Ekvádor


Kontakt

Diecézní charita Plzeň
Projekt Adopce na dálku
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
 
Vedoucí projektu: Pablo Chacón Gil | mobil: (+420) 731 433 010
Asistentka: Jaroslava Medunová, mobil: (+420) 731 433 058
E-mail: adopce@dchp.charita.cz
 
Číslo účtu pro dary na podporu projektu: 75277127 / 2700, var.symbol: 010
(Každý "rodič" má ke svému adoptovanému dítěti svůj variabilní symbol) 

 

Projekt Diecézní charity Plzeň Adopce na dálku® / Padrinazgo sin fronteras - Ekvádor vznikl v roce 2011. Stejně jako u ostatních projektů i tady dostane každý "adoptivní rodič" k dispozici základní údaje o dítěti, jeho rodičích, počtu sourozenců, podmínkách a o ekonomické situaci, ve kterých dítě a jeho rodina žije. Také s ekvádorskými dětmi si mohou "adoptivní rodiče" dopisovat.

Kde pomáháme

Ekvádor se vždy řadil mezi chudé státy Jižní Ameriky. Městečko Ventanas, kde pomáháme, se nachází v pobřežním regionu Ekvádoru, přibližně uprostřed provincie Los Rios. Ekonomika provincie je z velké části založena na zemědělství, pěstuje se tu především rýže a banány. Kromě tohoto dobře se rozvíjejícího zemědělství se tento region řadí k nejchudším v celé oblasti, časté jsou zde povodně, jsou tu nejhorší silnice v Ekvádoru. 70 % z 98 tisíc obyvatel kantonu Ventanas se živí prací na poli (především muži), turismem a drobným obchodem. Muži, kteří pracují na banánovníkových plantažích, vydělají týdně kolem 33 USD. Tato částka musí zabezpečit většinou pětičlennou rodinu. Nájem domku ve městě přitom stojí kolem 100 USD. Mnoho nejchudších rodin musí kvůli tomu žít v bažinaté oblasti, kde jsou nájmy nejnižší a pohybují se kolem 20 USD měsíčně.

Naši partneři

Naším partnerem na Ekvádorské straně je pater Jan Koczy, misionář z řádu Verbistů, žijící již 9 let v městečku Ventanas. Po ročním pobytu v tomto městě začal se stavbou farního domu a kostela. Viděl potřeby dětí v této farnosti a tak rok poté založil Nadaci "Sv. Josefa Freinademetze SVD - Fu Shen Fu", která si klade čtyři cíle: jídlo pro děti, zdravotní péči, vzdělání a výchovu.

Co vše je dětem z vaší pomoci hrazeno

  • Nákup školních učebnic
  • Nákup dvou školních uniforem
  • Nákup školních potřeb
  • Nákup oblečení
  • Léky a lékařské ošetření
  • Poštovní poplatky a organ.náklady (do 8% z převedené částky)