Aktivity

Poradna pro cizince vykonává tyto služby:

1. Registrovaná služba


základní a odborné sociální poradenství včetně právního poradenství:

 • informace (všeobecného charakteru) a rady (jak řešit složitou osobní situaci)
 • doprovody na úřady a jiné veřejné instituce
 • aktivní vyjednávání ve věci klienta
 • asistence při hledání zaměstnání či ubytování
 • zprostředkování odborných právních služeb
 • tlumočnické a překladatelské služby
 • zprostředkování duchovních služeb

2. Doplňkové služby

 • zprostředkování materiální pomoci v odůvodněných případech (dovybavení domácností, základní ošacení, obuv a lůžkoviny z humanitárního skladu, potravinová pomoc apod.),
 • integrační aktivity - setkání

logo_Plzen_pomahajici                          MV

3. Kurzy českého jazyka 

Celoročně pořádáme kurzy českého jazyka pro cizince.

Kurzy, na které je třeba se předem přihlásit:

 • Kurz češtiny pro úplné začátečníky - pondělí 16:30 - 18:00
 • Kurz češtiny pro falešné začátečníky I. - pondělí 15:00 - 16:30
 • Kurz češtiny pro falešné začátečníky II. - čtvrtek 9:45 - 11:15
 • Kurz češtiny pro mírně pokročilé - pátek 17:00 - 18:30
 • Kurz češtiny pro pokročilé - pátek 18:30 - 20:00


 • Kurz češtiny pro děti I. (1.stupeň ZŠ) - čtvrtek 15:30 - 17:00
 • Kurz češtiny pro děti II. (2.stupeň ZŠ) - čtvrtek 17:00 - 18:30

Kurz, do kterého se lze zapojit kdykoliv v průběhu roku:

 •  Otevřený kurz češtiny pro falešné začátečníky - úterý 18:15 - 19:45

Nabídku otevřených začátečnických kurzů českého jazyka speciálně pro uprchlíky
z Ukrajiny najdete také na stránce Komunitního centra.

Kurzy se konají na adrese sady 5.května 8, Plzeň v našem Komunitním centru..

Registrace na e-mailové adrese cestina@dchp.charita.cz nebo telefonicky +420 731 796 605.

Kurzy  se konají v rámci projektu „Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2023 “, který je financován Ministerstvem vnitra ČR a realizován Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

MV         logo_Plzen_pomahajici              

 

4. Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni IX.

Nabízíme:

 • poradenství v otázkách pobytu na území ČR
 • pomoc s vyplňováním formulářů
 • tlumočení z/do ukrajinského a ruského jazyka
 • asistence při jednání u přepážek

 • asistenční služby pro uprchlíky z Ukrajiny

Komu:

cizincům ze třetích zemí legálně pobývající na území České republiky (včetně osob s udělenou dočasnou ochranou) a doplňkově také osobám s udělenou mezinárodní ochranou a občanům EU

Kdy:

1) Asistenční služby - odborné sociální poradenství  

pondělí  9-12   13-17
středa   9-12   13-17

2) Asistenční služby pro uprchlíky z Ukrajiny

úterý 7 - 15
pátek 7 - 15

Kde:

Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni, Jagellonská 9, Plzeň

Kontakt:

tel. +420 731 433 139

e-mail: poradna@dchp.charita.cz

Veškeré služby jsou poskytovány ZDARMA.

 

Tento projekt je finančně podporován Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotace na integraci cizinců.

 
                                                                        Ministerstvo vnitra ČR