Opatrovnictví

Diecézní charita Plzeň je dle § 32 správního řádu ustanovována Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Policií České republiky - Službou cizinecké policie nebo Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR  opatrovníkem ve správním řízení cizincům, u kterých není znám pobyt a prokazatelně se jim nedaří doručovat.

Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být zastupován zákonným zástupcem nebo nabyl procesní způsobilosti anebo pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven.