Aktivity

Poradna pro cizince vykonává tyto služby:

1. Registrovaná služba


základní a odborné sociální poradenství včetně právního poradenství:

 • informace (všeobecného charakteru) a rady (jak řešit složitou osobní situaci)
 • doprovody na úřady a jiné veřejné instituce
 • aktivní vyjednávání ve věci klienta
 • asistence při hledání zaměstnání či ubytování
 • zprostředkování odborných právních služeb
 • tlumočnické a překladatelské služby
 • zprostředkování duchovních služeb

2. Doplňkové služby

logo_Plzen_pomahajici                  logo_OSS průhledné     

 • zprostředkování materiální pomoci v odůvodněných případech (dovybavení domácností, základní ošacení, obuv a lůžkoviny 
  z humanitárního skladu, potravinová pomoc apod.),
 • integrační aktivity - setkání, besedy

3. Kurzy českého jazyka 

V prostorách Poradny pro cizince pořádáme celoročně kurzy českého jazyka pro cizince.

Kurzy, na které mohou zájemci přijít kteroukoliv vyučovací hodinu bez potřeby předchozího přihlášení:

 • Kurz češtiny pro pokročilé - středa - 17:00 - 18:30
 • Kurz češtiny pro začátečníky - středa - 18:30 - 20:00  (kurz pro začátečníky, kteří již mají základní znalosti češtiny)
 • Gramaticko - konverzační kurz češtiny pro pokročilé - čtvrtek - 17:00 - 18:30

Kurzy, na které je třeba se předem přihlásit:

 • Intenzivní kurz češtiny pro začátečníky - 1 - úterý 17:00 – 18:30
 • Intenzivní kurz češtiny pro začátečníky - 2 - úterý 18:30 – 20:00
 • Intenzivní kurz češtiny pro falešné začátečníky - čtvrtek 18:30 – 20:00
 • Intenzivní kurz češtiny pro mírně pokročilé - pátek 17:00-18:30
 • Intenzivní kurz češtiny pro pokročilé - pátek 18:30 - 20:00
 • Kurz češtiny pro děti - 1. stupeň - čtvrtek 15:30 – 17:00
 • Kurz češtiny pro děti - 2. stupeň - pátek 15:30 - 17:00

On-line kurz:

 • Gramaticko - konverzační kurz češtiny pro začátečníky - úterý - 8:00 - 9:30 (kurz pro úplné začátečníky)

K účasti na on-line lekcích je potřeba aplikace Zoom - dostupná na Zoom.us .
Pro účastníky kurzů je aplikace zdarma. Je možné použít smartphone, tablet, notebook či PC.
V průběhu celé lekce je třeba mít zapnutou kameru a mikrofon.

- na každou on-line lekci se přihlašujete jednotlivě přes facebookovou stránku lektorky Czech for foreigners since 2006 Veronika Rožánková https://www.facebook.com/czechforforeigners/

- abyste se mohli hlásit na jednotlivé lekce, je potřeba se předtím osobně registrovat v Poradně pro cizince, Cukrovarská 16, Plzeň

- výzvu pro přihlášení zveřejňuje lektorka na  své facebookové stránce přibližně 1 den před konáním kurzu

- potvrzeným účastníkům lektorka pošle v čas začátku lekce pozvánku na email, přes kterou se v aplikaci Zoom propojíte

- aby mohla být výuka přínosná a komfortní pro všechny zúčastněné, je kapacita on-line lekce omezena na 10 osob

- berte prosím ohledy na ostatní zájemce o výuku, kteří se na lekci z důvodu omezené kapacity již nedostali, přihlášení na on-line lekci považujte za závazné.

- nemůžete-li se nakonec ze závažných důvodů lekce zúčastnit, omluvte se lektorce na facebookové stránce  Czech for foreigners since 2006 Veronika Rožánková https://www.facebook.com/czechforforeigners

- pokud se účastník na lekci přihlásí a 2x se poté lekce bez omluvy nezúčastní, nebude mu přihlášení na další on-line lekce znovu umožněno

 

V případě zájmu o kurz nás kontaktujte:

Tel.: 731 796 605, E-mail: marija.kanovska@dchp.charita.cz

Poradna pro cizince, Cukrovarská 16, Plzeň

od 16.5. do 20.5. využijte prosím z důvodu čerpání dovolené koordinátorky kurzů e-mailový kontakt

 

Kurzy  se konají v rámci projektu „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022“, který je financovaný Ministerstvem vnitra ČR a realizován Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně .

