Jak nás podpořit

Transparentní účet 277850809/0300

Chtěli byste podpořit sociální služby a projekty Diecézní charity Plzeň? Budeme vděčni za jakoukoliv finanční částku darovanou prostřednictvím Transparentního účtu, který zdarma vede ČSOB. Z měsíčních výpisů snadno zjistíte kolika penězi, na jakou službu a kdo přispěl. Na konci roku na požádání dostanete potvrzení o výši finanční částky, kterou jste věnovali. Dary je možné odečíst z daňového základu.

Prosíme dárce, kteří mají zájem o potvrzení o daru na odpočet daně, aby se obrátili na vedoucí kanceláře ředitele, Mgr. Helenu Pachnerovou (4gsyQOQ-YaChT65j4mnhTj), a do emailu uvedli své celé jméno vč. titulů a adresu, na niž má být potvrzení zasláno.

Na pomoc občanům Ukrajiny přicházejícím v důsledku válečného konfliktu do naší diecéze vyhlašuje Diecézní charita Plzeň možnost podpory přes svůj transparentní účet:

č. účtu: 277850809/0300, VS 242,
do poznámky připište Ukrajina

Peníze budou použity na zajištění základních životních potřeb těchto lidí.

Materiální, potravinová a dobrovolnická pomoc pro občany Ukrajiny

Aktuální potřeby v oblastech zajištění této pomoci jsou zpracovány ZDE.

Prosíme, abyste opravdu přinášeli jen vypsané položky. Aktuálně máme dostatek oblečení pro výdej, další dary ošacení by zabíraly kapacitu pro jiné věci, které jsou akutně potřeba. Děkujeme.

Sbírka Charita pro Ukrajinu

Ukrajina_banner_Slider_Uvod_VELKY_1180x490

Více o sbírce ZDE.

Tříkrálová sbírka

Způsoby, jak můžete podpořit Tříkrálovou sbírku, jsou popsány na této stránce. Bližší informace Tříkrálové sbírce konané v naší diecézi naleznete ZDE.

Podpora charitativní činnosti v Jižní Americe

převodem na transparentní účet DCHP č. 277850809/0300, při převodu stačí uvést poznámku POMOC JA
(tedy pomoc v Jižní Americe). Více v tiskové zprávě z 30. 7. 2020, čtěte ZDE.

Krizový fond

pro pomoc lidem při mimořádných událostech, jako jsou živelné pohromy nebo havárie. Převodem na transparentní účet DCHP č. 277850809/0300, variabilní symbol 246. Více v tiskové zprávě ZDE.

Koordinátor nabídek pomoci při epidemii koronaviru

Mgr. Jaroslava Medunová

Tel.: 731 433 137
 
Dary ochranných pomůcek a prostředků, nabídka dobrovolného zapojení do charitní pomoci.
 

Hmotné dary

Hmotné dary, zejména oblečení, boty, kuchyňské vybavení nebo nábytek je možno darovat v otevíracích hodinách Humanitárního skladu a charitního šatníku na adrese Cukrovarská 16, 326 00 Plzeň, nebo dalších místech v diecézi. Podrobné informace naleznete ZDE.

K darování oblečení, bot a hraček můžete také využít síť kontejnerů označených logem Charity. 

Všem dárcům děkujeme!