Консултационен център за чужденци

АдресПилзен, ул. „Цукроварска” № 16, 301 00
Телефон: 731 433 096
Ръководител: Mgr. Klára Zachová
 
Работно време:
Понеделник:   8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 За записани 
Вторник:         8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
Сряда:                8:00 – 12:00, 13:00 – 19:00 За записани 
Четвъртък:   8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
Петък:              8:00 – 13:00
 
Адрес: Jagellonská 9, 301 00 Plzeň (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)
Телефон: 731 433 139
 
Работно време:   
Понеделник:  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00                                                                                                      
Сряда:            9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
                                                                       

Naše služby podporuje Ministerstvo vnitra ČR, Plzeňský kraj, město Plzeň a Městský obvod Plzeň 3.

   Ministerstvo vnitra ČR         Plzeňský kraj        logo_Plzen_pomahajici         ÚMO3

logo_OSS průhledné

Мисията на услугите

Мисията на Консултационния център за чужденци е да се предоставя социално и правно консултиране на територията на Пилзенската епархия на чужденците, оказали се в такова лично положение, което не могат да разрешат със собствени сили и със собствени ресурси. Мисията на Консултационния център се състои също така в оформянето и развитието на връзките между чужденците и преобладаващата в народностен план част от обществото и в повишаването тяхната информираност.

Цели на услугите

 • да се даде възможност на чужденците да намират решения на сложни в личен план ситуации, да стимулира самостоятелните им способности, да се подобри информираността и ориентацията на чужденците в чешката социална и институционална среда
 • да се помага на чужденците при интеграцията им с преобладаващата в народностен план част от обществото, да използват достъпните източници, мрежи и услуги и да водят нормален начин на живот
 • да се допринесе за повишаване на информираността на преобладаващата в народностен план част от обществото, да се помага на точния подход при решаване на въпросите, отнасящи се до живота на чужденците в ЧР, и да се обръща внимание на недостатъците на законодателните норми за чужденците

За кого е предназначен Консултационният център?

Целева група на ползвателите на услугите:

 • чужденци и бежанци
 • роднини на чужденци и бежанци
 • чешки граждани, имащи обвързаност с чужденец

Къде, кога и как можете да ни намерите?

Можете да се свържете с нас с писмо, имейл, по телефона или най-добре лично в Консултационния център. Личното посещение на офиса ни в рамките на работното време е възможно без предварителна уговорка. Но за да избегнете все пак евентуално чакане, препоръчваме посещението предварително да се заяви по телефона.

Под каква форма се предоставят нашите услуги:

 • амбулантни (на място в Консултационния център)
 • теренни (в домашната среда на ползвателя, съпровождане и езикова помощ при посещения на учреждения и други обществени институции)

С кого ще се срещнете в Консултационния център

Mgr. Klára Zachová– ръководител на КЦЧБ – мобилен телефон: 731 433 096, имейл:
klara.zachova@dchp.charita.cz
Mgr. Monika Brůhová. - мобилен телефон : 731 591 883, имейл: monika.bruhova@dchp.charita.cz
Bc. Hana Kozlová – мобилен телефон 731 433 027, имейлhana.kozlova@dchp.charita.cz
Denisa Viktorová, DiS. - мобилен телефон : 731 433 060, имейлdenisa.viktorova@dchp.charita.cz
Mgr. Marija Kaňovská Miskevič - мобилен телефон: 731 433 008, e-mail: marija.kanovska@dchp.charita.cz
Bc. Petra Štěpán Černá - мобилен телефон: 731 433 071, e-mail: petra.cerna@dchp.charita.cz
Ing. Tatiana Mandíková – мобилен телефон: 731 433 023, имейлtatiana.mandikova@dchp.charita.cz
Zornitsa Yankova - мобилен телефон: 731 591 891, e-mail: zornitsa.yankova@dchp.charita.cz
Bc. Marianna Janoušková - мобилен телефон: 731 796 608, e-mail: marianna.janouskova@dchp.charita.cz
Ing. Světlana Černopaščenko - мобилен телефон: 731 796 607, e-mail: svetlana.cernopascenko@dchp.charita.cz
 

Какви услуги предоставяме

Към Консултационния център могат да се обръщат чужденци и бежанци с въпроси в следните области:

 • социална проблематика (право на социални помощи, проблематика на социалното осигуряване, помощ при решаване на жилищни проблеми и при търсене на нова работа и т. н.)
 • правна консултация (помощ при уреждането на разрешение за пребиваване – временно пребиваване, постоянно пребиваване, чешко гражданство, международна защита и т. н.); Консултационният център има също така на разположение и външен юрисконсулт
 • грижа за здравето (проблематика на здравното осигуряване, помощ при търсенето на подходящ лекарили здравно заведение и т. н.)
 • образование (проблематика на посещаването на училищните занятия, предлагане на езикови курсове по чешки език, в Консултационния център е на разположение безплатна компютърна учебна зала и т. н.)
 • нарушаване на Вашите права (помощ при писане на възражения, жалби, съдебни искове и други писмени документи и т. н.)
 • информация за живота в ЧР

КЦЧ предоставя в рамките на консултационната си дейност тези услуги:

 • предоставяне на информация и даване на съвети
 • уреждане на административни въпроси (попълване на формуляри, писане на възражения, съдебни искове и т. н.)
 • придружаване на клиентите (на административни разисквания, на разговори с работодател, настанител или хазяин и т. н.)
 • активни преговори (с учреждение, работодател, настанител или хазяин и т. н.)
 • предаване и пренасочване на клиенти
 • посредничество при осигуряването на преводачески услуги и на устен превод в реална ситуация
 • материална помощ в случаи на доказана необходимост

Принципи на предоставяне на услугите:

независими, безпристрастни, безопасни, дискретни, безплатни, специализирани, отворени за всички представители на целевите групи, анонимни (ако ползвателят пожелае)

Правила за отказване на услуга:

Проявяващият интерес към дадена услуга не принадлежи към установената целева група или изисква от нас услуга, която не осигуряваме; в Консултационния център към настоящия ден вече е бил превишен дневният капацитет (впоследствие се определя среща със заинтересования за друг ден); в рамките на решенията за установената от ползвателя цел вече са били изчерпани всички достъпни възможности

Правила за спиране на предоставянето на услуга от страна на ползвателя:

Когато и да е, без посочване на причина; с достигането на определената от ползвателя лична цел

Правила за спиране на предоставянето на услуга от страна на Консултационния център:

При повтарящо се протакане от страна на ползвателя на общо договорената цел; в случай на агресия (словесна или физическа агресия); ползвателят е под влиянието на алкохол или други опияняващи вещества; в случай на психическа неспособност на ползвателя за договаряне на взаимно сътрудничество.