Blahopřání
3. října 2021 Aktuálně

Blahopřání

Prezident Diecézní charity Plzeň a biskup František má dnes narozeniny. Společně děkujeme za 82 let života naplněného službou lásky. 

Děkujeme za Tebe, Františku, a přejeme vše dobré pro každý den.

Celý tým vyprošuje Boží požehnání.

Jiří Lodr
ředitel Diecézní charity Plzeň