 

     logo_Plzen_pomahajici                  logo_OSS průhledné                 

Ministerstvo vnitra ČR           Integrace cizinců v Plzni

 

4. Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VIII.

Nabízíme:

 • poradenství v otázkách pobytu na území ČR
 • pomoc s vyplňováním formulářů
 • tlumočení z/do ruského a ukrajinského jazyka
 • asistence při jednání u přepážek

Komu:

cizincům ze třetích zemí pobývajícím na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplňkově také osobám s udělenou mezinárodní ochranou a občanům EU

Kdy:

pondělí 9-12   13-17
středa  9-12   13-17

 

Kde:

Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni, Jagellonská 9, Plzeň

Kontakt:

tel. +420 731 433 139

e-mail: poradna@dchp.charita.cz

Veškeré služby jsou poskytovány ZDARMA.

Tento projekt je finančně podporován Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Ministerstvo vnitra ČR       logo_Plzen_pomahajici          logo_OSS průhledné

     

Realizované aktivity

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VII.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2021 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VI.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2020 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni V.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2019 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni IV.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2018 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni III.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2017 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni II.

Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2016 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni 

Projekt byl realizován v období květen – prosinec 2015 a byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců a Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Kontaktní místa pro cizince v Domažlicích, Klatovech a Tachově

Diecézní charita Plzeň poskytovala od listopadu 2010 do prosince 2011 sociální a právní poradenství pro cizince v dalších třech městech Plzeňského kraje - Domažlicích, Klatovech a Tachově. Tyto služby byly poskytovány ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, které provoz těchto center financovalo.

logo CPIC                logo SUZ             logo průhledné

   

Terénní práce Poradny pro cizince a uprchlíky

Finančně podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci mimořádného grantového programu 
„Zlepšení postavení pracovních migrantů“.

OSF_logo

Doba trvání projektu: 1.6.2010 – 30.5.2011

Partneři projektu: CHČR, DCH České Budějovice, DCH Plzeň,      
                                 ADCH Praha

Realizované aktivity:

 • posílení právních služeb
 • zintenzivnění terénní práce sociálních pracovníků PCU
 • aktivity proškolených streetworkerů z řad zahraničních komunit
 • nová informační kampaň (informační materiály v několika jazykových mutacích)

Projekt "Pozitivní obraz cizince v ČR"

 Hlavním cílem projektu je přispět k vyšší míře chápání cizinecké problematiky mezi českou veřejností vytvářením prostoru pro dialog a sdílený kulturně-společenský život. Specifickými cíli, které přispějí k naplnění celkového záměru je zvyšování povědomí široké i odborné veřejnosti o podmínkách života cizinců v ČR a aktivní zapojení veřejnosti do procesu integrace tím, že bude přijímat účast na vzájemných kulturně – společenských akcích.

V rámci projektu EIF byly realizovány tyto aktivity:

 
 1. Multikulturní zahradní slavnost

dílčí cíle: smysluplné trávení volného času rodin s dětmi, prevence sociální exkluze, vytváření prostředí pro navazování nových sociálních vazeb a kontaktů v českém prostředí, seznámení s českou kulturou, zvyklostmi, tradicemi

Pozvánka - letní akce 2011.pdf 

2. Poznávací výlet za kulturní památkou

dílčí cíle: smysluplné trávení volného času rodin s dětmi, prevence sociální exkluze, vytváření prostředí pro navazování nových sociálních vazeb a kontaktů v českém prostředí, seznámení s českou kulturní památkou

 Dobříš_pozvánka.pdf

3. Besedy na ZŠ a SŠ

dílčí cíle: potlačování xenofobie,  rasismu, předsudků a agresivity interkulturní vzdělávání

Doba trvání projektu: červen 2011 - únor 2012

Realizátor projektu: CHČR
Partneři: DCH Brno, DCH České Budějovice, DCH Plzeň

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

EU