Jak nás podpořit

Transparentní účet 277850809/0300

Chtěli byste podpořit sociální služby a projekty Diecézní charity Plzeň? Budeme vděčni za jakoukoliv finanční částku darovanou prostřednictvím Transparentního účtu, který zdarma vede ČSOB. Z měsíčních výpisů snadno zjistíte kolika penězi, na jakou službu a kdo přispěl. Na konci roku na požádání dostanete potvrzení o výši finanční částky, kterou jste věnovali. Dary je možné odečíst z daňového základu.

Prosíme dárce, kteří mají zájem o potvrzení o daru na odpočet daně, aby se obrátili na vedoucí kanceláře ředitele, Mgr. Helenu Pachnerovou (4gsyQOQ-YaChT65j4mnhTj), a do emailu uvedli své celé jméno vč. titulů a adresu, na niž má být potvrzení zasláno. Dárcům tak budeme moci poslat i poděkování.

Doporučujeme článek: Děkujeme dárcům přispívajícím na transparentní účet DCHP (4. 5. 2020).

Tříkrálová sbírka

Způsoby, jak můžete podpořit Tříkrálovou sbírku, jsou popsány na této stránce. Bližší informace Tříkrálové sbírce konané v naší diecézi naleznete ZDE.

Podpora charitativní činnosti v Jižní Americe

převodem na transparentní účet DCHP č. 277850809/0300, při převodu stačí uvést poznámku POMOC JA
(tedy pomoc v Jižní Americe). Více v tiskové zprávě z 30. 7. 2020, čtěte ZDE.

Krizový fond

pro pomoc lidem při mimořádných událostech, jako jsou živelné pohromy nebo havárie. Převodem na transparentní účet DCHP č. 277850809/0300, variabilní symbol 246. Více v tiskové zprávě ZDE.

Koordinátor nabídek pomoci při epidemii koronaviru

Mgr. Jaroslava Medunová

Tel.: 731 433 137
 
Dary ochranných pomůcek a prostředků, nabídka dobrovolného zapojení do charitní pomoci.
 

Hmotné dary

Hmotné dary, zejména oblečení, boty, kuchyňské vybavení nebo nábytek je možno darovat v otevíracích hodinách Humanitárního skladu a charitního šatníku na adrese Cukrovarská 16, 326 00 Plzeň, nebo dalších místech v diecézi. Podrobné informace naleznete ZDE.

K darování oblečení, bot a hraček můžete také využít síť kontejnerů označených logem Charity. 

Všem dárcům děkujeme!