Charity o desítky dobrovolníků.

Pracovníci Charity byli nejednou svědky závozu obecních sbírek materiální pomoci pro uprchlíky, velké dodávky přivezly také některé organizace nebo firmy. Nezbytná je pro humanitární výdej i úzká spolupráce Diecézní charity Plzeň a Potravinové banky Plzeň.

Charita podle potřeby také zásobuje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, ubytovací kapacity v TJ Lokomotiva Plzeň a poskytuje humanitární pomoc i obcím, které už ukrajinským běžencům poskytly azyl.

Sbírky pro ukrajinské uprchlíky zorganizovaly i další charity v Diecézi plzeňské, rozkládající se na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Sběrná místa charit velmi rychle vznikla i v Karlových Varech, Ostrově, Chebu, Sokolově, Horšovském Týně či v Klatovech.

Humanitární pomoc je stále třeba, bez vás to nezvládneme

Vzhledem k objemu každodenního výdeje odhadují pracovníci diecézní charity, že humanitární pomoc stačí vždy jen na několik dnů dopředu. Zároveň se téměř každý den stává, že některá z důležitých komodit dochází. Charita tedy nepolevuje ve svých výzvách veřejnosti, která dosud projevila nevídanou štědrost.

Pro výdej humanitární pomoci jsou aktuálně nezbytné:

 Trvanlivé potraviny:

 • masové konzervy,
 • rýže,
 • těstoviny,
 • luštěniny,
 • trvanlivé mléko,
 • instantní polévky,
 • káva, čaj,
 • piškoty, sušenky.

Hygienické potřeby:

 • kartáčky na zuby a zubní pasty,
 • vlhčené kapesníky,
 • toaletní papír,
 • šampony,
 • sprchové gely,
 • dámské vložky,
 • menší balení prášku na praní,
 • prostředky na mytí nádobí,
 • dětské pleny (zejm. velikosti 1 a 6).

Domácí potřeby:

 • hrnce, pánve,
 • polštáře.

Pro děti:

 • dětské postýlky,
 • kočárky,
 • pastelky a omalovánky.

Malé děti samozřejmě ocení i odrážedla nebo koloběžky.

Z kapacitních důvodů diecézní charita do odvolání nepřijímá dary oblečení. Sklad je šatstvem zásoben dostatečně.

Příjem i výdej potravinové a materiální pomoci probíhá v Humanitárním skladu Diecézní charity Plzeň na adrese Cukrovarská 16, Plzeň. Ve všedních dnech od 9 do 16 hodin, o víkendech od 9 do 12 hodin. Individuální předání větších darů mimo uvedenou dobu lze domluvit na tel. čísle 777 167 004. O víkendu neprobíhá výdej oblečení, charitní šatník je po pracovním týdnu nutno celý znovu doplnit.

Humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům lze podpořit i darem na transparentní účet Diecézní charity Plzeň

Na pomoc občanům Ukrajiny, přicházejícím v důsledku válečného konfliktu do Plzeňského a Karlovarského kraje, vyhlašuje Diecézní charita Plzeň možnost podpory přes svůj transparentní účet.

Transparentní účet Diecézní charity Plzeň:

277850809/0300, VS 242, do poznámky připište Ukrajina.

Peníze budou použity na zajištění základních životních potřeb těchto lidí. Děkujeme všem dárcům za včasnou podporu při zajišťování pomoci válečným běžencům.

Diecézní charita poskytuje příchozím i poradenství

Významnou úlohu v pomoci lidem přicházejícím z Ukrajiny sehrává také plzeňská charitní Poradna pro cizince. Od prvních dnů zásadně pomohla navýšením asistenční služeb na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Jagellonské ulici.

Pracovnice zde příchozím, kteří čekali v mnohahodinových frontách, pomáhaly s vyřízením speciálního víza a předávaly jim další důležité informace. Například o tom, co je třeba si vyřídit na dalších úřadech, a o možnostech podpory od státu nebo pomáhajících organizací. Připravily zde také dětský koutek pro utrmácené děti. Poradně se během několika dnů podařilo rozšířit síť tlumočníků z ukrajinštiny o více než dvacet dobrovolníků. Společně poskytovaly poradenství 250–300 lidem denně. V zázemí Poradny pro cizince probíhalo i vyhledávání volných ubytovacích kapacit.

Jak se proměňuje situace přicházejících rodin, je nyní pomoc směřována na činnosti, jako je pomoc s vyřízením dočasné ochrany, s umisťováním dětí do škol nebo s registrací u lékaře. Poradna v neztenčené míře pomáhá také všem dalším cizincům potřebujícím asistenci například při jednání s úřady.

Charitní služby jsou otevřeny všem lidem bez rozdílu a nejsou nijak omezeny

Naše charitní služby nebyly v důsledku přílivu uprchlíků nijak omezeny a jsou otevřeny všem lidem bez rozdílu. Mezi charitní služby provozované na území Plzeňského a Karlovarského kraje totiž patří také azylové domy pro matky s dětmi v tísni, rodiny či jednotlivce, domovy pro seniory, nízkoprahová a komunitní centra, občanské poradny, noclehárny, sociálně terapeutické dílny, programy sociální rehabilitace, pečovatelské služby, stacionáře pro handicapované a další. V oblasti humanitární pomoci a poradenství pro cizince pracujeme ještě více než dříve, aby se pomoci dostalo opravdu všem.

Charita poskytuje pomoc lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

IMG_8269

Mgr. Petr Šimek

public relations, tiskový mluvčí
Tel.: 731 433 017 E-mail: _.GBOc~e0dm%C27%_5prRb~lW5pJ