Poradna pro cizince

Vedoucí: Mgr. Klára Zachová                                            
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň  
Telefon: 731 433 096
 

Potřebujete-li poradit, kontaktujte pracovníky poradny

Якщо Вам потрібна консультація, зверніться до консультанта

Otevírací hodiny:                    
Pondělí:   8:00 - 12:00, pro objednané 13:00 - 15:00  
Úterý:       8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00                                                                                                                
Středa:     8:00 - 12:00, pro objednané 13:00 - 19:00
Čtvrtek:    8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
Pátek:       8:00 - 13:00
 
Adresa: Jagellonská 9, 301 00 Plzeň (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)
Telefon: 731 433 139
 
Otevírací hodiny:    
Pondělí:  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00                                                                                                      
Středa:    9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

                                                                                

Naše služby podporuje Ministerstvo vnitra ČR, Plzeňský kraj, město Plzeň a Městský obvod Plzeň 3.

 Ministerstvo vnitra ČR     Plzeňský kraj       ÚMO3

      logo_Plzen_pomahajici       logo_OSS průhledné

Poslání služeb

Posláním poradny pro cizince je poskytování sociálního a právního poradenství na území Plzeňské diecéze cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Posláním poradny je také utváření a rozvoj vztahů mezi cizinci a většinovou společností a zvyšování jejich informovanosti.

Cíle služeb

 • umožnit cizincům nalézat řešení složité osobní situace, posílit samostatné schopnosti, informovanosta orientaci cizinců v českém sociálním a institucionálním prostředí
 • pomáhat cizincům se sociálně začlenit do většinové společnosti, využívat dostupné zdroje, sítě a služby
  a žít běžným životem
 • přispět ke zvýšení informovanosti většinové společnosti, napomáhat k rovnému přístupu při řešení otázek života cizinců v ČR a upozorňovat na nedostatky legislativních norem pro cizince 

Komu je poradna určena?

Cílová skupina uživatelů služeb: imigranti a azylanti 

 • cizinci a uprchlíci
 • rodinní příslušníci cizinců a uprchlíků
 • čeští občané s vazbou na cizince  

Kde, kdy a jak nás můžete vyhledat?

Kontaktovat nás můžete dopisem, emailem, telefonicky, nebo nejlépe osobně přímo v poradně. Osobní návštěva kanceláře je v rámci otevíracích hodin možná bez předchozí domluvy. Abyste však předešli případnému čekání, doporučujeme se předem telefonicky objednat.

Jakou formou jsou naše služby poskytovány:

 • ambulantní (přímo v poradně)
 • terénní (v domácím prostředí uživatele, doprovody a jazykové asistence na úřady a jiné veřejné instituce)

Kapacita služeb:

 •  okamžitá kapacita - ambulantní forma (dle pracovní doby pracovišť) - 2 uživatelé
 •  okamžitá kapacita - terénní forma - 2 uživatelé

S kým se v poradně setkáte?

Mgr. Klára Zachová - vedoucí PC - mobil: 731 433 096, e-mail: klara.zachova@dchp.charita.cz
Bc. Eva Petříková - koordinátorka integračních aktivit, mobil: 731 796 611, e-mail: eva.petrikova@dchp.charita.cz
 
pracovnice sociálního poradenství:
Mgr. Monika Brůhová - mobil: 731 591 883  (angličtina) , e-mail: monika.bruhova@dchp.charita.cz
Bc. Hana Kozlová - mobil: 731 433 027 (ruština), email: hana.kozlova@dchp.charita.cz
Denisa Viktorová, DiS. - mobil: 731 433 060  (angličtina), email: denisa.viktorova@dchp.charita.cz

Mgr. Marija Kaňovská Miskevič - mobil: 731 433 008 (ruština, běloruština), e-mail: marija.kanovska@dchp.charita.cz
Bc. Petra Štěpán Černá - mobil: 731 433 071 (angličtina) , e-mail: petra.cerna@dchp.charita.cz
Ing. Tatiana Mandíková - mobil: 731 433 023 (bulharština), e-mail: tatiana.mandikova@dchp.charita.cz
Zornitsa Yankova - mobil: 731 591 891 (bulharština), e-mail: zornitsa.yankova@dchp.charita.cz
Olena Helenko - 731 796 610 (ukrajinština, ruština), e-mail: olena.helenko@dchp.charita.cz
Světlana Černopaščenko - 731 796 607 (ruština, běloruština), e-mail: svetlana.cernopascenko@dchp.charita.cz

integrační a asistenční pracovníci:
Bc. Marianna Janoušková - 731 796 608 (ruština), e-mail: marianna.janouskova@dchp.charita.cz
Olena Helenko - 731 796 610 (ukrajinština, ruština), e-mail: olena.helenko@dchp.charita.cz
Gen Bok O - 731 796 612 (ruština), e-mail: genbok.o@dchp.charita.cz
Světlana Černopaščenko - 731 796 607 (ruština, běloruština), e-mail: svetlana.cernopascenko@dchp.charita.cz
Anna Zubkova - 731 796 616 (ukrajinština, ruština), anna.zubkova@dchp.charita.cz

Zpět na úvod   Поверніться до вступу

Jaké poskytujeme služby?

Na poradnu se můžete obracet s dotazy či problémy z následujících oblastí:

 • sociální problematika (nárok na sociální dávky, problematika sociálního zabezpečení, pomoc při řešení bytových problémů, asistence při hledání nového zaměstnání, atp.)
 • právní poradenství (pomoc při vyřizování povolení k pobytu - přechodný pobyt, trvalý pobyt, české občanství, mezinárodní ochrana atp.); poradna má také k dispozici externího právníka
 • zdravotní péče (problematika zdravotního pojištění, pomoc při hledání vhodného lékaře nebo zdravotnického zařízení atp.)
 • vzdělávání (problematika školní docházky, nabídka jazykových kurzů češtiny, v poradně je zdarma k dispozici počítačová studovna atp.)
 • porušování Vašich práv (pomoc při psaní odvolání, žalob, soudních podání a jiných písemností atp.)
 • informace o životě v ČR

Poradna poskytuje v rámci poradenství tyto služby:

 • poskytování informací a rad
 • vyřizování administrativních záležitostí (vyplňování formulářů, psaní odvolání, soudních podání atp.)
 • doprovod klientů (na úřední jednání, na jednání se zaměstnavatelem, ubytovatelem atp.)
 • aktivní vyjednávání (s úřadem, zaměstnavatelem, ubytovatelem atp.)
 • předávání a odkazování klientů
 • zprostředkování překladatelských a tlumočnických služeb
 • zprostředkování materiální pomoci v odůvodněných případech 

Zásady poskytovaných služeb: 

 • vychází z individuálně určených potřeb uživatelů
 • působí na osoby aktivně
 • podporují rozvoj samostatnosti uživatelů
 • motivují uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • posilují k sociálnímu začleňování
 • otevřené všem příslušníkům cílové skupiny bez rozdílu věku, náboženství, sociálního postavení a státní příslušnosti

Odmítnutí zájemce o službu, kritéria pro neposkytnutí služby: 

  • zájemce nespadá do cílové skupiny
  • zájemce požaduje takové služby, které poradna nezajišťuje
  • došlo k překročení okamžité kapacity v poradně

Kritéria pro ukončení služby ze strany poradny:

  • dosažení stanoveného osobního cíle uživatele
  • vyčerpání všech možností řešení kontraktu
  • předání klienta jiné instituci
  • vzájemná dohoda o ukončení
  • opakované porušení stanovených postupů dosahování osobního cíle uživatelem nebo maření dosaženého cíle uživatelem
  • opakované agresivní projevy chování ze strany uživatele (ústní, fyzické)
  • uživatel se dostaví pod vlivem alkoholu, omamných látek či v takovém psychickém stavu, kdy není schopen spolupracovat
  • vytváření neodůvodněné závislosti na pomoci

Pravidla pro ukončení poskytování služby ze strany uživatele:

  • kdykoliv bez udání důvodu
  • dosažením stanoveného osobního cíle uživatele

GDPR

Více informací ZDE.

ua